18 noyabr 2018, Bazar
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!
Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!
18.10.2018, 11:22

Mehman QAYIBOV

Bu günlərdə mübarizələrlə dolu şanlı tarixə malik xalqımız öz dövlət müstəqilliyinin 27-ci ildönümünü böyük təntənə ilə qeyd edir. Azadlığı, müstəqilliyi uğrunda şəhidlər vermiş, çətinliklərə sinə gərmiş qəhrəman xalqımızın bu günü böyük coşqu ilə  bayram etməyə mənəvi haqqı vardır!

 Tale elə gətirmişdir ki,  ötən əsrdə Azərbaycan xalqı iki dəfə öz müstəqillik ideyasını  reallaşdıra bilmişdir. Əgər, 1918-20-ci illərdə Xalq Cümhuriyyətini qoruyub saxlamaq mümkün olmamışdırsa, XX əsrin sonunda yenidən öz müqəddəs istəyinə - istiqlalına qovuşan azərbaycanlılar bu dəfə öz sınanmış oğlu Heydər Əliyevin dühası  sayəsində müstəqil dövlətçiliyini qoruyub saxlamağa, onu əbədi və dönməz etməyə nail oldu!   

Bu nailiyyətin əldə edilməsində müstəqilliyimizin memarı Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Onun respublikaya ilk dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə həyatın bütün sahələrində  qazanılmış uğurlar bugünkü müstəqilliyimiz üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.

Ötən əsrin 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ adlı böyük bir məkanda cərəyan edən hadisələr bu imperiyanın tezliklə süquta uğrayacağından xəbər verirdi. Məhz bu hadisələrin məntiqi nəticəsi kimi SSRİ-yə daxil olan müttəfiq respublikalara müstəqillik əldə etmək imkanı yarandı. Yaranmış tarixi şəraiti düzgün dərk edə bilməyən o dövrkü respublika rəhbərlərinin mövqeyini Heydər Əliyev belə səciyyələndirirdi: “Onlar hələ fikirləşirdilər ki, biz müstəqil dövlət olmalıyıq, ya yox.”

Belə bir vaxtda Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev heç nədən çəkinməyərək 1990-cı ilin noyabrın 17-də  Muxtar Respublikanın Ali qanunvericilik orqanında doğma Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağını qaldırdı. Bu hadisə Azərbaycanın öz müstəqilliyinə doğru sürətlə irəliləməsinin parlaq nişanəsi idi. Ancaq  Moskva və onların Bakıdakı əlaltıları hər vəchlə Sovetlər İttifaqını saxlamağa çalışırdılar. Bu məqsədlə 1991-ci il martın 7-də Ali Sovetinin xüsusi sessiyasında Sovetlər İttifaqının saxlanılması üçün referendum keçirilməsi müzakirəyə çıxarıldı. Həmin sessiyada Heydər Əliyev çıxış edərək bildirdi: “Sovetlər İttifaqı dağılır və dağılacaqdır. Azərbaycan heç bir yeni ittifaqa girməməlidir və Sovetlər İttifaqının saxlanması ilə əlaqədar olan referendumda iştirak etməməlidir.”

Ancaq Azərbaycan rəhbərliyi respublikada gedən proseslərdən düzgün nəticə çıxarmayaraq həmin il martın 17-də referendum keçirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxtlar Heydər Əliyev Naxçıvanda fəaliyyət göstərirdi. Onun və onunla həmfikir olanların iradəsi nəticəsində Naxçıvanda referendum keçirilmədi. Tarix xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin haqlı olduğunu bir daha sübut etdi. 1991-ci ilin oktyabrın 18-də doğma Azərbaycanımız XX əsrin əvvəlində əldə etdiyi müstəqilliyinə yenidən qovuşdu.

O günlərdə - tarixin dönüş məqamında belə bir addımın atılması bütün Azərbaycan xalqının taleyində keyfiyyətcə yeni mərhələnin – müstəqillik dövrünün başlanğıcı oldu. Qarşıda isə bizi mübarizələrlə dolu keşməkeşli bir yol gözləyirdi.

Ulu öndər haqlı olaraq qeyd edirdi ki, “əvəzsiz milli sərvət olan müstəqilliyin qorunması onun əldə edilməsindən qat-qat çətindir.” Müstəqillik yoluna  qədəm qoymuş respublikamızın qarşısında yeni mərhələdə tarixi vəzifələr dururdu.  Təəssüflər olsun ki, müstəqilliyinin ilk illərində o dövrkü rəhbərlik üzərinə düşən məsuliyyəti tam dərk edə bilmir, siyasi səbatsızlıq nümayiş etdirirdi.

