19 yanvar 2019, Şənbə
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!
Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!
18.10.2018, 11:22

Mehman QAYIBOV

Bu günlərdə mübarizələrlə dolu şanlı tarixə malik xalqımız öz dövlət müstəqilliyinin 27-ci ildönümünü böyük təntənə ilə qeyd edir. Azadlığı, müstəqilliyi uğrunda şəhidlər vermiş, çətinliklərə sinə gərmiş qəhrəman xalqımızın bu günü böyük coşqu ilə  bayram etməyə mənəvi haqqı vardır!

 Tale elə gətirmişdir ki,  ötən əsrdə Azərbaycan xalqı iki dəfə öz müstəqillik ideyasını  reallaşdıra bilmişdir. Əgər, 1918-20-ci illərdə Xalq Cümhuriyyətini qoruyub saxlamaq mümkün olmamışdırsa, XX əsrin sonunda yenidən öz müqəddəs istəyinə - istiqlalına qovuşan azərbaycanlılar bu dəfə öz sınanmış oğlu Heydər Əliyevin dühası  sayəsində müstəqil dövlətçiliyini qoruyub saxlamağa, onu əbədi və dönməz etməyə nail oldu!   

Bu nailiyyətin əldə edilməsində müstəqilliyimizin memarı Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Onun respublikaya ilk dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə həyatın bütün sahələrində  qazanılmış uğurlar bugünkü müstəqilliyimiz üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.

Ötən əsrin 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ adlı böyük bir məkanda cərəyan edən hadisələr bu imperiyanın tezliklə süquta uğrayacağından xəbər verirdi. Məhz bu hadisələrin məntiqi nəticəsi kimi SSRİ-yə daxil olan müttəfiq respublikalara müstəqillik əldə etmək imkanı yarandı. Yaranmış tarixi şəraiti düzgün dərk edə bilməyən o dövrkü respublika rəhbərlərinin mövqeyini Heydər Əliyev belə səciyyələndirirdi: “Onlar hələ fikirləşirdilər ki, biz müstəqil dövlət olmalıyıq, ya yox.”

Belə bir vaxtda Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev heç nədən çəkinməyərək 1990-cı ilin noyabrın 17-də  Muxtar Respublikanın Ali qanunvericilik orqanında doğma Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağını qaldırdı. Bu hadisə Azərbaycanın öz müstəqilliyinə doğru sürətlə irəliləməsinin parlaq nişanəsi idi. Ancaq  Moskva və onların Bakıdakı əlaltıları hər vəchlə Sovetlər İttifaqını saxlamağa çalışırdılar. Bu məqsədlə 1991-ci il martın 7-də Ali Sovetinin xüsusi sessiyasında Sovetlər İttifaqının saxlanılması üçün referendum keçirilməsi müzakirəyə çıxarıldı. Həmin sessiyada Heydər Əliyev çıxış edərək bildirdi: “Sovetlər İttifaqı dağılır və dağılacaqdır. Azərbaycan heç bir yeni ittifaqa girməməlidir və Sovetlər İttifaqının saxlanması ilə əlaqədar olan referendumda iştirak etməməlidir.”

Ancaq Azərbaycan rəhbərliyi respublikada gedən proseslərdən düzgün nəticə çıxarmayaraq həmin il martın 17-də referendum keçirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxtlar Heydər Əliyev Naxçıvanda fəaliyyət göstərirdi. Onun və onunla həmfikir olanların iradəsi nəticəsində Naxçıvanda referendum keçirilmədi. Tarix xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin haqlı olduğunu bir daha sübut etdi. 1991-ci ilin oktyabrın 18-də doğma Azərbaycanımız XX əsrin əvvəlində əldə etdiyi müstəqilliyinə yenidən qovuşdu.

O günlərdə - tarixin dönüş məqamında belə bir addımın atılması bütün Azərbaycan xalqının taleyində keyfiyyətcə yeni mərhələnin – müstəqillik dövrünün başlanğıcı oldu. Qarşıda isə bizi mübarizələrlə dolu keşməkeşli bir yol gözləyirdi.

Ulu öndər haqlı olaraq qeyd edirdi ki, “əvəzsiz milli sərvət olan müstəqilliyin qorunması onun əldə edilməsindən qat-qat çətindir.” Müstəqillik yoluna  qədəm qoymuş respublikamızın qarşısında yeni mərhələdə tarixi vəzifələr dururdu.  Təəssüflər olsun ki, müstəqilliyinin ilk illərində o dövrkü rəhbərlik üzərinə düşən məsuliyyəti tam dərk edə bilmir, siyasi səbatsızlıq nümayiş etdirirdi.

