20 oktyabr 2018, Şənbə
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Cəfər Cabbarlının yaradıcılığında ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ
Cəfər Cabbarlının yaradıcılığında ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ
24.01.2018, 10:58

“1905-ci ildə” pyesində şəxs adları nə deyir?..


“1905-ci ildə” pyesində iştirak edən ermənilər bunlardır: Ağamyan (erməni kapitalisti, mədən sahibi), Haykaz (Ağamyanın oğlu, zabit məktəbinin tələbəsi), Allahverdi Əsriyan (Qarabağ kəndlisi), Nabat (Allahverdi Əsriyanın arvadı), Eyvaz (Allahverdi Əsriyanın, Nabatın oğlu, inqilabçı-işçi), Sona (Allahverdi Əsriyanın, Nabatın qızı), İsak (işçi), Arşak (işçi), Aram (işçi), Karapet. Ancaq bu adların içərisində azərbaycanlı adlarının ermənilərə qoyulması sual doğurmaya bilmir. Axı necə olur ki, ermənilər özlərinə Allahverdi, Nabat, Eyvaz, Sona adlarını verirlər? Səbəb aydındır, Azərbaycan xalqının içərisinə girir, onun yaratdığı dəyərləri mənimsəyir, hətta adlarımızı da oğurlayırlar. Ermənilər bu işi o qədər ustalıqla həyata keçirirlər ki, hansısa azərbaycanlının bu işə irad tutmasına, narahat olmasına yer saxlamırlar. İş o yerə çatır ki, Qarabağın yaşıl bir yamacında kiçicik bir kənddə yaşayan azərbaycanlı və erməni ailələrinin toyuqları bir-birinin hinində yumurtlayır. Qarabağ kəndlisi və azərbaycanlı İmamverdinin arvadı Gülsün Qarabağ kəndisi və erməni Allahverdinin arvadı Nabata deyir: “Ay Nabat bacı! Ay Nabat bacı! Bu yiyəsi ölmüş çil toyuq iki gündür yenə də fal aparır. Heç bilmirəm hara baş götürüb gedir, deyirəm, bəlkə, sizin hinə gəldi”. Nabat isə “Hinə bax, ay Gülsün bacı, dünən hindən iki dənə qərib yumurta tapmışam” söyləyir. Görün ki, ermənilər azərbaycanlılarla qonşuluq münasibətində ürəyimizin təmizliyindən necə istifadə ediblər. Hətta erməni arvadı Nabatla, azərbaycanlı arvadı Gülsün arasındakı adi bir məişət söhbətinə fikir verək:


“Nabat. Ala, bunları da apar, dünən axşam əyirmişəm.

Gülsün. Nə xəbər, qaçhaqaç deyil ki, mənim hələ əyrilmiş  yunum var.

Nabat. Sən allah, ay Gülsün bacı, mallar gələndə sən onları bir az yemlə, mən Eyvazı yola salım.

Gülsün. Dana gəlib, yemləmişəm, o biriləri də farağat elərəm. Sən arxayın ol, işini gör”.


Bu qədər yaxınlıqdan ermənilər məqsədli şəkildə istifadə ediblər. Bu qədər yaxınlıqdan istifadə edərək ürəyi təmiz azərbaycanlıların adlarını da özlərinə qoyublar. Heç utanmadan, çəkinmədən Allahverdi, Nabat, Eyvaz, Sona adlarını daşıyıblar. Qonşuluq münasibətində azərbaycanlıları o qədər ələ alıblar ki, o qədər “səmimiyyət” göstəriblər ki, onlara inanmamaq heç kəsin ağlına gəlməyibdir. “1905-ci ildə” əsərindəki aşağıdakı məqamlar qonşuluq münasibətində ermənilərin azərbaycanlıları ələ aldıqlarını, onları ovsunladıqlarını, azərbaycanlıların inamını qazanmaq bacarığına malik olduqlarını təsdiq edir:


“Gülsün. Kişi, nə vurmuşsan özünü yerə. Dur bir az odun yar, təndir salacağam.