Ümumiyyətlə, 1991-1993-cü illər müstəqillik tariximizə keşməkeşli, dövlətçiliyimiz üçün təhlükə törədən bir çox təzahürlərin əmələ gəldiyi dövr kimi daxil oldu. Taleyin xalqımıza bəxş etdiyi imkanlardan düzgün istifadə etməməsi nəticəsində müstəqil dövlətimiz süquta uğramaq ilə üz-üzə qaldı.

Bunun məntiqi nəticəsi kimi 1993-cü il iyunun 15-də ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Xalqın təkidli tələbi ilə görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə gəldi. Onun ölkənin Ali qanunvericilik orqanına sədr seçilməsi respublika həyatında keyfiyyətcə yeni dövrün başlanğıcı oldu. Bu qayıdış sözün həqiqi mənasında Azərbaycan millətinin və dövlətçiliyinin qurtuluşu oldu. Heç də təsadüfi deyildir ki, sonralar ölkənin Milli Məclisi 15 iyun gününün Azərbaycan xalqının Milli qurtuluş günü elan edilməsi haqqında qərar qəbul etdi.

Bu tarixi qayıdışdan sonra ölkədəki xaos və anarxiya qısa zamanda aradan qaldırıldı. Separatçıların respublikanı parçalamaq kimi məkrli niyyətlərinə son qoyuldu. Dövlətçilik prinsipləri tədricən bərpa olundu. Ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görüldü. Cəbhədə atəşkəs elan olundu. Dövlət çevrilişi cəhdlərinin və terror aktlarının qarşısı alındı. Müstəqil Azərbaycanın yeni Konstitusiyası qəbul olundu. Parlamentə, yerli özünüidarə orqanlarına demokratik seçkilər keçirildi. Ölkədə demokratik dəyişikliklər aparıldı. Söz və mətbuat azadlığının etibarlı təminatı üçün qanunvericilik bazası yaradıldı. İqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün konkret tədbirlər həyata keçirilməyə başladı. Sənayedə, kənd təsərrüfatında islahatlar aparıldı. Torpaq kəndliyə verildi. Özəlləşmə reallığa çevrildi.

Ölkəmizin beynəlxalq strukturlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün məqsədyönlü, ardıcıl siyasət aparıldı. Milli qanunvericilik Avropa standartları səviyyəsinə qaldırıldı.

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” və digər kontraktlar imzalandı. Azərbaycana investisiya axını başlandı.

Bəli, Heydər Əliyev ideyalarının gücü ilə Azərbaycan sərt maneələri dəf edərək demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyəti formalaşması istiqamətində qətiyyətli addımlar atdı. Bu barədə Heydər Əliyev deyirdi:


“Biz bütün bu çətinliklərdən keçdik, bütün bu maneələrin qarşısını aldıq, Azərbaycanın bütün düşmənlərinə layiqli cavablar verdik, ölkəmizin dövlət müstəqilliyini qoruduq, Azərbaycanı parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdik və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini yaşadırıq və bundan sonra da yaşadacağıq”.

Sonrakı mərhələdə əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ölkənin milli inkişaf strategiyasının onun siyasi varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurlu davamı üçrəngli bayrağımızı zirvələrə yüksəltdi. Bunun məntiqi nəticəsi kimi Azərbaycan böyük dövlətlərin yüz illər ərzində keçdiyi yolu müstəqilliyimizin 27 ili ərzində  qət edərək böyük nailiyyətlərə imza atdı. 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkənin neft strategiyasının reallaşmasına imkan yaratdı. Məhz bu reallığın məntiqi nəticəsi kimi möhtərəm Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü iqtisadi siyasəti sayəsində Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilərək bütün beynəlxalq layihələrdə uğurla iştirak edir.

Müstəqil Azərbaycanımız artıq özünün gələcək inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş bir ölkədir. Ölkədə neft və qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf edir. Ordu quruculuğu prosesində əldə olunan nailiyyətlər düşmənlərimizi təşvişə salır.

 Bu gün regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində qazanılan uğurlar  ümumilikdə, ölkənin simasını tamamilə dəyişmişdir. Təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Hər il yüzlərlə yeni məktəb, tibb müəssisələri, parklar, idman kompleksləri istifadəyə verilir.  Ölkənin enerji və ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunmuş, yeni iş yerləri açılmışdır. Bu gün ölkə ərazisində çadır şəhərciyi qalmayıb. Məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb.

Bütün bunlar qurucusu Heydər Əliyev olan müstəqil Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımızın, dövlətimizin mənafelərinə xidmət edən yolda uğurla irəliləməsinin parlaq təzahürüdür. Heç şübhə yoxdur ki, bu illər ərzində Azərbaycanımızın qazandığı nailiyyətlər gələcək nəsillərin daha firavan, xoşbəxt, azad yaşaması üçün möhkəm təməl rolu oynayacaqdır.

