24 mart 2019, Bazar
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!
Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!
18.10.2018, 11:22

Mehman QAYIBOV

Bu günlərdə mübarizələrlə dolu şanlı tarixə malik xalqımız öz dövlət müstəqilliyinin 27-ci ildönümünü böyük təntənə ilə qeyd edir. Azadlığı, müstəqilliyi uğrunda şəhidlər vermiş, çətinliklərə sinə gərmiş qəhrəman xalqımızın bu günü böyük coşqu ilə  bayram etməyə mənəvi haqqı vardır!

 Tale elə gətirmişdir ki,  ötən əsrdə Azərbaycan xalqı iki dəfə öz müstəqillik ideyasını  reallaşdıra bilmişdir. Əgər, 1918-20-ci illərdə Xalq Cümhuriyyətini qoruyub saxlamaq mümkün olmamışdırsa, XX əsrin sonunda yenidən öz müqəddəs istəyinə - istiqlalına qovuşan azərbaycanlılar bu dəfə öz sınanmış oğlu Heydər Əliyevin dühası  sayəsində müstəqil dövlətçiliyini qoruyub saxlamağa, onu əbədi və dönməz etməyə nail oldu!   

Bu nailiyyətin əldə edilməsində müstəqilliyimizin memarı Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Onun respublikaya ilk dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə həyatın bütün sahələrində  qazanılmış uğurlar bugünkü müstəqilliyimiz üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.

Ötən əsrin 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ adlı böyük bir məkanda cərəyan edən hadisələr bu imperiyanın tezliklə süquta uğrayacağından xəbər verirdi. Məhz bu hadisələrin məntiqi nəticəsi kimi SSRİ-yə daxil olan müttəfiq respublikalara müstəqillik əldə etmək imkanı yarandı. Yaranmış tarixi şəraiti düzgün dərk edə bilməyən o dövrkü respublika rəhbərlərinin mövqeyini Heydər Əliyev belə səciyyələndirirdi: “Onlar hələ fikirləşirdilər ki, biz müstəqil dövlət olmalıyıq, ya yox.”

Belə bir vaxtda Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev heç nədən çəkinməyərək 1990-cı ilin noyabrın 17-də  Muxtar Respublikanın Ali qanunvericilik orqanında doğma Azərbaycanımızın üçrəngli bayrağını qaldırdı. Bu hadisə Azərbaycanın öz müstəqilliyinə doğru sürətlə irəliləməsinin parlaq nişanəsi idi. Ancaq  Moskva və onların Bakıdakı əlaltıları hər vəchlə Sovetlər İttifaqını saxlamağa çalışırdılar. Bu məqsədlə 1991-ci il martın 7-də Ali Sovetinin xüsusi sessiyasında Sovetlər İttifaqının saxlanılması üçün referendum keçirilməsi müzakirəyə çıxarıldı. Həmin sessiyada Heydər Əliyev çıxış edərək bildirdi: “Sovetlər İttifaqı dağılır və dağılacaqdır. Azərbaycan heç bir yeni ittifaqa girməməlidir və Sovetlər İttifaqının saxlanması ilə əlaqədar olan referendumda iştirak etməməlidir.”

Ancaq Azərbaycan rəhbərliyi respublikada gedən proseslərdən düzgün nəticə çıxarmayaraq həmin il martın 17-də referendum keçirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxtlar Heydər Əliyev Naxçıvanda fəaliyyət göstərirdi. Onun və onunla həmfikir olanların iradəsi nəticəsində Naxçıvanda referendum keçirilmədi. Tarix xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin haqlı olduğunu bir daha sübut etdi. 1991-ci ilin oktyabrın 18-də doğma Azərbaycanımız XX əsrin əvvəlində əldə etdiyi müstəqilliyinə yenidən qovuşdu.

O günlərdə - tarixin dönüş məqamında belə bir addımın atılması bütün Azərbaycan xalqının taleyində keyfiyyətcə yeni mərhələnin – müstəqillik dövrünün başlanğıcı oldu. Qarşıda isə bizi mübarizələrlə dolu keşməkeşli bir yol gözləyirdi.

Ulu öndər haqlı olaraq qeyd edirdi ki, “əvəzsiz milli sərvət olan müstəqilliyin qorunması onun əldə edilməsindən qat-qat çətindir.” Müstəqillik yoluna  qədəm qoymuş respublikamızın qarşısında yeni mərhələdə tarixi vəzifələr dururdu.  Təəssüflər olsun ki, müstəqilliyinin ilk illərində o dövrkü rəhbərlik üzərinə düşən məsuliyyəti tam dərk edə bilmir, siyasi səbatsızlıq nümayiş etdirirdi.