İmamverdi. Arvad, heç o boyda zarafat yoxdur. O Əlinin qəzəb oğlu Əbülfəzabbas haqqı, boynuma kəndir də salsalar, əlimi ağdan qaraya vuran deyiləm. Səhərdən qapıları ayaqdan salmışam. Nabat bacı, sənin axı hərdənbir yaxşı çayın olur.

Gülsün. A kişi, dur ayağa odun yar, Eyvaz yola düşür. Təndir salacağam.

Allahverdi. Gülsün bacı, gedək mən yarım, bu tənbəl oğlu tənbəl, ayağa duran deyil.

İmamverdi. Eyvaz indi gedir? Bəs sən dedin Eyvaz üçün cücə kəsəcəyəm?

Gülsün. Sən bir ayağa dur, kəsmişəm. Nabat bacı, uşağı evimizdə yatırmışam, dursa, sən allah, bir az süd verərsən. Hə, düş qabağıma!

İmamverdi. Canım, Allahverdi gedir də.

Allahverdi. Gülsün bacı, balta hanı, mən gedim yarım.

Gülsün. Baltamız Haykanuşgildədir. Bu saat gətirərəm”.


Bu söhbətlərdə erməni Allahverdinin azərbaycanlı İmamverdinin yerinə odun yarmaq istəyində olması, azərbaycanlı Gülsünün erməni Eyvaz üçün cücə kəsməsi, İmamverdigilin baltasının erməni Haykanuşgildə olması və s. erməni və azərbaycanlı ailələrinin bir-birinə nə qədər yaxın olduğunu göstərir. Elə bu yaxınlığın nəticəsidir ki, ermənilər azərbaycanlı adlarını daşıyırlar. Onlar burada da azərbaycanlılara olan yaxınlıqdan məqsədli şəkildə istifadə edirlər. Yaxınlıq o yerə çatır ki, erməni qızı Sona atası ilə İmamverdinin bir-birinə oxşadığını söyləyir. O deyir: “Bilirsən, Eyvaz, biz göbələk yığmağa getmişdik. Bir göbələk tapmışıq. Hanı, nə oldu o? Budur, Baxşı deyir: bu erməni papağına oxşayır. Bax, budur, bu atamın papağı, bu da İmamverdi dayının papağı, bax gör nə təfavütü var?! Bu onun saqqalı, bu da bunun saqqalı, bu onun üzü, bu da bunun üzü. Doğrudan mən heç fikir verməmişdim, atam ilə İmamverdi dayı necə də bir-birinə oxşayırlar! Hə... hə... (hər ikisini öpür)”. Bax, bu, erməni qızı Sonanın hamını fakt qarşısında qoymaq bacarığıdır. Bunu heç zaman azərbaycanlı qızı bacarmaz və belə bir hərəkətdə də olmağa bulunmaz. Ancaq erməni qızı Sona yuxarıda söylədiyi fikrə qardaşı Eyvazı da, İmamverdinin oğlu Baxşını da tabe edir. Hərəkətləri, ədaları, jestləri, ən başlıcası isə digərlərini öpməsi ilə. O, Baxşını da öpmək istəyir, ancaq yarıda dayanır. Erməni qızı Sona öz istəyini təsdiq etmək üçün, öz istəyinə başqalarını tabe etmək üçün hər kəsi öpməyə hazırdır. Axı, bunu da azərbaycanlı qızı bacarmır və bacarmaz. Ermənilər və erməni qızı belə işləri yaxşı bacarırlar. Hamını öz öpüşlərinə qərq edərək ələ alırlar. Bu baxımdan pyesdəki bəzi parçalara diqqət edək:


“Baxşı. Yaxşı, atam, mən təslim də.

Eyvaz. Bəs mən?

