20 aprel 2018, Cümə
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Üçcildlik haqq sözü
Üçcildlik haqq sözü +
25.02.2018, 17:57

“XalqBank”ın böyük maraqla qarşılanan “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində bu dəfə “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” işıq üzü gördü

 

 Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətinə və incəsənətinə böyük ehtiramla yanaşan “XalqBank” ASC “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” toplusunu nəşr edib. Mədəni irsimizin sütunlarından hesab olunan aşıq yaradıcılığı incilərinin toplandığı üçcildlik “Aşıq poeziyası”, “Məhəbbət dastanları” və “Qəhrəmanlıq dastanları” kitablarından ibarətdir. Bu, maraqla qarşılanan “Xalq Əmanəti” layihəsinin sayca on altıncı nəşridir.

 

Neft kapitalı insan kapitalına belə çevrilir

 

“Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyasi”nın “XalqBank”ın Baş ofisindəki Bədii Qalereyada keçirilən təqdimat mərasiminə aparıcılıq edən millət vəkili, akademik, Əməkdar elm xadimi Nizami Cəfərov bildirdi ki, ölkəmizin iqtisadi inkişafına böyük töhfələr verən “Xalq Bank” mədəni irsimizin xarici ölkələrdə təbliği və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün də təqdirəlayiq addımlar atır. “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində bu günə kimi görülən işlər ən xoş sözlərə layiqdir: “Bu, həm də dövlət başçımızın irəli sürdüyü “Neft kapitalını insan kapitalına çevirək!” fikrinin reallaşması üçün “Xalq Bank”ın gördüyü mühüm işlərdəndir”.

Nizami Cəfərovun sözlərinə görə, Dədə Qorquddan günümüzə qədər gəlib çıxan aşıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-Maddi-Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsi xalqımızın qədim mədəniyyətə malik olmasına verilən yüksək dəyərdir: “Aşıq sənətinin dünya miqyasında tanıdılmasında və təbliğində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri danılmazdır”.

Akademik qeyd etdi ki, “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” nüfuzlu alimlərdən formalaşan işçi qrupunun böyük tədqiqat işinin nəticəsidir. Nəşr üç tematik cilddən -“Aşıq poeziyası”, “Qəhrəmanlıq dastanları”, “Məhəbbət dastanları”ndan  ibarətdir və aşıq ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələrindən tərtib olunub. Antologiyada həm də müəllifi məlum olmayan əsərlər,  arxaik və əcnəbi sözlər lüğəti öz əksini tapıb.

Antologiyanın tərtibçilərindən biri və elmi redaktoru Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, professor, Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlı çıxış edərək bildirdi ki, sazın-sözün əzəli və əbədi missiyası xalqın dilini, ruhunu yaşatmaq, tarixi-mənəvi kimliyini, etnoq­rafik yaşam tərzini, folklor dəyərlərini, fikir-düşüncə özünə­məxsusluğunu, könül gözəlliklərini sirli-sehrli bir ecazkarlıqla sabahlara daşımaqdır: “Yüz illərin uzaq dərin­liklərində möh­təşəm oğuznamələri düzüb qoşan alp ozanların könül yadigarları bu gün bizim üçün ona görə əzizdən əzizdir ki, onların hər kəlməsində dilimizin, ruhumuzun, mənəvi varlığımızın aydınlığını, duruluğunu, yenilməzliyini görə bilirik. Aşıq sənəti mənsub olduğu xalqın mənəvi gücünü qürurla daşıması, yeni nəsillərə təlqin edib mənimsətməsi milli varlığımızın, o cümlədən istiqlal və dövlətçilik düşüncəmizin qorunub möh­kəm­lən­dirilməsində mühüm rol oynamaqdadır. Aşıq poeziyamızın, eləcə də dastanlarımızın bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, saz-söz yaddaşında vətən coğrafiyası, tarixi yurd yerlərimiz, müqəddəs ulu torpaqlarımız sıx-sıx yer alıb. Dastan qəhrəmanlarımız Təbrizdən, İrəvandan, Dərbənddən, Tiflis-Borçalıdan, Göyçədən, Qarsdan, Urmiyadan, Mərənddən hərəkətlənib yaxın-uzaq elləri dolaşırlar. Yüzilliklərdən gələn aşıq poeziyası Azərbaycanın tarixi coğrafiyasını, vətən xəritəsini doğru-dürüst əks etdirən ən mötəbər qaynaqlardandır. Bu mənada aşıq poeziyasının tarixi mənzərəsində həm də Azərbaycanımızın birliyi, bütövlüyü, ayrılmazlığı qərarlaşıb”.