Ümumiyyətlə, 1991-1993-cü illər müstəqillik tariximizə keşməkeşli, dövlətçiliyimiz üçün təhlükə törədən bir çox təzahürlərin əmələ gəldiyi dövr kimi daxil oldu. Taleyin xalqımıza bəxş etdiyi imkanlardan düzgün istifadə etməməsi nəticəsində müstəqil dövlətimiz süquta uğramaq ilə üz-üzə qaldı.

Bunun məntiqi nəticəsi kimi 1993-cü il iyunun 15-də ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Xalqın təkidli tələbi ilə görkəmli dövlət xadimi, dünya şöhrətli Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə gəldi. Onun ölkənin Ali qanunvericilik orqanına sədr seçilməsi respublika həyatında keyfiyyətcə yeni dövrün başlanğıcı oldu. Bu qayıdış sözün həqiqi mənasında Azərbaycan millətinin və dövlətçiliyinin qurtuluşu oldu. Heç də təsadüfi deyildir ki, sonralar ölkənin Milli Məclisi 15 iyun gününün Azərbaycan xalqının Milli qurtuluş günü elan edilməsi haqqında qərar qəbul etdi.

Bu tarixi qayıdışdan sonra ölkədəki xaos və anarxiya qısa zamanda aradan qaldırıldı. Separatçıların respublikanı parçalamaq kimi məkrli niyyətlərinə son qoyuldu. Dövlətçilik prinsipləri tədricən bərpa olundu. Ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görüldü. Cəbhədə atəşkəs elan olundu. Dövlət çevrilişi cəhdlərinin və terror aktlarının qarşısı alındı. Müstəqil Azərbaycanın yeni Konstitusiyası qəbul olundu. Parlamentə, yerli özünüidarə orqanlarına demokratik seçkilər keçirildi. Ölkədə demokratik dəyişikliklər aparıldı. Söz və mətbuat azadlığının etibarlı təminatı üçün qanunvericilik bazası yaradıldı. İqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün konkret tədbirlər həyata keçirilməyə başladı. Sənayedə, kənd təsərrüfatında islahatlar aparıldı. Torpaq kəndliyə verildi. Özəlləşmə reallığa çevrildi.

Ölkəmizin beynəlxalq strukturlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün məqsədyönlü, ardıcıl siyasət aparıldı. Milli qanunvericilik Avropa standartları səviyyəsinə qaldırıldı.

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra dünyanın tanınmış neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” və digər kontraktlar imzalandı. Azərbaycana investisiya axını başlandı.

Bəli, Heydər Əliyev ideyalarının gücü ilə Azərbaycan sərt maneələri dəf edərək demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyəti formalaşması istiqamətində qətiyyətli addımlar atdı. Bu barədə Heydər Əliyev deyirdi:


“Biz bütün bu çətinliklərdən keçdik, bütün bu maneələrin qarşısını aldıq, Azərbaycanın bütün düşmənlərinə layiqli cavablar verdik, ölkəmizin dövlət müstəqilliyini qoruduq, Azərbaycanı parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdik və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini yaşadırıq və bundan sonra da yaşadacağıq”.

Sonrakı mərhələdə əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ölkənin milli inkişaf strategiyasının onun siyasi varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurlu davamı üçrəngli bayrağımızı zirvələrə yüksəltdi. Bunun məntiqi nəticəsi kimi Azərbaycan böyük dövlətlərin yüz illər ərzində keçdiyi yolu müstəqilliyimizin 27 ili ərzində  qət edərək böyük nailiyyətlərə imza atdı. 1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” ölkənin neft strategiyasının reallaşmasına imkan yaratdı. Məhz bu reallığın məntiqi nəticəsi kimi möhtərəm Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü iqtisadi siyasəti sayəsində Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilərək bütün beynəlxalq layihələrdə uğurla iştirak edir.

Müstəqil Azərbaycanımız artıq özünün gələcək inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş bir ölkədir. Ölkədə neft və qeyri-neft sektoru sürətlə inkişaf edir. Ordu quruculuğu prosesində əldə olunan nailiyyətlər düşmənlərimizi təşvişə salır.

 Bu gün regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində qazanılan uğurlar  ümumilikdə, ölkənin simasını tamamilə dəyişmişdir. Təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Hər il yüzlərlə yeni məktəb, tibb müəssisələri, parklar, idman kompleksləri istifadəyə verilir.  Ölkənin enerji və ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunmuş, yeni iş yerləri açılmışdır. Bu gün ölkə ərazisində çadır şəhərciyi qalmayıb. Məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb.