Ümumiyyətlə, 1991-1993-cü illər müstəqillik tariximizə keşməkeşli, dövlətçiliyimiz üçün təhlükə törədən bir çox təzahürlərin əmələ gəldiyi dövr kimi daxil oldu. Taleyin xalqımıza bəxş etdiyi imkanlardan düzgün istifadə etməməsi nəticəsində müstəqil dövlətimiz süquta uğramaq ilə üz-üzə qaldı.

Bunun məntiqi nəticəsi kimi 1993-cü il iyunun 15-də ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Xalqın təkidli tələbi ilə görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə gəldi. Onun ölkənin Ali qanunvericilik orqanına sədr seçilməsi respublika həyatında keyfiyyətcə yeni dövrün başlanğıcı oldu. Bu qayıdış sözün həqiqi mənasında Azərbaycan millətinin və dövlətçiliyinin qurtuluşu oldu. Heç də təsadüfi deyildir ki, sonralar ölkənin Milli Məclisi 15 iyun gününün Azərbaycan xalqının Milli qurtuluş günü elan edilməsi haqqında qərar qəbul etdi.

Bu tarixi qayıdışdan sonra ölkədəki xaos və anarxiya qısa zamanda aradan qaldırıldı. Separatçıların respublikanı parçalamaq kimi məkrli niyyətlərinə son qoyuldu. Dövlətçilik prinsipləri tədricən bərpa olundu. Ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görüldü. Cəbhədə atəşkəs elan olundu. Dövlət çevrilişi cəhdlərinin və terror aktlarının qarşısı alındı. Müstəqil Azərbaycanın yeni Konstitusiyası qəbul olundu. Parlamentə, yerli özünüidarə orqanlarına demokratik seçkilər keçirildi. Ölkədə demokratik dəyişikliklər aparıldı. Söz və mətbuat azadlığının etibarlı təminatı üçün qanunvericilik bazası yaradıldı. İqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün konkret tədbirlər həyata keçirilməyə başladı. Sənayedə, kənd təsərrüfatında islahatlar aparıldı. Torpaq kəndliyə verildi. Özəlləşmə reallığa çevrildi.

Ölkəmizin beynəlxalq strukturlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün məqsədyönlü, ardıcıl siyasət aparıldı. Milli qanunvericilik Avropa standartları səviyyəsinə qaldırıldı.

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” və digər kontraktlar imzalandı. Azərbaycana investisiya axını başlandı.

Bəli, Heydər Əliyev ideyalarının gücü ilə Azərbaycan sərt maneələri dəf edərək demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyəti formalaşması istiqamətində qətiyyətli addımlar atdı. Bu barədə Heydər Əliyev deyirdi:


“Biz bütün bu çətinliklərdən keçdik, bütün bu maneələrin qarşısını aldıq, Azərbaycanın bütün düşmənlərinə layiqli cavablar verdik, ölkəmizin dövlət müstəqilliyini qoruduq, Azərbaycanı parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdik və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini yaşadırıq və bundan sonra da yaşadacağıq”.

Sonrakı mərhələdə əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ölkənin milli inkişaf strategiyasının onun siyasi varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurlu davamı üçrəngli bayrağımızı zirvələrə yüksəltdi. Bunun məntiqi nəticəsi kimi Azərbaycan böyük dövlətlərin yüz illər ərzində keçdiyi yolu müstəqilliyimizin 27 ili ərzində  qət edərək böyük nailiyyətlərə imza atdı. 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkənin neft strategiyasının reallaşmasına imkan yaratdı. Məhz bu reallığın məntiqi nəticəsi kimi möhtərəm Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü iqtisadi siyasəti sayəsində Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilərək bütün beynəlxalq layihələrdə uğurla iştirak edir.

Müstəqil Azərbaycanımız artıq özünün gələcək inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş bir ölkədir. Ölkədə neft və qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf edir. Ordu quruculuğu prosesində əldə olunan nailiyyətlər düşmənlərimizi təşvişə salır.

 Bu gün regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində qazanılan uğurlar  ümumilikdə, ölkənin simasını tamamilə dəyişmişdir. Təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Hər il yüzlərlə yeni məktəb, tibb müəssisələri, parklar, idman kompleksləri istifadəyə verilir.  Ölkənin enerji və ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunmuş, yeni iş yerləri açılmışdır. Bu gün ölkə ərazisində çadır şəhərciyi qalmayıb. Məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb.

