16 oktyabr 2018, Çərşənbə
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Üçcildlik haqq sözü
Üçcildlik haqq sözü +
25.02.2018, 17:57

“XalqBank”ın böyük maraqla qarşılanan “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində bu dəfə “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” işıq üzü gördü

 

 Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətinə və incəsənətinə böyük ehtiramla yanaşan “XalqBank” ASC “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” toplusunu nəşr edib. Mədəni irsimizin sütunlarından hesab olunan aşıq yaradıcılığı incilərinin toplandığı üçcildlik “Aşıq poeziyası”, “Məhəbbət dastanları” və “Qəhrəmanlıq dastanları” kitablarından ibarətdir. Bu, maraqla qarşılanan “Xalq Əmanəti” layihəsinin sayca on altıncı nəşridir.

 

Neft kapitalı insan kapitalına belə çevrilir

 

“Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyasi”nın “XalqBank”ın Baş ofisindəki Bədii Qalereyada keçirilən təqdimat mərasiminə aparıcılıq edən millət vəkili, akademik, Əməkdar elm xadimi Nizami Cəfərov bildirdi ki, ölkəmizin iqtisadi inkişafına böyük töhfələr verən “Xalq Bank” mədəni irsimizin xarici ölkələrdə təbliği və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün də təqdirəlayiq addımlar atır. “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində bu günə kimi görülən işlər ən xoş sözlərə layiqdir: “Bu, həm də dövlət başçımızın irəli sürdüyü “Neft kapitalını insan kapitalına çevirək!” fikrinin reallaşması üçün “Xalq Bank”ın gördüyü mühüm işlərdəndir”.

Nizami Cəfərovun sözlərinə görə, Dədə Qorquddan günümüzə qədər gəlib çıxan aşıq sənətinin UNESCO-nun Qeyri-Maddi-Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsi xalqımızın qədim mədəniyyətə malik olmasına verilən yüksək dəyərdir: “Aşıq sənətinin dünya miqyasında tanıdılmasında və təbliğində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri danılmazdır”.

Akademik qeyd etdi ki, “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” nüfuzlu alimlərdən formalaşan işçi qrupunun böyük tədqiqat işinin nəticəsidir. Nəşr üç tematik cilddən -“Aşıq poeziyası”, “Qəhrəmanlıq dastanları”, “Məhəbbət dastanları”ndan  ibarətdir və aşıq ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələrindən tərtib olunub. Antologiyada həm də müəllifi məlum olmayan əsərlər,  arxaik və əcnəbi sözlər lüğəti öz əksini tapıb.

Antologiyanın tərtibçilərindən biri və elmi redaktoru Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, professor, Aşıqlar Birliyinin sədri Məhərrəm Qasımlı çıxış edərək bildirdi ki, sazın-sözün əzəli və əbədi missiyası xalqın dilini, ruhunu yaşatmaq, tarixi-mənəvi kimliyini, etnoq­rafik yaşam tərzini, folklor dəyərlərini, fikir-düşüncə özünə­məxsusluğunu, könül gözəlliklərini sirli-sehrli bir ecazkarlıqla sabahlara daşımaqdır: “Yüz illərin uzaq dərin­liklərində möh­təşəm oğuznamələri düzüb qoşan alp ozanların könül yadigarları bu gün bizim üçün ona görə əzizdən əzizdir ki, onların hər kəlməsində dilimizin, ruhumuzun, mənəvi varlığımızın aydınlığını, duruluğunu, yenilməzliyini görə bilirik. Aşıq sənəti mənsub olduğu xalqın mənəvi gücünü qürurla daşıması, yeni nəsillərə təlqin edib mənimsətməsi milli varlığımızın, o cümlədən istiqlal və dövlətçilik düşüncəmizin qorunub möh­kəm­lən­dirilməsində mühüm rol oynamaqdadır. Aşıq poeziyamızın, eləcə də dastanlarımızın bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, saz-söz yaddaşında vətən coğrafiyası, tarixi yurd yerlərimiz, müqəddəs ulu torpaqlarımız sıx-sıx yer alıb. Dastan qəhrəmanlarımız Təbrizdən, İrəvandan, Dərbənddən, Tiflis-Borçalıdan, Göyçədən, Qarsdan, Urmiyadan, Mərənddən hərəkətlənib yaxın-uzaq elləri dolaşırlar. Yüzilliklərdən gələn aşıq poeziyası Azərbaycanın tarixi coğrafiyasını, vətən xəritəsini doğru-dürüst əks etdirən ən mötəbər qaynaqlardandır. Bu mənada aşıq poeziyasının tarixi mənzərəsində həm də Azərbaycanımızın birliyi, bütövlüyü, ayrılmazlığı qərarlaşıb”.