Bütün bunlar qurucusu Heydər Əliyev olan müstəqil Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımızın, dövlətimizin mənafelərinə xidmət edən yolda uğurla irəliləməsinin parlaq təzahürüdür. Heç şübhə yoxdur ki, bu illər ərzində Azərbaycanımızın qazandığı nailiyyətlər gələcək nəsillərin daha firavan, xoşbəxt, azad yaşaması üçün möhkəm təməl rolu oynayacaqdır.

Müstəqillik günün mübarək Azərbaycan!

Bayramın mübarək Azərbaycan!


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Füzulidə qatarla minik avtomobili toqquşub, ölən var 
24.03.2019, 12:10

Füzulidə qatarla minik avtomobili toqquşub, ölən var 

Təbii fəlakətdə ölənlərin sayı 732-yə çatdı
24.03.2019, 11:43

Təbii fəlakətdə ölənlərin sayı 732-yə çatdı

Prezident İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarını təbrik edib
24.03.2019, 11:29

Prezident İlham Əliyev yunanıstanlı həmkarını təbrik edib

Azərbaycan bu ölkə ilə viza müqaviləsi imzaladı
24.03.2019, 11:04

Azərbaycan bu ölkə ilə viza müqaviləsi imzaladı

ABŞ-da atışma: 1 ölü, 3 yaralı
24.03.2019, 10:49

ABŞ-da atışma: 1 ölü, 3 yaralı

Qəbələdə yaşayış evində partlayış: 4 nəfər xəsarət alıb
24.03.2019, 10:35

Qəbələdə yaşayış evində partlayış: 4 nəfər xəsarət alıb

Atəşkəs 23 dəfə pozulub
24.03.2019, 10:14

Atəşkəs 23 dəfə pozulub

Bu gün Avro-2020-nin 10 oyunu keçiriləcək - TƏQVİM   
24.03.2019, 10:05

Bu gün Avro-2020-nin 10 oyunu keçiriləcək - TƏQVİM  

İndoneziyada 6 bal gücündə zəlzələ
24.03.2019, 09:55

İndoneziyada 6 bal gücündə zəlzələ

Bəndin dağılması zamanı ölənlərin sayı 212-yə çatıb
24.03.2019, 09:50

Bəndin dağılması zamanı ölənlərin sayı 212-yə çatıb

Bu yol Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə aparır
24.03.2019, 09:42

Bu yol Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə aparır

Avro 2020 yolunda növbəti matçlar - NƏTİCƏLƏR
24.03.2019, 09:29

Avro 2020 yolunda növbəti matçlar - NƏTİCƏLƏR

Amerikada bütöv Azərbaycan sevdası ilə yaşayan Əhməd Obalı - FOTOLAR
24.03.2019, 09:23

Amerikada bütöv Azərbaycan sevdası ilə yaşayan Əhməd Obalı - FOTOLAR

Londonda 1 milyon insan
24.03.2019, 00:16

Londonda 1 milyon insan "Brexit"ə qarşı toplandı - FOTO

Daha bir ölkə paytaxtın adını dəyişir
24.03.2019, 00:01

Daha bir ölkə paytaxtın adını dəyişir

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı
23.03.2019, 23:36

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Ticarət mərkəzindən 800 nəfər xilas edildi
23.03.2019, 23:14

Ticarət mərkəzindən 800 nəfər xilas edildi

72 uşaq xəstəxanalıq oldu
23.03.2019, 22:47

72 uşaq xəstəxanalıq oldu

Norveçdə qəza təhlükəsi: 1300 sərnişin təxliyyə edildi
23.03.2019, 22:27

Norveçdə qəza təhlükəsi: 1300 sərnişin təxliyyə edildi

Almaniyadakı azərbaycanlılarla bağlı qalmaqala Koordinasiya Şurası AYDINLIQ GƏTİRDİ
23.03.2019, 22:11

Almaniyadakı azərbaycanlılarla bağlı qalmaqala Koordinasiya Şurası AYDINLIQ GƏTİRDİ

Amerikada yaşayan Yəhudi Azərbaycan dilində muğam oxudu - VİDEO
23.03.2019, 21:46