Müstəqillik günün mübarək Azərbaycan!

Bayramın mübarək Azərbaycan!


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Cəmil Həsənli sərbəst buraxıldı
18.11.2018, 00:49

Cəmil Həsənli sərbəst buraxıldı

“Azərbaycanın səfərdə Kosovonu məğlub etməsi  çətin olacaq” – Rəqib baş məşqçi
18.11.2018, 00:38

“Azərbaycanın səfərdə Kosovonu məğlub etməsi  çətin olacaq” – Rəqib baş məşqçi

İŞİD-in son istehkamı da ələ keçirildi
18.11.2018, 00:23

İŞİD-in son istehkamı da ələ keçirildi

“Kosovo ilə oyunda məğlubiyyət haqqında düşünmürəm” - Qurban Qurbanov
18.11.2018, 00:10

“Kosovo ilə oyunda məğlubiyyət haqqında düşünmürəm” - Qurban Qurbanov

Fransadakı etirazlarda 220 nəfər xəsarət aldı
17.11.2018, 23:56

Fransadakı etirazlarda 220 nəfər xəsarət aldı

Çıxarışsız mənzillərin vergi problemi - VİDEO
17.11.2018, 23:31

Çıxarışsız mənzillərin vergi problemi - VİDEO

FİFA Türkiyə klubunu cəzalandırdı
17.11.2018, 23:09

FİFA Türkiyə klubunu cəzalandırdı

Azərbaycan Farer Adalarını məğlub etdi - YENİLƏNİB
17.11.2018, 22:51

Azərbaycan Farer Adalarını məğlub etdi - YENİLƏNİB

Talanan vəsait Bakıya qaytarılmalıdır - VİDEO
17.11.2018, 22:43

Talanan vəsait Bakıya qaytarılmalıdır - VİDEO

Kamran Ağayev zədələndi
17.11.2018, 22:23

Kamran Ağayev zədələndi

"İcazəsiz aksiya keçirməkdə məqsəd təxribat törətmək və ara qarışdırmaqdır"- Siyavuş Novruzov
17.11.2018, 22:13

"İcazəsiz aksiya keçirməkdə məqsəd təxribat törətmək və ara qarışdırmaqdır"- Siyavuş Novruzov

Azərbaycandan ABŞ-a qəti etiraz - RƏSMİ
17.11.2018, 22:00

Azərbaycandan ABŞ-a qəti etiraz - RƏSMİ

Pəis qızına cərimə yazan polisi mükafatlandırdı
17.11.2018, 21:43

Pəis qızına cərimə yazan polisi mükafatlandırdı

Piyada yol qəzasının qurbanı oldu
17.11.2018, 21:10

Piyada yol qəzasının qurbanı oldu

Azərbaycanda idmanın inkişafına böyük diqqət ayırılır
17.11.2018, 20:56

Azərbaycanda idmanın inkişafına böyük diqqət ayırılır

Direktor olmaq istəyənlər üçün İMTAHAN başlayır
17.11.2018, 20:42

Direktor olmaq istəyənlər üçün İMTAHAN başlayır

Üç gündə respublika üzrə 120 minədək ağac tingi paylanılıb - FOTOLAR
17.11.2018, 20:25

Üç gündə respublika üzrə 120 minədək ağac tingi paylanılıb - FOTOLAR

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanılıb
17.11.2018, 20:17

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanılıb

Azərbaycan - Farer adaları oyununun heyətləri açıqlandı
17.11.2018, 20:09

Azərbaycan - Farer adaları oyununun heyətləri açıqlandı

Çeçenistanda qadın kamikadze özünü partlatdı
17.11.2018, 20:02

Çeçenistanda qadın kamikadze özünü partlatdı

Tramp Fətullah Gülənin Türkiyəyə ekstradisiyasından DANIŞDI   
17.11.2018, 19:54

Tramp Fətullah Gülənin Türkiyəyə ekstradisiyasından DANIŞDI  

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanıldı
17.11.2018, 19:51

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanıldı

“BMT Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq cinayətkarlarla bağlı təsirli addımlar ata bilər”
17.11.2018, 19:23

“BMT Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq cinayətkarlarla bağlı təsirli addımlar ata bilər”