Bütün bunlar qurucusu Heydər Əliyev olan müstəqil Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımızın, dövlətimizin mənafelərinə xidmət edən yolda uğurla irəliləməsinin parlaq təzahürüdür. Heç şübhə yoxdur ki, bu illər ərzində Azərbaycanımızın qazandığı nailiyyətlər gələcək nəsillərin daha firavan, xoşbəxt, azad yaşaması üçün möhkəm təməl rolu oynayacaqdır.

Müstəqillik günün mübarək Azərbaycan!

Bayramın mübarək Azərbaycan!


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Ermənilər kəndlərimizi atəşə tutdu
19.01.2019, 09:51

Ermənilər kəndlərimizi atəşə tutdu

İspaniyanın ilk Oskar alan aktyoru - 50 yaşlı məşhur...
19.01.2019, 09:35

İspaniyanın ilk Oskar alan aktyoru - 50 yaşlı məşhur...

20 yanvardan bəhs edən filmin məsləhətçisi: “Telekanallar “Hüznlü ana”nı vermək istəmirlər” - MÜSAHİBƏ  
19.01.2019, 09:32

20 yanvardan bəhs edən filmin məsləhətçisi: “Telekanallar “Hüznlü ana”nı vermək istəmirlər” - MÜSAHİBƏ  

Bakıda 18 yaşlı oğlan itkin düşdü
19.01.2019, 09:30

Bakıda 18 yaşlı oğlan itkin düşdü

ABŞ-da tərcüməçi işləyən azərbaycanlı xanım
19.01.2019, 09:03

ABŞ-da tərcüməçi işləyən azərbaycanlı xanım

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının III turu yekunlaşdı
19.01.2019, 01:01

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının III turu yekunlaşdı

Ukrayna əhalisinin sayı  208,8 min nəfər azalıb
19.01.2019, 00:47

Ukrayna əhalisinin sayı  208,8 min nəfər azalıb

Avtoqəzada yaralanan sürücü xəstəxanada öldü
19.01.2019, 00:27

Avtoqəzada yaralanan sürücü xəstəxanada öldü

Meksikada 6 bal gücündə zəlzələ
19.01.2019, 00:16

Meksikada 6 bal gücündə zəlzələ

Trampla Kim Çen In fevralda yenidən görüşəcək
18.01.2019, 23:59

Trampla Kim Çen In fevralda yenidən görüşəcək

Əllə oynayan futbolçulara yeni cəza
18.01.2019, 23:42

Əllə oynayan futbolçulara yeni cəza

Azərbaycan nefti bir qədər də ucuzlaşdı
18.01.2019, 23:31

Azərbaycan nefti bir qədər də ucuzlaşdı

Terrorçuluğa qarşı əməliyyatda 43 nəfər yaxalandı   
18.01.2019, 23:07

Terrorçuluğa qarşı əməliyyatda 43 nəfər yaxalandı  

Qəzzada qarşıdurma: 30 yaralı
18.01.2019, 22:47

Qəzzada qarşıdurma: 30 yaralı

Bakıda itkin düşən uşaq tapıldı
18.01.2019, 22:30

Bakıda itkin düşən uşaq tapıldı

“Qalatasaray” heyətinə yeni futbolçu qatdı
18.01.2019, 22:16

“Qalatasaray” heyətinə yeni futbolçu qatdı

Fransada aksiyaların yeni mərhələsi başlayır
18.01.2019, 21:59

Fransada aksiyaların yeni mərhələsi başlayır

Azərbaycanın axtarışa verdiyi şəxs Rusiyada tutuldu
18.01.2019, 21:44

Azərbaycanın axtarışa verdiyi şəxs Rusiyada tutuldu

Yaponiyada güclü zəlzələ
18.01.2019, 21:24

Yaponiyada güclü zəlzələ

“Oksigen” klinikasında yanğın
18.01.2019, 21:10

“Oksigen” klinikasında yanğın

Müdafiə nazirləri Brüsselə toplanır
18.01.2019, 20:56

Müdafiə nazirləri Brüsselə toplanır

Məhkumlardan 96 mobil telefon götürülüb
18.01.2019, 20:43

Məhkumlardan 96 mobil telefon götürülüb

“Gördün... Elmira Qafarova kişi qızıdır”
18.01.2019, 20:42

“Gördün... Elmira Qafarova kişi qızıdır”

