18 yanvar 2019, Cümə
Ana Səhifə - TƏHSİL - Bayram Səfərov Şuşanın 185 yaşlı məktəbindən yazdı
Bayram Səfərov Şuşanın 185 yaşlı məktəbindən yazdı
15.12.2015, 09:44

Müasir dünyada hər bir ölkənin gələcəyi təhsilin səviyyəsi ilə ölçülür. Prezident İlham Əliyevin bu sahənin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir ki, təhsil tariximizdə ilk dəfə olaraq inkişaf yönümlü bir sıra dövlət proqramları təsdiq olunmuş və uğurla həyata keçirilməkdədir.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təhsilin inkişafında, onun maddi-texniki bazasının zənginləşdirilməsində, paytaxtda və bölgələrdə xeyli sayda yeni təhsil müəssisələrinin inşası və ya yenidən qurulmasında, məktəblərin və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin lazımi avadanlıqlar, mebel və müasir İKT vasitələri ilə təmin edilməsində xidmətləri əvəzsizdir.
Bizi sevindirən cəhətlərdən biri də bu gün dövlətin qayğısı ilə əhatə olunmuş məktəblərin siyahısında Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin də olmasıdır. Şuşa rayonunda zəngin tarixi, pedaqoji ənənələri ilə fərqlənən, respublikanın elm, təhsil, iqtisadiyyat sahələrinə layiqli töhfələr verən bir çox təhsil ocaqları var. Belələrindən biri də 185 yaşlı 1 nömrəli orta məktəbdir. Qocaman təhsil ocağı uzun və şərəfli inkişaf yolu keçərək birsinifli məktəbdən möhtəşəm tədris müəssisəsinə çevrilmişdir. 
Həmin məktəb təbiətin füsunkar guşəsi olan Şuşada həyata vəsiqə almışdır. Çar hökuməti Zaqafqaziyada dövlət məktəblərini açmazdan əvvəl xüsusi nizamnamə hazırlayaraq 1829-cu il avqustun 2-də təsdiq etmişdir. Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş şəhərlərdən birinci olaraq Şuşada qəza məktəbi təsis edilmişdir. Yerli əhalinin dünyəvi təhsil verən məktəb açmaq səyi və Şuşanın iqtisadi tərəqqisi ona bu sahədə birincilik qazandırmışdı.

Azərbaycan ərazisində ilk qəza məktəbinin təntənəli açılışı 1830-cu il dekabr ayının 30-da Şuşada olmuşdu. Açılışda məktəbin müdiri N.Mixaylovski Zaqafqaziyada tədris müəssisələri təsis etmək üçün 1829-cu il nizamnaməsindən çıxarışı oxumuş və qəza məktəbinin təsisini elan etmişdi. Həmin gün I sinif açılmış və 19 şagirdlə təlimə başlanılmışdı. Bununla da Azərbaycanda ilk dövlət məktəbi sisteminin bünövrəsi qoyulmuşdu. 


Şuşada qəza məktəbi Azərbaycanda ilkin olaraq yaradıldığı kimi, fəaliyyət göstərdiyi bütün illərdə təlim-təhsil keyfiyyətinə görə də birinci yerdə gedirdi. O dövrdə açılan qəza məktəbləri az keçməmiş təhsilin zəifliyinə görə geridə qalmışdı. Hökumət yeni nizamnamə ilə maarif sahəsində təkmilləşdirmə işi aparmağı lazım bilmişdi. Beləliklə, 1835-ci il may ayının 12-də Zaqafqaziya məktəblərinin ikinci nizamnaməsi təsdiq edilmişdi. Bu nizamnamədə Şuşa qəza məktəbini də təkmilləşdirmək nəzərdə tutulmuşdu. Yeni nizamnamə ilə işləməyə başlamış təhsil ocağının II və III siniflərində rus dilinin qramatikası, coğrafiya, tarix, hesab, Azərbaycan dili, hüsnxət, rəsm fənləri tədris edilirdi. Azərbaycan dili rus bölməsi üçün də məcburi fənn kimi həftədə 6 saat keçilirdi. 