 

Məhərrəm Qasımlının fikrincə, «Aşıq haqq aşığıdır», «aşığa zaval yoxdur», «aşığın dilinə yasaq yoxdur», «aşığın sözü haqq sözüdür», kimi daşlaşmış el kəlamlarından aşığın cəmiyyətdə, el-oba arasında nə qədər böyük tarixi status, mötəbər mövqe daşıdığı aydın görün­məkdədir: “Əlbəttə, belə yüksək ehtiramın çeşidli səbəbləri var. Burada  xalqın tarixi-mədəni yaddaşını qoruyub daşımaqdan tutmuş, zəngin həyat təcrübəsindən gələn müd­rik kəlamlarla, hikmətamiz ustadnamələrlə çevrə­dəkilərin mənəvi tələba­tını ödəmək, lirik-aşiqanə qoşma-gəraylılarla gözəllik və məhəbbət zövqü aşıla­maq kimi çoxsaylı amillər əsas rol oynayıb”.

Aşıqlar Birliyinin sədri nəfis şəkildə hazırlanan antologiyanın ərsəyə gəlməsinə göstərdiyi maddi və mənəvi dəstəyə görə “Xalq Bank”ın rəhbərliyinə, əziyyəti olan hər kəsə minnətdarlıq etdi.

 

Tanınmış ədəbiyyatşünas alim, professor Qəzənfər Paşayev üç cilddən ibarət “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası”nın işıq üzü görməsini mühüm mədəni hadisə kimi dəyərləndirdi: “Artıq bir neçə ildir ki, “Xalq Bank”ın Bədii Qalereyası mənəviyyatımızı, mədəniyyətimizi təbliğ edən bir mərkəzə çevrilib. Özəl şirkətin bu yöndə fəaliyyəti gözəl nümunədir. Təqdimatına toplaşdığımız “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası” saz-söz sənətinin təbliğinə, yaşadılmasına öz töhfəsini verəcək”.

Filologiya elmləri doktoru, professor Şirindil Alışanlı da “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində ərsəyə gələn üçcildliyin gələcəkdə araşdırmaçılar üçün dəyərli və ciddi elmi mənbə olacağına inandığını bildirdi. 

 

Poeziya, Məhəbbət və Qəhrəmanlıq bir arada

 

“Xalq Əmanəti” kimi mütəxəssislər və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulan üçcildlik “Aşıq Ədəbiyyatı Antologiyası”nin birinci cildi “Aşıq poeziyası” adlanır. Kitabda Dədə Qorquddan başlayaraq Yunus Əmrə, Qurbani, Aşıq Qərib, Abbas Tufarqanlı, Qaracaoğlan, Xəstə Qasım, Ağ Aşıq, Dadaloğlu, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Molla Cuma, Aşıq Sona, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı, Aşıq Şəmşir, Mikayıl Azaflı, Narınc Xatun, Aşıq Pənah, Bəhmən Vətənoğlu, Aşıq Ədalət, Aşıq Rza Qobustanlı, Aşıq Haşım Qubalı, Aşıq Ulduz Sönməz, Aşıq Əhliman Şirvanlı, Gülarə Azaflı da daxil olmaqla 168 saz-söz sənətkarının yaradıcılığından nümunələr yer alıb. Bəzi materiallar antologiyaya ilk dəfə daxil olunub.