Neftçalada üç uşaq anası itkin düşdü - FOTO
18.01.2019, 20:32

Neftçalada üç uşaq anası itkin düşdü - FOTO

ABŞ-ın bombaladığı şəhərdə 20 nəfər öldü
18.01.2019, 20:27

ABŞ-ın bombaladığı şəhərdə 20 nəfər öldü

Qeydə alınan prezidentliyə namizədlərin sayı 10-a çatdı
18.01.2019, 20:18

Qeydə alınan prezidentliyə namizədlərin sayı 10-a çatdı

Xəstəxanada girov saxlanılan qadın azad edildi
18.01.2019, 20:02

Xəstəxanada girov saxlanılan qadın azad edildi

Əhali bir ildə ərzaq, içki və siqaretə 18,6 milyard manat xərcləyib
18.01.2019, 20:00

Əhali bir ildə ərzaq, içki və siqaretə 18,6 milyard manat xərcləyib

DİQQƏT! Bu yol nişanlarında dəyişiklik edilir
18.01.2019, 19:46

DİQQƏT! Bu yol nişanlarında dəyişiklik edilir

Robert Koçaryanın həbs müddəti uzadıldı
18.01.2019, 19:34

Robert Koçaryanın həbs müddəti uzadıldı

Rəsmi Bakıdan Rusiyaya ETİRAZ: Azərbaycanla ultimativ tərzdə danışmaq qəbuledilməzdir
18.01.2019, 19:25

Rəsmi Bakıdan Rusiyaya ETİRAZ: Azərbaycanla ultimativ tərzdə danışmaq qəbuledilməzdir

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində 20 Yanvar qurbanları anılıb
18.01.2019, 19:14

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində 20 Yanvar qurbanları anılıb

Sınaq imtahanlarına qeydiyyat sabah başa çatır
18.01.2019, 19:08

Sınaq imtahanlarına qeydiyyat sabah başa çatır

Zimbabvenin Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib
18.01.2019, 18:55

Zimbabvenin Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib

Bu nazirliyin qurumlarından 3-ü birləşdirilir - SİYAHI
18.01.2019, 18:48

Bu nazirliyin qurumlarından 3-ü birləşdirilir - SİYAHI

Çaylarda suyun səviyyəsi artıb
18.01.2019, 18:36

Çaylarda suyun səviyyəsi artıb

Bu nazirliyin tərkibindəki qurum ləğv edildi
18.01.2019, 18:28

Bu nazirliyin tərkibindəki qurum ləğv edildi

ÜST: Gürcüstanda “donuz qripi” adlı virus yoxdur
18.01.2019, 18:19

ÜST: Gürcüstanda “donuz qripi” adlı virus yoxdur

Sərnişini xilas etmək üçün əlverişsiz havada uçuş həyata keçirildi
18.01.2019, 18:11

Sərnişini xilas etmək üçün əlverişsiz havada uçuş həyata keçirildi

İstirahət günlərinin hava proqnozu açıqlandı
18.01.2019, 17:58

İstirahət günlərinin hava proqnozu açıqlandı

Tatlı və Düz Qışlaqda növbəti hesabat yığıncağı keçirildi
18.01.2019, 17:44

Tatlı və Düz Qışlaqda növbəti hesabat yığıncağı keçirildi

20 Yanvar şəhidlərinin müstəqillik arzuları bu gün çin olub
18.01.2019, 17:41

20 Yanvar şəhidlərinin müstəqillik arzuları bu gün çin olub

Mehriban Əliyeva fəxri medalla təltif edildi
18.01.2019, 17:38

Mehriban Əliyeva fəxri medalla təltif edildi

Nazir 2018-ci ilin hesabatını verdi - Pensiyalardan DANIŞDI
18.01.2019, 17:21

Nazir 2018-ci ilin hesabatını verdi - Pensiyalardan DANIŞDI

Sabiq birinci katib vəfat edib   
18.01.2019, 17:14

Sabiq birinci katib vəfat edib  

Manatın üçgünlük MƏZƏNNƏSİ
18.01.2019, 17:12

Manatın üçgünlük MƏZƏNNƏSİ

“... musiqi ilə həyat maraqlıdır” - ABŞ-da təhsil alan azərbaycanlı musiqiçi ilə MÜSAHİBƏ
18.01.2019, 17:08

“... musiqi ilə həyat maraqlıdır” - ABŞ-da təhsil alan azərbaycanlı musiqiçi ilə MÜSAHİBƏ

Deputat həkimlərdən ƏDV tutulmasının əleyhinə çıxdı   
18.01.2019, 16:59

Deputat həkimlərdən ƏDV tutulmasının əleyhinə çıxdı  

Metropoliten gücləndirilmiş iş rejiminə keçir
18.01.2019, 16:54

Metropoliten gücləndirilmiş iş rejiminə keçir

Azercell NNTV xidmətini təqdim edir
18.01.2019, 16:46

Azercell NNTV xidmətini təqdim edir

ARXİV