Sona. Bu da sən (anasını və Gülsün bacını öpərək), bu da sən, bu da sən, bu da... (Baxşıya tərəf gedib öpmək istəyir, yarıda dayanır).

Eyvaz. Hə, nə oldu, qorxdun? Öp də, hə, görünür, onu bizim hamımızdan çox istəyirsən?”


Görün ki, Eyvaz öz bacısı Sonanın başqalarını öpməsinə qısqanmır, Sonanın hər kəsi öpməsinə bir söz demir, hətta Sonanın Baxşıya tərəf gedib onu öpmək istəməsinə nəinki biganə qalır, həm də deyir: “Hə, nə oldu, qorxdun? Öp də, hə, görünür, onu bizim hamımızdan çox istəyirsən?” Bax belə-belə işlər ermənilərə elə bir meydan yaradıbdır ki, onlar azərbaycanlıların yaratdığı dəyərləri mənimsəsinlər, o cümlədən adlarımızı öz övladlarının adlarına versinlər. Bir daha qeyd edək ki, erməni qızlarının bacardıqlarını azərbaycanlı qızlar yatsa, heç yuxularına da girməz. Hansı azərbaycanlı qızı erməni qızının etdiyini edər? Heç biri. Gəlin “1905-ci ildə” əsərindən başqa bir bədii parçaya diqqət edək:


“İmamverdi. Ağız, vələdəlcümcüm, o nədir tolazlamışsan selbəni, gedib dəyib Haykanuşun danasının gözünə? O da gəlmişdi. Allahverdi kişinin üstünə davaya. İtdən ötürüm getdi.

Sona. Canı çıxsın buraxmasın danasını evimizin yanına. Baxşı üçün qərənfil şitili əkmişəm, gəlib hamısını yeyib”.


Erməni qızı Sonanınn selbəni öz ermənisi Haykanuşun danasının gözünə vurması, Baxşı üçün qərənfil şitilini əkməsi bir tərəfdən bir türk külfəti ilə bir erməni külfətinin birlikdə mehriban yaşamasıdırsa, digər tərəfdən hər iki külfətin öz ampulasında olmasıdır. Erməni külfətinin ampulasında yalnız və yalnız ermənilər ola bilər. Qoca Baxşının bu dedikləri öz yerində: “Onlar qonşu idilər. İki külfət: biri türk idi, biri erməni, lakin onların yaşayışı bir idi, işləri bir, görüşləri bir, dərdləri bir, sevincləri bir, diləkləri bir, əməkləri bir idi. Uşaqları bir evdə böyüyür, malları bir yerdə otlayırdı, toyuqları bir hində yumurtlayırdı...” Ancaq erməni külfəti ilə türk külfətinin ampulası bütün məqamlarda bir-birindən fərqlidir. Türk külfətinin ampulası belədir ki, o erməninin dəyərlərini mənimsəyib özününkü etmir, özünün nəyi varsa, onu da yaşadır, öz ampulasında erməni külfəti ilə davranır.


Türklər və ermənilər bir yerdə çalıb-oynayırlar...


Qarabağda Baxşıgilin kəndində toydur. Toyda türklər və ermənilər bir yerdə çalıb-oynayırlar... Oxunan mahnının, oynanılan rəqs havalarının ermənilərə heç bir aidiyyatı yoxdur, onların hamısı türklərə məxsusdur. Ancaq ermənilər oxunan mahnılara, oynanılan rəqs havalarına özlərininki kimi baxırlar. Ona görə ki, ermənilər gözlərini açandan türk mahnılarını dinləyib, türk rəqs havalarına oynayıblar. Hansı türk mahnısını dinləyib və oxuyublarsa, hansı türk rəqslərini oynayıblarsa, elə biliblər ki, onlarındır, onlara məxsusdur.