 

İkinci cild “Məhəbbət dastanları” adlanır. Bu kitabda dastanlaşan ilahi məhəbbət abidələri - “Yetim Aydın”, “Aşıq Qərib”, “Şah İsmayıl”, “Abbas və Gülgəz”, “Əsli və Kərəm”, “Arzu və Qənbər”, Tahir və Zöhrə”, “Valeh və Zərnigar” və s. yer alıb.   

 

Antologiyanı “Qəhrəmanlıq dastanları” tamamlayır. Sonuncu cilddə “Koroğlu”, “Qaçaq Kərəm”, “Qaçaq Süleyman”, “Qara Tanrıverdi”, “Hacı Tağı”, “Qandal Nağı”, və “Səttarxan” dastanları təqdim olunub.

 

Antologiyanın tərtibçiləri Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı və filologiya elmləri doktoru Mahmud Allahmanlı, nəşrin redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Tahirqızıdır. Bədii tərtibat və dizayn Tərlan Qorçunundur. Antologiyada Xalq rəssamı Arif Hüseynovun illüstrasiyalarından istifadə olunub və “Xalq Əmanəti” layihəsi çərçivəsində hədiyyəlik nəşr edilib.

 

Xatırladaq ki, “Xalq Əmanəti” layihəsi “Xalq Bank” ASC-nin ideyası kimi 2010-cu ildən etibarən həyata keçirilir. Rafiq Həşimovun rəhbərlik etdiyi layihə xalqımızın mədəni irsinin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi, mənəvi dəyərlərimizin dünyaya tanıdılması məqsədini daşıyır. Layihənin redaktoru Səlim Babullaoğludur. “Xalq Əmanəti”ndə nəşr olunan kitablar üç dildə - Azərbaycan, ingilis, rus dillərində çap olunur. Nəşrlər ölkənin ali və orta təhsil müəssisələrinə, uşaq evləri və kitabxanalara, müxtəlif fondlara, dövlət müəssisələrinə, xarici ölkələrin Azərbaycanda və ölkəmizin  xaricdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarına, dünyanın böyük muzeylərinə, kitabxanalarına, eləcə də sənətsevərlərə hədiyyə edilir. Bu illər ərzində Xalq rəssamları Böyükağa Mirzəzadə, Maral Rəhmanzadə,  Səttar Bəhlulzadə, Xalidə Səfərova, Mikayıl Abdullayev, eləcə də Mahmud Tağıyev, Vəcihə Səmədova, Kamal Əhməd, Fazil Əliyev, Rza Məmmədov, Gennadi Brijatyuk, Qorxmaz Sücəddinovun, şəhid-heykəltəraş Samir Kaçayevin əsərlərindən ibarət sərgilər təşkil olunub və bədii albomlar nəşr edilib. Xalq şairləri Məmməd Araz, Hüseyn Arif, Xəlil Rza Ulutürk və unudulmaz Mikayıl Müşfiqin seçilmiş əsərləri, görkəmli alim-numizmat, professor Əli Rəcəblinin “Azərbaycan sikkələri” kitabı işıq üzü görüb.

 

Etibar CƏBRAYILOĞLU

 


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Manatın kursu dəyişir? - MƏZƏNNƏ
16.10.2018, 07:56

Manatın kursu dəyişir? - MƏZƏNNƏ

Qarabağ qazisi Etimad Əsədov vəfat etdi   
16.10.2018, 07:55

Qarabağ qazisi Etimad Əsədov vəfat etdi  

Azərbaycanla İrlandiya arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib
16.10.2018, 01:00

Azərbaycanla İrlandiya arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

İŞİD 700 dinc sakini girov götürüb
16.10.2018, 00:37

İŞİD 700 dinc sakini girov götürüb

Prezident jurnalistin qətlindən danışdı
16.10.2018, 00:27

Prezident jurnalistin qətlindən danışdı

Bu ölkə Avroviziyadan imtina etdi
16.10.2018, 00:09

Bu ölkə Avroviziyadan imtina etdi

Bu vulkan kül püskürməyə başlayıb
15.10.2018, 23:51

Bu vulkan kül püskürməyə başlayıb

Turistlər Azərbaycanda bank kartları ilə 1 milyard manat xərcləyiblər
15.10.2018, 23:42