1848-ci ilin dekabr ayının 18-də Zaqafqaziya məktəblərinin yeni nizamnaməsi qəbul edildi. Qarşıya yeni məqsədlər qoyuldu. Belə ki əvvəlki fənlərdən əlavə dəftərxana qaydalarına aid qısa məlumat da tədris planına daxil edilmişdi. Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə daha geniş yer verilirdi.

Şagirdlərin bədii zövqünü təmin etmək və sinifdənxaric oxunu təşkil etmək üçün Şuşa qəza məktəbində kitabxana yaradılmışdı. 1845-ci ilin məlumatına görə, məktəbin kitabxanasında 301 adda ədəbiyyat və digər tədris vəsaiti var idi.


1868-ci ildən tədris planına latın və Avropa dilləri daxil edilmişdi. Şuşa qəza məktəbində fransız dilinin tədrisi tətbiq olunmağa başlamışdı. Azərbaycanda qəza məktəblərindən bir neçəsini şəhər məktəbinə çevirmək fikri meydana çıxmışdı. Azərbaycanda ilk ümumtəhsil ocağı olan Şuşa qəza məktəbi 1874-cü ildə Zaqafqaziyada şəhər məktəblərinin ilk qaranquşu oldu və Şuşa şəhər məktəbinə çevrildi. Beləliklə, Şuşa şəhər məktəbi xeyli şagirdi, kitabxanası, tədris-maddi bazası olan Şuşa qəza məktəbinin bazasında 1874-cü ildə fəaliyyətə başladı. Yeni məktəb daha yüksək tipli idi. Pedaqoji heyətin əksəriyyəti Tiflis Aleksandriyski Müəllimlər İnstitutunu bitirənlərdən ibarət idi. Onlar xalq içərisində hörmət və nüfuz sahibi kimi tanınırdılar. Şuşa şəhər məktəbinin ana dili müəllimləri Mirzə Həsən Əmirov və Aslan bəy Əmirov məhz belələrindən idilər. 

Şuşada şəhər məktəbi şagird çoxluğuna görə yenə də seçilirdi. 1876-cı ildə burada təkcə I sinifdə 70, 1877-ci ildə isə 160 nəfər şagird var idi. Şuşa şəhəri XIX əsrin 70-80-ci illərində yüksək iqtisadi inkişafı ilə yanaşı ədəbiyyat və incəsənət, elm və maarifin tərəqqisi ilə də seçilirdi. 1870-ci ildən başlayaraq Şuşada teatr tamaşaları göstərilməyə başlanmışdı. 1880-ci ildən isə məktəbin nəzdində xüsusi musiqi sinifləri açılmışdı. Şuşa şəhər məktəbi müəllim hazırlığında da müstəsna rol oynayırdı. Məktəbi daha yaxşı qiymətlərlə qurtaranlar imtahan verərək ibtidai məktəb müəllimi adını ala bilirdilər. Onlardan biri də yüksək pedaqoji təcrübəyə malik Əbdüləli Muxtarov idi. Ə.Muxtarovun yüksək hazırlığını nəzərə alaraq onu 1896-cı ildə Qori Müəllimlər Seminariyası nəzdindəki Azərbaycan ibtidai məktəbinə müdir təyin etmişdilər.

Şuşa şəhər məktəbinin ilk buraxılışından bir neçə nəfər 1879-cu ildə Qori Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdu. Onların arasında tanınmış pedaqoq Əliş bəy Tahirov, Azərbaycan elmi-pedaqoji fikri tarixində xüsusi xidmətləri olan görkəmli ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli və tanınmış maarif xadimi Səfərəli bəy Vəlibəyov da var idi. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Nəcəf bəy Vəzirov və bir çox məşhur simalar da ilk təhsillərini Şuşa (qəza) şəhər məktəbində almışdılar. 