Atalar yaxşı deyibdir ki, “Aşıq gördüyünü çağırar”. Ermənilər də gördüklərini çağırıblar. Ermənilərin gördükləri canlarına, qanlarına elə işləyibdir ki, bu bədbəxt uşaqları türk mahnısını da, türk rəqsini də öz adlarına çıxmaqdan nə çəkiniblər, nə də utanıblar. Bunların hamısı öz yerində. Yenə də qayıdaq “1905-ci ildə” əsərində Qarabağda Baxşıgilin kəndində olan toya. Toyda türklər və ermənilər bir yerdə çalıb-oynayırlar. Oxunan mahnı türk (azərbaycanlı) mahnısıdır:

Tut ağacı boyunca,

Tut yemədim doyunca.

Yarı xəlvət görmədim,

Danışmadım doyunca.

Yaxud:

Araz üstə, buz üstə,

Kabab yanar köz üstə.

Qoy məni öldürsünlər

Bir alagöz qız üstə.

Görün işin harasıdır ki, bu mahnının “Ay kəmərim, kəmərim” hissəsini də ermənilər hamı ilə birgə oxuyurlar. Yeri gəlmişkən əsərdə, lap başlanğıcda erməni qızı Sona çox tutqun halda çamadanının üstündə oturmuşdur və düşünür. İçəridə, otaqda isə kimsə “Sarı gəlin” mahnısını oxuyur:

Saçın ucun hörməzlər,

Neynim aman, aman, neynim aman, aman, sarı gəlin?

Səni mənə verməzlər.

Neynim aman, aman, sarı gəlin!

Sarı gəlin, aman, sarı gəlin, boy-boy, sarı gəlin!

Gəl-gəl səni alım...

Axı bu ermənilər dünyaya gəldikləri gündən türk (azərbaycanlı) mahnıları dinləmiş, bu mahnıların ovsunu altında milli kimliklərini, milli mənliklərini unudaraq sevdikləri hər bir şeyə yiyə, sahib olmaq istəmişlər. Ermənilər indi də türk (azərbaycanlı) mahnılarına sevə-sevə qulaq asırlar, hələ lazım gələndə utanmadan onları öz mahnıları kimi qələmə verməyə çalışırlar.

“1905-ci ildə” əsərində erməni də (Aram, Allahverdi) “Qaytağı” havasına oynayırlar. Usta Sumbat türk (azərbaycanlı) mahnıları çalır. Axı onların bildikləri də budur. Başqa heç nə bilmirlər. Hətta erməni qızı Sona deyir ki, Baxşı çalsın, o oynasın. Baxşı çalır, bir nəfər oxuyur, Sona və digərləri oynayırlar. Yenə də türk (azərbaycanlı) mahnısına:

Oxuyan

Azad bir quşdum,

Yuvamdan uçdum,

Bir bağa düşdüm

Bu gənc yaşımda.

Hamı

Bir bağa düşdüm

Bu gənc yaşımda.

Oxuyan

Bir ovçu gördü,

Köksümdən vurdu,

Torpağa düşdüm

Bu gənc yaşımda.

Hamı

Torpağa düşdüm

Bu gənc yaşımda.

Bu mahnıya oynamaq üçün ermənilər yarışa girirlər. Sona “Mən oynamaq istəmirəm, mən yorulmuşam” deyəndə erməni Haykaz onu təhqir edir və deyir: “Oyna, deyirəm sənə, köpək oğlunun qızı”. Ermənilər türk (azərbaycan) mahnılarına və musiqisinə oynamaq naminə bir-birini təhqir edir, alçaldır, bir daha millət kimi hansı xislətin sahibi olduqlarını gizlədə bilmirlər. Haykazla Aram arasındakı toqquşmanın özü də ermənilərin xislətinə aydınlıq gətirir. Belə ki, Haykaz erməni qızı Sonanın yorulmasına baxmayaraq, oynamasını istəyir, ancaq Aram isə onun bu təkidinin qarşısını alır. Belə bir vəziyyətdə Haykazla Aram arasında ziddiyyət yaranır. Əsərdəki bədii parçaya diqqət edək:

“Haykaz. Çəkil, deyirəm sənə. Mən əfsərəm, əfsərin sözünün üstündən söz ola bilməz.