 

Məhərrəm Qasımlının fikrincə, «Aşıq haqq aşığıdır», «aşığa zaval yoxdur», «aşığın dilinə yasaq yoxdur», «aşığın sözü haqq sözüdür», kimi daşlaşmış el kəlamlarından aşığın cəmiyyətdə, el-oba arasında nə qədər böyük tarixi status, mötəbər mövqe daşıdığı aydın görün­məkdədir: “Əlbəttə, belə yüksək ehtiramın çeşidli səbəbləri var. Burada  xalqın tarixi-mədəni yaddaşını qoruyub daşımaqdan tutmuş, zəngin həyat təcrübəsindən gələn müd­rik kəlamlarla, hikmətamiz ustadnamələrlə çevrə­dəkilərin mənəvi tələba­tını ödəmək, lirik-aşiqanə qoşma-gəraylılarla gözəllik və məhəbbət zövqü aşıla­maq kimi çoxsaylı amillər əsas rol oynayıb”.

Aşıqlar Birliyinin sədri nəfis şəkildə hazırlanan antologiyanın ərsəyə gəlməsinə göstərdiyi maddi və mənəvi dəstəyə görə “Xalq Bank”ın rəhbərliyinə, əziyyəti olan hər kəsə minnətdarlıq etdi.

 

Tanınmış ədəbiyyatşünas alim, professor Qəzənfər Paşayev üç cilddən ibarət “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası”nın işıq üzü görməsini mühüm mədəni hadisə kimi dəyərləndirdi: “Artıq bir neçə ildir ki, “Xalq Bank”ın Bədii Qalereyası mənəviyyatımızı, mədəniyyətimizi təbliğ edən bir mərkəzə çevrilib. Özəl şirkətin bu yöndə fəaliyyəti gözəl nümunədir. Təqdimatına toplaşdığımız “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” saz-söz sənətinin təbliğinə, yaşadılmasına öz töhfəsini verəcək”.

Filologiya elmləri doktoru, professor Şirindil Alışanlı da “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində ərsəyə gələn üçcildliyin gələcəkdə araşdırmaçılar üçün dəyərli və ciddi elmi mənbə olacağına inandığını bildirdi. 

 

Poeziya, Məhəbbət və Qəhrəmanlıq bir arada

 

“Xalq Əmanəti” kimi mütəxəssislər və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulan üçcildlik “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası”nin birinci cildi “Aşıq poeziyası” adlanır. Kitabda Dədə Qorquddan başlayaraq Yunus Əmrə, Qurbani, Aşıq Qərib, Abbas Tufarqanlı, Qaracaoğlan, Xəstə Qasım, Ağ Aşıq, Dadaloğlu, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Molla Cuma, Aşıq Sona, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Şəmşir, Mikayıl Azaflı, Narınc Xatun, Aşıq Pənah, Bəhmən Vətənoğlu, Aşıq Ədalət, Aşıq Rza Qobustanlı, Aşıq Haşım Qubalı, Aşıq Ulduz Sönməz, Aşıq Əhliman Şirvanlı, Gülarə Azaflı da daxil olmaqla 168 saz-söz sənətkarının yaradıcılığından nümunələr yer alıb. Bəzi materiallar antologiyaya ilk dəfə daxil olunub.

 

İkinci cild “Məhəbbət dastanları” adlanır. Bu kitabda dastanlaşan ilahi məhəbbət abidələri - “Yetim Aydın”, “Aşıq Qərib”, “Şah İsmayıl”, “Abbas və Gülgəz”, “Əsli və Kərəm”, “Arzu və Qənbər”, Tahir və Zöhrə”, “Valeh və Zərnigar” və s. yer alıb.   

 

Antologiyanı “Qəhrəmanlıq dastanları” tamamlayır. Sonuncu cilddə “Koroğlu”, “Qaçaq Kərəm”, “Qaçaq Süleyman”, “Qara Tanrıverdi”, “Hacı Tağı”, “Qandal Nağı”, və “Səttarxan” dastanları təqdim olunub.

 

Antologiyanın tərtibçiləri Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və filologiya elmləri doktoru Mahmud Allahmanlı, nəşrin redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Tahirqızıdır. Bədii tərtibat və dizayn Tərlan Qorçunundur. Antologiyada Xalq rəssamı Arif Hüseynovun illüstrasiyalarından istifadə olunub və “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində hədiyyəlik nəşr edilib.