Amerikada yaşayan Yəhudi Azərbaycan dilində muğam oxudu - VİDEO

Türkiyədə əmlak alan azərbaycanlıların sayı artıb
23.03.2019, 21:19

Türkiyədə əmlak alan azərbaycanlıların sayı artıb

Sumqayıtda 11 yaşlı uşağı maşın vurdu
23.03.2019, 21:00

Sumqayıtda 11 yaşlı uşağı maşın vurdu

Meyxana ustası Aydın Xırdalanlı dünyasını dəyişdi
23.03.2019, 20:43

Meyxana ustası Aydın Xırdalanlı dünyasını dəyişdi

Prezident sarayında yanğın
23.03.2019, 20:17

Prezident sarayında yanğın

Bərdədə DƏHŞƏT: Məcburi köçkün həyat yoldaşını baltaladı
23.03.2019, 20:01

Bərdədə DƏHŞƏT: Məcburi köçkün həyat yoldaşını baltaladı

Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən qadının cəzasını azaldıb
23.03.2019, 17:48

Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən qadının cəzasını azaldıb

Elmar Məmmədyarov Uruqvay parlamentində müzakirələr apardı
23.03.2019, 17:00

Elmar Məmmədyarov Uruqvay parlamentində müzakirələr apardı

Azərbaycanın U-19 millisi irlandiyalı həmyaşıdları ilə qarşılaşıb
23.03.2019, 16:50

Azərbaycanın U-19 millisi irlandiyalı həmyaşıdları ilə qarşılaşıb

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda hərbi paradda - FOTOLAR
23.03.2019, 16:30

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda hərbi paradda - FOTOLAR

Son 2 gündə Azərbaycan yollarında 4 nəfər öldü
23.03.2019, 16:26

Son 2 gündə Azərbaycan yollarında 4 nəfər öldü

Ermənistanda hərbi ÜSYAN
23.03.2019, 15:43

Ermənistanda hərbi ÜSYAN

316 nəfər peşə təlimini başa vurdu
23.03.2019, 15:20

316 nəfər peşə təlimini başa vurdu

İlham Əliyev iraqlı həmkarına başsağlığı verdi
23.03.2019, 15:17

İlham Əliyev iraqlı həmkarına başsağlığı verdi

Bilgə Nursultan Nazarbayev!!!   
23.03.2019, 15:14

Bilgə Nursultan Nazarbayev!!!  

Sabahın havası - külək, yağış, qar
23.03.2019, 14:00

Sabahın havası - külək, yağış, qar

Ağcabədidə narkotik satan mütəşəkkil dəstə tutuldu
23.03.2019, 13:48

Ağcabədidə narkotik satan mütəşəkkil dəstə tutuldu

Rusiya Ukraynadakı prezident seçkilərinə HAZIRLAŞIR
23.03.2019, 13:41

Rusiya Ukraynadakı prezident seçkilərinə HAZIRLAŞIR

Bakıda vətəndaşa qarşı 1800 manatlıq dələduzluq edilib
23.03.2019, 13:30

Bakıda vətəndaşa qarşı 1800 manatlıq dələduzluq edilib

Binəqədidə yol bağlandı
23.03.2019, 13:25

Binəqədidə yol bağlandı

Evlərə qənim kəsilən 4 oğru tutuldu
23.03.2019, 12:36

Evlərə qənim kəsilən 4 oğru tutuldu

Moskva xatirələri - III HİSSƏ  
23.03.2019, 12:33

Moskva xatirələri - III HİSSƏ  

Səfir: “Pakistandan Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb”
23.03.2019, 12:24

Səfir: “Pakistandan Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb”

Əfqanıstanda terror - 7 nəfər öldü
23.03.2019, 12:06

Əfqanıstanda terror - 7 nəfər öldü

Əməyinin nəticəsi hər gün hamı tərəfindən görünən ən nadir peşə
23.03.2019, 12:00

Əməyinin nəticəsi hər gün hamı tərəfindən görünən ən nadir peşə

Astananın adı dəyişdi - Nur-Sultan oldu
23.03.2019, 11:40

Astananın adı dəyişdi - Nur-Sultan oldu

Dünyanı qorxudan raketlər poliqonlara yeridildi - Amerika bu silahlardan qoruna bilməyəcək 
23.03.2019, 11:28

Dünyanı qorxudan raketlər poliqonlara yeridildi - Amerika bu silahlardan qoruna bilməyəcək 

Araq, serroz və son rol - Səməndər Rzayevin ÖMÜR YOLU
23.03.2019, 11:18

Araq, serroz və son rol - Səməndər Rzayevin ÖMÜR YOLU

Gəncə-Bakı reysinə dəyişiklik
23.03.2019, 11:04

Gəncə-Bakı reysinə dəyişiklik

Amerikanın azərbaycanlı müəllimi
23.03.2019, 10:54

Amerikanın azərbaycanlı müəllimi

ARXİV