Aram. Adə, nə havalanmışsan? Cəhənnəmə ki, əfsərsən. Əfsər olmaq üçün hələ gərək qızın əlini sındırasan?

Haykaz. Sındıraram, gözünü də çıxararam.

Aram. Qızın əlini burax, deyirəm sənə, köpək oğlu. Gözünü də çıxararam, bəbəyini də.

Haykaz. Mənim gözümü, əfsər Ağamyanın gözünü? Köpək oğlanları, al! (Arama bir şillə vurur). Yaxşıdır?

...

Haykaz. Mən əfsərəm, adamın atasını da yandıraram. Mənim hər şeyə ixtiyarım var.

Aram. Kimin, adə... dedim daha şuluqluq olmasın, indi ki, belə oldu, al! (Onu şillə ilə vurur)

Haykaz. Məni... Əfsər Ağamyanı. Əfsərin təhqir ləkəsini ancaq qan yuyar (Tapança çəkmək istəyir, Baxşı onu möhkəm tutur).

...

Haykaz. Mənim əl-ayağımı? Mən Bakıdan gəlmişəm. Adamın atasını yandıraram. Burax məni, köpək oğlu!

Aram. Xox, Bakıdan gəlmişəm. Bakıdan gəlmək üçün qorxaq səndən?”


Sonra bu qalmaqal yerinə Qarabağ uryadniki – köməkçisi gəlir. Haykaz Aramı, hətta Baxşını göstərir. Onları damlatmaq istəyir. Bu da toyda erməninin yaratdığı bir iş. Erməni xislətinin bir görünüşü. Onların həmişə qalmaqal yaratmağa maraqlı olmaları. Deməli, əsərdəki bu məqamlar da təsdiq edir ki, ermənilər heç zaman axıra qədər bir yolun yolçusu olmurlar. Ona görə də bir toy məclisinin axırını belə qurtarırlar.

 


Buludxan Xəlilov, professor
Xəbərin müəllifi
xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Ağstafada 18 yaşlı gəlin itkin düşdü
20.10.2018, 12:07

Ağstafada 18 yaşlı gəlin itkin düşdü

Axtarışda olan şəxs Rusiyada saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya olunub
20.10.2018, 11:50

Axtarışda olan şəxs Rusiyada saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya olunub

Hadi Rəcəbli dilənçilərdən DANIŞDI: “...əməklə məşğul olmağa yönləndirmək lazımdır”
20.10.2018, 11:36

Hadi Rəcəbli dilənçilərdən DANIŞDI: “...əməklə məşğul olmağa yönləndirmək lazımdır”

Zəhərlənərək ölən iranlı dənizçilərin cəsədləri hələ Bakıdadır
20.10.2018, 11:33

Zəhərlənərək ölən iranlı dənizçilərin cəsədləri hələ Bakıdadır

Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı sınaq imtahanı keçirilir
20.10.2018, 11:22

Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı sınaq imtahanı keçirilir

Ağstafada 18 yaşlı gəlin itkin düşdü
20.10.2018, 11:10

Ağstafada 18 yaşlı gəlin itkin düşdü

Azercell-dən iPhone Xs və iPhone Xs Max ilə Limitsiz İnternet Hədiyyə!
20.10.2018, 11:00

Azercell-dən iPhone Xs və iPhone Xs Max ilə Limitsiz İnternet Hədiyyə!