Məktəbin fəaliyyəti 1920-ci ilədək davam etmiş, xeyli məzunu olmuşdur. Bir faktı da qeyd edək ki, çox hallarda “rus-tatar” və ya digər ibtidai məktəbi bitirən gənclər şəhər məktəbində hazırlıq keçir və burada ibtidai məktəb müəllimliyinə imtahan verirdilər. Belələrindən biri də Şuşada ibtidai təhsilin təşkilatçılarından olmuş, tanınmış pedaqoq Mirzə Xosrov Axundzadə idi. Deməli, Şuşa şəhər məktəbi ehtiyaca görə müəllim kadrları hazırlamaq missiyasını da axıra qədər yerinə yetirmişdir. Ötən əsrin 20-ci illərindən sonra isə məktəb çiçəklənmə dövrünə qədəm qoymuşdur. Belə ki Şuşa şəhər məktəbi 1927-1928-ci dərs ilindən yeddiillik məktəbə çevrilmişdi. Məktəb ümumi təhsil verməklə yanaşı, şagirdləri orta ixtisas məktəblərinə daxil olmağa hazırlayırdı. Şuşa yeddiillik məktəbi respublikanın ən yaxşı təhsil ocaqlarından hesab edilirdi. 1933-cü ildən təhsil ocağı Şuşa yeddiillik nümunəvi məktəbi adını aldı. 1933-1934-cü dərs ilində Azərbaycanın görkəmli şairləri Mikayıl Müşfiq, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm bu təhsil ocağında olmuşlar. Şuşa yeddiillik nümunə məktəbinin bütün məzunları həyatda layiqli iz qoymuşlar.

Süleyman Ələsgərov, Əşrəf Abbasov, Aftab Kazımova və başqaları həmin təhsil ocağının yetirmələri idilər.1937-1938-ci dərs ilindən isə bura 1 nömrəli şəhər orta məktəbinə çevrildi. 1939-1940-cı tədris ilində 110 yaşlı məktəbin orta təhsilli ilk buraxılışı olmuşdu. 1966-cı ildə 1 nömrəli məktəbdən yeni bir təhsil ocağı - 4 nömrəli orta məktəb yarandı. 1 nömrəli Şuşa şəhər orta məktəbi isə yeni binaya köçürüldü və burada dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin adını daşıyaraq fəaliyyətini davam etdirdi. Həmin dövrdə Şuşada yaşayıb pedaqoji fəaliyyət göstərmiş müəllimlərin əksəriyyəti bu məktəbin yetirmələri olmuşlar. Əməkdar müəllimlər Zəhra Məmmədova, Məmməd Zöhrabov, Nisə Şəfiyeva, Gülarə Məmmədova məktəbin həm məzunları olmuş, həm də uzun müddət doğma məktəbdə qalıb işləmişlər. Sovet dövründə məktəbin yetirmələri içərisində akademiklər Lətif İmanov, Səttar Əsədov, Paşa Rüstəmov, Cəlal Allahverdiyev, elmlər doktorları Validə Yusifzadə, Sabir Rüstəmov, Əbülfət Rüstəmov, Cəlal Şükürov, Sayalı Tağıyeva, Əkbər Ağayev, Kamran Məmmədov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Xəlil Məmmədov və başqalarının adlarını iftixarla çəkmək olar. Təhsil ocağı öz məzunları ilə həqiqətən, fəxr etməyə layiqdir.

Yubilyar məktəbin məzunlarının fəaliyyət dairəsi çox genişdir. Onlar Bakıda, Moskvada, Kiyevdə və digər şəhərlərin elmi laboratoriyalarında çalışırlar. Onlardan biri də Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasında şöbə müdiri işləyən texnika elmləri doktoru, professor Nadir Əlişovdur. Elm sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə onun adı akademik B.Y.Patonla, J.K.Paxodiya ilə yanaşı çəkilir. Sovet dövründə məktəbin direktorları olmuş Hacı Zalov, Zülfüqar Abdullayev, Səttar Kərimov, Murtuza Allahverdiyev, Mütəllim Abbasov, Tovuz Abbasova, Mərdan Əliyev, Çərkəz Səfixanov, Ərkinaz Səfərova, Dadaş Dadaşov zaman-zaman güclü pedaqoji kollektivlər təşkil edərək təhsilin qarşısında dayanan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə inadla səy göstərmişlər. 