 

Xatırladaq ki, “Xalq Əmanəti” layihəsi “Xalq Bank” ASC-nin ideyası kimi 2010-cu ildən etibarən həyata keçirilir. Rafiq Həşimovun rəhbərlik etdiyi layihə xalqımızın mədəni irsinin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi, mənəvi dəyərlərimizin dünyaya tanıdılması məqsədini daşıyır. Layihənin redaktoru Səlim Babullaoğludur. “Xalq Əmanəti”ndə nəşr olunan kitablar üç dildə - Azərbaycan, ingilis, rus dillərində çap olunur. Nəşrlər ölkənin ali və orta təhsil müəssisələrinə, uşaq evləri və kitabxanalara, müxtəlif fondlara, dövlət müəssisələrinə, xarici ölkələrin Azərbaycanda və ölkəmizin  xaricdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarına, dünyanın böyük muzeylərinə, kitabxanalarına, eləcə də sənətsevərlərə hədiyyə edilir. Bu illər ərzində Xalq rəssamları Böyükağa Mirzəzadə, Maral Rəhmanzadə,  Səttar Bəhlulzadə, Xalidə Səfərova, Mikayıl Abdullayev, eləcə də Mahmud Tağıyev, Vəcihə Səmədova, Kamal Əhməd, Fazil Əliyev, Rza Məmmədov, Gennadi Brijatyuk, Qorxmaz Sücəddinovun, şəhid-heykəltəraş Samir Kaçayevin əsərlərindən ibarət sərgilər təşkil olunub və bədii albomlar nəşr edilib. Xalq şairləri Məmməd Araz, Hüseyn Arif, Xəlil Rza Ulutürk və unudulmaz Mikayıl Müşfiqin seçilmiş əsərləri, görkəmli alim-numizmat, professor Əli Rəcəblinin “Azərbaycan sikkələri” kitabı işıq üzü görüb.

 

Etibar CƏBRAYILOĞLU

 


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Bakuxeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
ABŞ Senatı NASA-nın yeni direktorunu təsdiqlədi
20.04.2018, 08:55

ABŞ Senatı NASA-nın yeni direktorunu təsdiqlədi

Həkim səhvinin qurbanı olan məşhur aktrisa - Münəvvər Kələntərli deputat olmaq istəyirmiş - FOTOLAR
20.04.2018, 08:35

Həkim səhvinin qurbanı olan məşhur aktrisa - Münəvvər Kələntərli deputat olmaq istəyirmiş - FOTOLAR

Manatın bugünkü MƏZƏNNƏSİ
20.04.2018, 08:28

Manatın bugünkü MƏZƏNNƏSİ

Azarkeşlər futbolçunun boğazını kəsdilər
20.04.2018, 00:16

Azarkeşlər futbolçunun boğazını kəsdilər

Lənkəranda evdə partlayış: ağır yaralı var
20.04.2018, 00:03

Lənkəranda evdə partlayış: ağır yaralı var

Məşhur aktyor Ermənistana səfər edəcəyi ilə bağlı xəbərləri inkar etdi
19.04.2018, 23:58

Məşhur aktyor Ermənistana səfər edəcəyi ilə bağlı xəbərləri inkar etdi

Azərbaycanın bu bölgəsi silkələndi: Əhali təşviş içində   
19.04.2018, 23:37

Azərbaycanın bu bölgəsi silkələndi: Əhali təşviş içində  

Neftin qiyməti 100 dolları ötəcəkmi? - PROQNOZ
19.04.2018, 23:26

Neftin qiyməti 100 dolları ötəcəkmi? - PROQNOZ

İlon Mask planetləri axtarmaq üçün kosmosa peyk göndərdi
19.04.2018, 23:15

İlon Mask planetləri axtarmaq üçün kosmosa peyk göndərdi

Şenol Günəşin başı yarıldı - Derbi yarımçıq qaldı 
19.04.2018, 23:13

Şenol Günəşin başı yarıldı - Derbi yarımçıq qaldı 

Türkiyə parlamenti erkən seçkilərin keçirilməsi haqqında qərarı təsdiqlədi
19.04.2018, 22:57

Türkiyə parlamenti erkən seçkilərin keçirilməsi haqqında qərarı təsdiqlədi

İraq Suriyanı bombaladı
19.04.2018, 22:45

İraq Suriyanı bombaladı

Erməni əsgərləri maykasız və tumansızdır - Paşinyan ordunu ifşa etdi
19.04.2018, 22:34

Erməni əsgərləri maykasız və tumansızdır - Paşinyan ordunu ifşa etdi

Almaniyada azərbaycanlı iş adamının bank hesabına səhvən 128 milyon avro köçürdülər - Amma görün, o nə etdi...
19.04.2018, 22:20

Almaniyada azərbaycanlı iş adamının bank hesabına səhvən 128 milyon avro köçürdülər - Amma görün, o nə etdi...