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində sahibkarlarla görüş keçirilib
20.10.2018, 10:53

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində sahibkarlarla görüş keçirilib

Əfqanıstanda Parlamentin Aşağı Palatasına seçkilər başladı
20.10.2018, 10:44

Əfqanıstanda Parlamentin Aşağı Palatasına seçkilər başladı

YAP Binəqədi Rayon Təşkilatı 9 ayın yekunu vurulub
20.10.2018, 10:40

YAP Binəqədi Rayon Təşkilatı 9 ayın yekunu vurulub

Gəmidə zəhərlənən İran vətəndaşlarından 6 nəfər evə buraxılıb
20.10.2018, 10:32

Gəmidə zəhərlənən İran vətəndaşlarından 6 nəfər evə buraxılıb

Bir şəklin tarixçəsi - Heydər Əliyevlə Əbdürrəhman Vəzirovun ALİ QONAĞI - FOTO   
20.10.2018, 10:27

Bir şəklin tarixçəsi - Heydər Əliyevlə Əbdürrəhman Vəzirovun ALİ QONAĞI - FOTO  

İcra başçısı aidiyyatı qurumlara nöqsanlardan nəticə çıxarmağı tapşırdı  
20.10.2018, 10:26

İcra başçısı aidiyyatı qurumlara nöqsanlardan nəticə çıxarmağı tapşırdı  

120 kiloqram fındıq oğurlayan Zaqatala sakini saxlanıldı
20.10.2018, 10:14

120 kiloqram fındıq oğurlayan Zaqatala sakini saxlanıldı

Dövlət Komitəsində Karabağlar bələdiyyəsi ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub
20.10.2018, 10:10

Dövlət Komitəsində Karabağlar bələdiyyəsi ilə əməkdaşlıq müzakirə olunub

STAR-ın ərazisi Xüsusi Sənaye Zonası elan edilib
20.10.2018, 10:00

STAR-ın ərazisi Xüsusi Sənaye Zonası elan edilib

Qərargah: Badamdardakı sürüşmə sahəsində yeni çatlar yaranıb
20.10.2018, 09:45

Qərargah: Badamdardakı sürüşmə sahəsində yeni çatlar yaranıb

Cəbhədə atəşkəs 30 dəfə pozulub
20.10.2018, 09:41

Cəbhədə atəşkəs 30 dəfə pozulub

ABŞ KXDR-ə qarşı sanksiyaları ləğv etməyəcək
20.10.2018, 09:28

ABŞ KXDR-ə qarşı sanksiyaları ləğv etməyəcək

Sergey Şoyqu: İŞİD Suriyada tamamilə darmadağın edilib
20.10.2018, 09:17

Sergey Şoyqu: İŞİD Suriyada tamamilə darmadağın edilib

Səudiyyə Ərəbistanı jurnalist Camal Qaşıqçının öldürüldüyünü təsdiqlədi - 18 nəfər saxlanıldı
20.10.2018, 09:03

Səudiyyə Ərəbistanı jurnalist Camal Qaşıqçının öldürüldüyünü təsdiqlədi - 18 nəfər saxlanıldı

ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşə biləcəyi tarix açıqlanıb
20.10.2018, 08:56

ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşə biləcəyi tarix açıqlanıb

Aİ-92 markalı benzinin idxalı müvəqqəti gömrük rüsumlarından azad edilir
20.10.2018, 00:58

Aİ-92 markalı benzinin idxalı müvəqqəti gömrük rüsumlarından azad edilir

Reyd zamanı 55 sürücü və piyada cərimələndi
20.10.2018, 00:46

Reyd zamanı 55 sürücü və piyada cərimələndi

Tələbələr ölümdən döndülər
20.10.2018, 00:33

Tələbələr ölümdən döndülər

“Tvitter” bu hesabları bağladı
20.10.2018, 00:17

“Tvitter” bu hesabları bağladı

İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatdı - FOTO
20.10.2018, 00:09

İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri başa çatdı - FOTO

Qərbi Nil virusundan ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb
19.10.2018, 23:58

Qərbi Nil virusundan ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 80 dollara düşdü
19.10.2018, 23:44