Turistlər Azərbaycanda bank kartları ilə 1 milyard manat xərcləyiblər

ABŞ Xarici işlər naziri Türkiyəyə gəlir
15.10.2018, 23:27

ABŞ Xarici işlər naziri Türkiyəyə gəlir

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
15.10.2018, 23:09

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Türkiyə polisi Səudiyyə Ərəbistanının konsulluğuna daxil oldu
15.10.2018, 22:53

Türkiyə polisi Səudiyyə Ərəbistanının konsulluğuna daxil oldu

Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır
15.10.2018, 22:40

Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır

Meyvezer Həbibin çağırışına cavab verdi
15.10.2018, 22:23

Meyvezer Həbibin çağırışına cavab verdi

Sürüşmə zonasında gərginlik qalmaqdadır
15.10.2018, 22:12

Sürüşmə zonasında gərginlik qalmaqdadır

İsrail əsgərləri Qəzzada 80 fələstinlini yaralayıb
15.10.2018, 21:59

İsrail əsgərləri Qəzzada 80 fələstinlini yaralayıb

“Ermənistanın sülhə nəcə hazır olduğu seçkilərdən sonra aydın olacaq” – Elmar Məmmədyarov
15.10.2018, 21:46

“Ermənistanın sülhə nəcə hazır olduğu seçkilərdən sonra aydın olacaq” – Elmar Məmmədyarov

Fırtına nəticəsində 17 nəfər xəsarət aldı
15.10.2018, 21:31

Fırtına nəticəsində 17 nəfər xəsarət aldı

Əsgərləri daşıyan mikroavtobus aşıb
15.10.2018, 21:19

Əsgərləri daşıyan mikroavtobus aşıb

QHT Şurası Şəkidə ictimai müzakirə təşkil etdi - FOTOLAR
15.10.2018, 21:05

QHT Şurası Şəkidə ictimai müzakirə təşkil etdi - FOTOLAR

Cüdo üzrə səkkizinci “World Masters” turniri bu şəhərdə keçiriləcək
15.10.2018, 20:53

Cüdo üzrə səkkizinci “World Masters” turniri bu şəhərdə keçiriləcək

HTC yeni model telefonunu istifadəçilərə təqdim edəcək
15.10.2018, 20:41

HTC yeni model telefonunu istifadəçilərə təqdim edəcək

Qanunsuz yolla satışı planlaşdırılan 30 tarixi əsər aşkarlandı
15.10.2018, 20:27

Qanunsuz yolla satışı planlaşdırılan 30 tarixi əsər aşkarlandı

Domen adları sisteminin təhlükəsizliyini qoruyan kriptoqrafiya açarları dəyişdirilib
15.10.2018, 20:13

Domen adları sisteminin təhlükəsizliyini qoruyan kriptoqrafiya açarları dəyişdirilib

Bu il 60 min ton pambığın yığılması planlaşdırılır
15.10.2018, 20:01

Bu il 60 min ton pambığın yığılması planlaşdırılır

Bərdədə 24 yaşlı gəncin meyiti su arxından tapıldı
15.10.2018, 19:40

Bərdədə 24 yaşlı gəncin meyiti su arxından tapıldı

Külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarıldı
15.10.2018, 19:21

Külli miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Azərbaycanda kriptoqrafiya açarları uğurla dəyişdirildi
15.10.2018, 19:10

Azərbaycanda kriptoqrafiya açarları uğurla dəyişdirildi

Məmmədyarov ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri ilə görüşdü
15.10.2018, 18:58

Məmmədyarov ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri ilə görüşdü

Ölkə başçısı körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında   
15.10.2018, 18:50