Nüfuzlu elmi mükafatın builki laureatlarının adları açıqlanıb
19.04.2018, 21:58

Nüfuzlu elmi mükafatın builki laureatlarının adları açıqlanıb

Bakıda ən yaxşı tələbələrə Moskva merinin təqaüdü təyin edilib
19.04.2018, 21:51

Bakıda ən yaxşı tələbələrə Moskva merinin təqaüdü təyin edilib

Azərbaycanın ali məktəblərində gürcü dili mərkəzi yaradıla bilər
19.04.2018, 21:42

Azərbaycanın ali məktəblərində gürcü dili mərkəzi yaradıla bilər

Azərbaycanlı məşqçilər dünya reytinqində irəlilədi
19.04.2018, 21:26

Azərbaycanlı məşqçilər dünya reytinqində irəlilədi

"Vüqar Həşimov mənə heç-heçə təklif etmişdi" - Şəhriyar Məmmədyarov
19.04.2018, 21:20

"Vüqar Həşimov mənə heç-heçə təklif etmişdi" - Şəhriyar Məmmədyarov

Bakıda tozun miqdarı normadan 26 faiz yuxarıdır- NAZİRLİK
19.04.2018, 20:50

Bakıda tozun miqdarı normadan 26 faiz yuxarıdır- NAZİRLİK

Avropa Komissiyasının rəhbəri Azərbaycan prezidentini təbrik etdi
19.04.2018, 20:25

Avropa Komissiyasının rəhbəri Azərbaycan prezidentini təbrik etdi

Yaponiya Rusiyadan 4 adanı tələb edir 
19.04.2018, 20:18

Yaponiya Rusiyadan 4 adanı tələb edir 

Keçmiş MTN generalının apellyasiya şikayəti təmin edilməyib
19.04.2018, 20:07

Keçmiş MTN generalının apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun missiyasının Bakıya səfəri YEKUNLAŞDI
19.04.2018, 20:07

Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun missiyasının Bakıya səfəri YEKUNLAŞDI

““Expo 2025”-ə ev sahibliyi etmək Azərbaycana 765 min avroya başa gələcək”
19.04.2018, 19:49

““Expo 2025”-ə ev sahibliyi etmək Azərbaycana 765 min avroya başa gələcək”

Ermənistanda polis xalq tərəfə keçir
19.04.2018, 18:57

Ermənistanda polis xalq tərəfə keçir

19.04.2018, 18:47

"Xalqımız son 15  ildə görülən işlərə öz yüksək qiymətini verdi"

Cəlilabadda 16 yaşlı məktəbli qız intihar edib
19.04.2018, 18:44

Cəlilabadda 16 yaşlı məktəbli qız intihar edib

XİN: Rusiya və Azərbaycanı strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bağlayır
19.04.2018, 18:39

XİN: Rusiya və Azərbaycanı strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bağlayır

Raket və artilleriya bölmələrinin taktiki təlimləri keçirilib - FOTO
19.04.2018, 18:32

Raket və artilleriya bölmələrinin taktiki təlimləri keçirilib - FOTO

Sumqayıtda mənzildən qadın meyiti tapılıb
19.04.2018, 18:18

Sumqayıtda mənzildən qadın meyiti tapılıb

Kubada Kastro erası başa çatdı
19.04.2018, 18:07

Kubada Kastro erası başa çatdı

Ermənistanda polis xalq tərəfə keçir
19.04.2018, 18:00

Ermənistanda polis xalq tərəfə keçir

Səlim Müslümov şəhid və itkin ailələrinə 11 minlik ödənişlərdən danışdı
19.04.2018, 17:53

Səlim Müslümov şəhid və itkin ailələrinə 11 minlik ödənişlərdən danışdı

Dünyanın ən yaşlı kişisi çarpayıdan yıxılıb öldü
19.04.2018, 17:49

Dünyanın ən yaşlı kişisi çarpayıdan yıxılıb öldü

ARXİV
SORĞU
Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının qiymətlərinə necə baxırsınız?
İmtahan qiymətləri çox yüksəkdir(11.1%)
İmtahan qiymətləri normalıdr(5.55%)
İmtahan qiymətləri aşağıdır(0%)
Qiymətlər ləğv edilməli, imtahanlar pulsuz olmalıdır(72.2%)
İmtahan qiymətləri azaldılmalıdır(2.77%)
İmtahan qiymətləri artırılmalıdır(8.33%)