Azərbaycan neftinin qiyməti 80 dollara düşdü

İstanbulda 21 əsgər həbs olundu
19.10.2018, 23:30

İstanbulda 21 əsgər həbs olundu

Gürcüstanda təbii qaz axtarışına başlanıldı
19.10.2018, 23:17

Gürcüstanda təbii qaz axtarışına başlanıldı

“Bu layihələr Avropanın enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verir” - Binəli Yıldırım
19.10.2018, 23:04

“Bu layihələr Avropanın enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verir” - Binəli Yıldırım

“Bölgədə Türkiyə və Azərbaycanın dəstək vermədiyi heç bir layihə hədəfinə çata bilməz” - Ərdoğan
19.10.2018, 22:54

“Bölgədə Türkiyə və Azərbaycanın dəstək vermədiyi heç bir layihə hədəfinə çata bilməz” - Ərdoğan

Azərbaycanlı atlet təmsil etdiyi klubdan danışdı
19.10.2018, 22:45

Azərbaycanlı atlet təmsil etdiyi klubdan danışdı

Prezident Tanrıverdi Mustafayevi TƏLTİF ETDİ   
19.10.2018, 22:28

Prezident Tanrıverdi Mustafayevi TƏLTİF ETDİ  

Messidən örnək davranış
19.10.2018, 22:27

Messidən örnək davranış

İlham Əliyev: “Türkiyə və Azərbaycan  Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsini yenidən cızır”
19.10.2018, 22:13

İlham Əliyev: “Türkiyə və Azərbaycan  Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsini yenidən cızır”

Şura 2019-cu ilin qrant müsabiqəsinin mövzularını təsdiq etdi
19.10.2018, 22:02

Şura 2019-cu ilin qrant müsabiqəsinin mövzularını təsdiq etdi

Badamdardakı sürüşmə zonasında yeni uçqunlar
19.10.2018, 21:47

Badamdardakı sürüşmə zonasında yeni uçqunlar

Əfsanəvi sahə müvəkkilinin xatirəsi əbədiləşdirilir
19.10.2018, 21:37

Əfsanəvi sahə müvəkkilinin xatirəsi əbədiləşdirilir

Tovuzda yol qəzası nəticəsində yaralananların adları məlum olub
19.10.2018, 21:24

Tovuzda yol qəzası nəticəsində yaralananların adları məlum olub

Ukraynada təbii qaz bahalaşdı
19.10.2018, 21:13

Ukraynada təbii qaz bahalaşdı

Naxçıvanda üçüncü  “Arıçılıq məhsulları-bal” festivalı keçiriləcək
19.10.2018, 21:04

Naxçıvanda üçüncü  “Arıçılıq məhsulları-bal” festivalı keçiriləcək

TAP-ın Albaniyadakı dəniz sahəsinin tikintisi üzrə işlər başlayıb
19.10.2018, 20:53

TAP-ın Albaniyadakı dəniz sahəsinin tikintisi üzrə işlər başlayıb

UEFA pul mükafatlarının məbləğini artırdı
19.10.2018, 20:41

UEFA pul mükafatlarının məbləğini artırdı

Qazaxıstanla mütəşəkkil cinayətkarlıq sahəsində mübarizə müzakirə edilib
19.10.2018, 20:26

Qazaxıstanla mütəşəkkil cinayətkarlıq sahəsində mübarizə müzakirə edilib

Pakistanda 6,7 bal gücündə zəlzələ
19.10.2018, 20:16

Pakistanda 6,7 bal gücündə zəlzələ

Keçmiş məhkumdan külli miqdarda narkotik götürüldü
19.10.2018, 20:05

Keçmiş məhkumdan külli miqdarda narkotik götürüldü

Prezident: Dünyada mövqeyi nəzərə alınan gücə çevrilirik
19.10.2018, 19:52

Prezident: Dünyada mövqeyi nəzərə alınan gücə çevrilirik

Albaniyada TAP-ın dəniz hissəsinin tikinti işlərinə başlanılıb
19.10.2018, 19:42

Albaniyada TAP-ın dəniz hissəsinin tikinti işlərinə başlanılıb

ARXİV