Ölkə başçısı körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında  

Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirləri arasında görüş olmayıb - RƏSMİ 
15.10.2018, 18:45

Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirləri arasında görüş olmayıb - RƏSMİ 

İçməli su təchizatı sisteminin və kanalizasiya şəbəkəsinin açılışı oldu
15.10.2018, 18:42

İçməli su təchizatı sisteminin və kanalizasiya şəbəkəsinin açılışı oldu

Astara üçün 10 milyon manat ayrıldı
15.10.2018, 18:35

Astara üçün 10 milyon manat ayrıldı

Lerikdə Bayraq Muzeyi istifadəyə verildi
15.10.2018, 18:34

Lerikdə Bayraq Muzeyi istifadəyə verildi

Prezident Lerikdə bina tikintisinə pul ayırdı
15.10.2018, 18:29

Prezident Lerikdə bina tikintisinə pul ayırdı

2 yeni məktəb tikiləcək -SƏRƏNCAM
15.10.2018, 18:28

2 yeni məktəb tikiləcək -SƏRƏNCAM

Badamdarda evlərin hasarlarının 30 metri uçaraq sürüşmə kütləsi üzərinə töküldü
15.10.2018, 18:26

Badamdarda evlərin hasarlarının 30 metri uçaraq sürüşmə kütləsi üzərinə töküldü

Ağcabədidə piyada ölümü
15.10.2018, 18:17

Ağcabədidə piyada ölümü

Neftçalada avtomobili qəsdən yandıran şəxs saxlanıldı
15.10.2018, 18:14

Neftçalada avtomobili qəsdən yandıran şəxs saxlanıldı

73 dövlət əmlakı özəlləşdirilir 
15.10.2018, 18:09

73 dövlət əmlakı özəlləşdirilir 

Prezident yol tikintisinə 9.2 milyon manat ayırdı
15.10.2018, 18:08

Prezident yol tikintisinə 9.2 milyon manat ayırdı

İlham Əliyev Lerikdə yol açılışında
15.10.2018, 18:03

İlham Əliyev Lerikdə yol açılışında

Cahangir Hacıyev bu dəfə keçmiş deputatla birgə mühakimə olunacaq   
15.10.2018, 18:02

Cahangir Hacıyev bu dəfə keçmiş deputatla birgə mühakimə olunacaq  

Türklər Belçikadakı seçkilərdə üstünlük qazandılar
15.10.2018, 17:59

Türklər Belçikadakı seçkilərdə üstünlük qazandılar

İran Ankaradakı səfirliyi ilə bağlı xəbəri təkzib etdi
15.10.2018, 17:56

İran Ankaradakı səfirliyi ilə bağlı xəbəri təkzib etdi

Bakıda oğurluğa görə tutulan şəxsin digər cinayəti üzə çıxdı
15.10.2018, 17:55

Bakıda oğurluğa görə tutulan şəxsin digər cinayəti üzə çıxdı

Əməkdar jurnalist Yusif Kərimovla vida mərasimi keçirilib - FOTO
15.10.2018, 17:49

Əməkdar jurnalist Yusif Kərimovla vida mərasimi keçirilib - FOTO

Lerikdə elektrik stansiyasının açılışı oldu
15.10.2018, 17:48

Lerikdə elektrik stansiyasının açılışı oldu

“Təhsil Avtobusu-2018” yay məktəbinin təşkilatçıları “Bakcell”i mükafatlandırdı
15.10.2018, 17:44

“Təhsil Avtobusu-2018” yay məktəbinin təşkilatçıları “Bakcell”i mükafatlandırdı

Tramp Dövlət katibini təcili Səudiyyə Ərəbistanına yolladı
15.10.2018, 17:32

Tramp Dövlət katibini təcili Səudiyyə Ərəbistanına yolladı

Koçaryan Ermənistandakı seçkilərə hansı formatda qatılacaq?
15.10.2018, 17:29

Koçaryan Ermənistandakı seçkilərə hansı formatda qatılacaq?

ARXİV