Fazil Məmmədovun müalicədən sonra ilk FOTOSU 
17.11.2018, 19:09

Fazil Məmmədovun müalicədən sonra ilk FOTOSU 

Əli Kərimli və Cəmil Həsənli saxlanıldı
17.11.2018, 18:39

Əli Kərimli və Cəmil Həsənli saxlanıldı

Yasamalda oğurluq edən şəxs tutulub
17.11.2018, 17:55

Yasamalda oğurluq edən şəxs tutulub

“9531 şəhid vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə veriləcək”
17.11.2018, 17:37

“9531 şəhid vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə veriləcək”

Samuxda yarımstansiyada baş verən qəzada yaralanan montyor öldü
17.11.2018, 17:30

Samuxda yarımstansiyada baş verən qəzada yaralanan montyor öldü

Türkiyə ABŞ-dan YPG ilə əlaqəni kəsməsini tələb edir
17.11.2018, 17:13

Türkiyə ABŞ-dan YPG ilə əlaqəni kəsməsini tələb edir

Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 450 milyon dollar təşkil edib
17.11.2018, 17:00

Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 450 milyon dollar təşkil edib

Suriyada daha 40 dinc sakin həlak oldu
17.11.2018, 16:46

Suriyada daha 40 dinc sakin həlak oldu

Prezident Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının yeni tərkibini təsdiq edib
17.11.2018, 16:34

Prezident Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının yeni tərkibini təsdiq edib

Deputat: “Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılması müzakirə oluna bilər”
17.11.2018, 16:07

Deputat: “Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılması müzakirə oluna bilər”

Ermənistan ordusunun zabitləri cəzalandırılıb
17.11.2018, 15:38

Ermənistan ordusunun zabitləri cəzalandırılıb

Gömrükdə Ermənistanda istehsal edilən məhsullar ələ keçirildi - FOTOLAR
17.11.2018, 15:22

Gömrükdə Ermənistanda istehsal edilən məhsullar ələ keçirildi - FOTOLAR

Azərbaycan Fransaya etiraz notası verib
17.11.2018, 15:14

Azərbaycan Fransaya etiraz notası verib

“Böyük siyasət sənə küçə deyil!” - Belarus XİN-i Paşinyana sərt cavab verdi
17.11.2018, 14:59

“Böyük siyasət sənə küçə deyil!” - Belarus XİN-i Paşinyana sərt cavab verdi

İsrailin Müdafiə Nazirliyinə Netanyahu rəhbərlik edəcək
17.11.2018, 14:56

İsrailin Müdafiə Nazirliyinə Netanyahu rəhbərlik edəcək

Təbriz-Zəncan magistralında 7 nəfər öldü
17.11.2018, 14:47

Təbriz-Zəncan magistralında 7 nəfər öldü

Gömrükdə sıxlığın aradan qaldırılması üçün növbə sistemi yaradılacaq
17.11.2018, 14:35

Gömrükdə sıxlığın aradan qaldırılması üçün növbə sistemi yaradılacaq

Kürdəxanıda yolu keçən piyadanı maşın vurdu
17.11.2018, 14:33

Kürdəxanıda yolu keçən piyadanı maşın vurdu

Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu gəncləri yüksək məvacibli işə dəvət edir
17.11.2018, 14:26

Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu gəncləri yüksək məvacibli işə dəvət edir

Naxçıvanda “Xüsusi təyinatlı İBAD-2” filminin təqdimatı oldu   
17.11.2018, 14:20

Naxçıvanda “Xüsusi təyinatlı İBAD-2” filminin təqdimatı oldu  

Rəsmi Bakı Fransadan narazılıq etdi: “Bunun qarşısı alınmalıdır”
17.11.2018, 13:50

Rəsmi Bakı Fransadan narazılıq etdi: “Bunun qarşısı alınmalıdır”

Bakının bu rayonu susuz qalacaq
17.11.2018, 13:44

Bakının bu rayonu susuz qalacaq

İlham Əliyev Belarusa səfər edəcək
17.11.2018, 13:33

İlham Əliyev Belarusa səfər edəcək

Heydər Əliyev Fondunun daha bir layihəsi –“Yeddi gözəl” sərgisi Moskvada açılır
17.11.2018, 13:28

Heydər Əliyev Fondunun daha bir layihəsi –“Yeddi gözəl” sərgisi Moskvada açılır

“Makers’ Day 2018” gənclər üçün təcrübə və iş imkanı yaradıb
17.11.2018, 13:23

“Makers’ Day 2018” gənclər üçün təcrübə və iş imkanı yaradıb

Oqtay Əsədov İzmirdə TÜRKPA-nın konfransına qatılacaq
17.11.2018, 13:20

Oqtay Əsədov İzmirdə TÜRKPA-nın konfransına qatılacaq

Rəsmi Paris: “Fransa Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tanımır”
17.11.2018, 13:17

Rəsmi Paris: “Fransa Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tanımır”

ARXİV