1 nömrəli orta məktəb yarandığı vaxtdan 1992-ci ilin may ayınadək Şuşa şəhərində öz fəaliyyətini fasiləsiz olaraq davam etdirmişdir. Məktəbdə hər cür avadanlıqla təmin olunmuş 24 fənn kabineti və laboratoriyası, 2 linqafon kabineti, maşınşünaslıq kabineti, gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq kabineti, zəngin kitabxana, geniş idman, akt zalı, yeməkxana və s.

fəaliyyət göstərirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev hələ 1982-ci ilin yanvarında Şuşa şəhər 1 nömrəli orta məktəbin 150 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında Azərbaycan KP MK Bürosunun qərarını imzalamış və bu qərar əsasında təhsil ocağının yubileyi təntənəli şəkildə keçirilmişdi. Ötən əsrin 80-ci illərində Şuşa 1 nömrəli orta məktəbini bitirən gənclərdən 6 nəfəri qızıl, 7 nəfəri isə gümüş medala layiq görülmüşdür. 


Şəhərin ermənilər tərəfindən işğalından sonra məktəbin şagird və pedaqoji kollektivi respublikamızın müxtəlif rayonlarında müvəqqəti məskunlaşsalar da, bu və digər məktəblərimizin şagirdləri və müəllimləri cəlb olunmaqla yenidən təşkil edilmiş və 1992-ci ildən 2015-2016-cı tədris ilinə qədər Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 38 nömrəli orta məktəbin binasında, onun maddi-texniki bazasından istifadə etməklə ikinci növbədə fəaliyyət göstərmişdir. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bu məktəbin direktorları Sevil Babayeva, Naimə Əliyeva olmuşlar. Hazırda Elçin Dadaşovdur.


2010-cu ilin dekabr ayında məktəbin 180 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində təntənəli surətdə keçirilməsi, yubileydə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Sevil Həsən qızı Babayevaya “Əməkdar müəllim” fəxri adının, Gülşən Qafar qızı Allahverdiyevaya və Bahar Hüseyn qızı Kərimovaya “Tərəqqi” medalının verilməsi və kollektivə ünvanlanan təbrik məktubu bütün şuşalılar, o cümlədən rayonun çoxsaylı təhsil işçiləri tərəfindən sonsuz minnətdarlıq hissi ilə qarşılanmışdır.


Təhsil sahəsində ən diqqət çəkən nəticələr həm də məktəb binalarının tikintisinin geniş vüsət alması ilə bağlıdır. Ölkədə təhsilə dövlət qayğısı 1 nömrəli tam orta məktəbin yenidən qurulmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2011-ci il sentyabrın 14-də imzaladığı sərəncama uyğun olaraq Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Yeni Yasamal, 2 yaşayış massivi, Ə.Əhmədov “15H” ünvanında inşa edilmiş Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi 2015-2016-cı tədris ilində bütün təhsil infrastrukturu ilə həmin ərazidə yaşayan məcburi köçkün və yerli ailələrin övladlarının istifadəsinə verilmişdir.


Şuşalılar, məktəbin müəllim və şagird kollektivi bu cür şəraitin yaradılması üçün ilk növbədə dövlət başçısı cənab İlham Əliyevə minnətdardırlar. Yüksək səviyyədə bütün lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuş sinif otaqları, laboratoriya kabinələri, idman və akt zalları, İKT ilə təchizat məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin artmasına səbəb olmuşdur. Son 15 ildə məktəbin 50-dən çox məzunu respublikanın müxtəlif ali məktəblərinə daxil olmuşlar. 


Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici və daxili siyasətini dəstəkləyən bütün şuşalılar kimi, Şuşa şəhər 1 nömrəli orta məktəbin pedaqoji kollektivi də gələcəyə böyük inamla baxır. Onlar məcburi köçkün övladlarını fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam, savadlı böyütmək, doğma Şuşaya qayıdacağımız günə hazırlamaq kimi şərəfli bir işlə məşğuldurlar. Burada yeniyetmələrin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi önəm verilir. Onların milli-mənəvi ruhda böyüməsi, yad təsirlərdən və zərərli təbliğatdan qorunması üçün müxtəlif proqramlar reallaşdırılır. 2013-2014-cü tədris ilindən başlayaraq ölkənin bütün məktəblərində ilk dərslər vətənpərvərlik mövzusuna həsr edilmişdir. 2015-2016-cı tədris ilində isə birinci dərslər ilk Avropa Oyunları haqqında geniş məlumatlarla başlamışdır. Bu Oyunlarda qazanılan tarixi qələbələr, Azərbaycan idmançılarının nailiyyətləri uşaq və gənclərdə iftixar hissinin güclənməsində mühüm rol oynamışdır.


Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin yeni qərargahının açılış mərasimində çıxış edərək demişdir: “Mən şübhə etmirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq, biz Dağlıq Qarabağa qayıdacağıq və o bölgəni yenidən quracağıq, bütün dağıdılmış binaları, məscidləri, məktəbləri, evləri bərpa edəcəyik. Biz sadəcə istəyirik ki, buna tezliklə nail olaq, bu gün qaçqın həyatı yaşayanlar tezliklə öz ata-baba torpaqlarına qayıtsınlar”. 


Bütün Dağlıq Qarabağın sakinləri, ölkənin əhalisi inanırlar və belə bir sönməz ümidlə yaşayırlar ki, tezliklə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində tarixi yurdumuz olan doğma Şuşamıza qayıdacaq, müəllimlərimiz isə Azərbaycan dövlətinə və dövlətçiliyinə sədaqətli vətəndaşlar yetişdirmək kimi şərəfli vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəklər. 

2015-ci ilin dekabr ayında təhsil sahəsində həmişə öz ənənəsi ilə seçilən Şuşa şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin 185 yaşı tamam olur. (Azərbaycan qəzeti)

Bayram SƏFƏROV,
Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, 
“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyi İdarə Heyətinin sədri-icma rəhbəri


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku
Nazim Nəsrəddinov
16.12.2015, 11:41

Bəs Şamaxı "Məclis məktəbi"nin ölkə səviyyəli 140 illik yubileyi nə vaxta qaldı,ay şamaxılılar,nə vaxta qaldıı? və yaxud ŞƏRHDƏN SONRAKI ŞƏRH Arxiv materialları əsasında yazılmış dəyərli tədqiqatdır. Bu mövzunu dəyərli jurnalist dostlarımızdan biri də işləyirdi. Çoxlu araşdırmalar aparmışdı.Görünür,axıra çatdırmağa vaxtı olmayıb. Mövzuya aid "Məktəb tariximiz -mənviyyat tariximizdir "adlı geniş bir şərh yazmışdım. Yollaya bilmədim.İkincisini yazmalı oldum. ...Şamaxıda da qədim bir məktəb var.1874-cü ildə Bakı qubernatorunun icazəsi ilə yaradılıb. Bu məktəbin yerli yaradıcısı sonralar Zaqafqaziya Əhli-Təsənni İdarəsinin üzvü, "Ziya" və "Ziyayi -Qafqasiyyə" qəzetlırinin redaktoru və naşiri olan Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə (1825,Şamaxı -1905,İstanbul) idi. XIXəsrin alim şairi S.Ə.Şirvaninin (1835-1888) bu məktəbdə işlədiyini nəzərdə tutaraq, təqiqatçıların çoxu onu -SƏ.Şirvanini "Məclis məktəbi"nin yaradıcısı hesab edirlər. Bu,kökündən yanlış fikirdir. Məşhur şairimiz M,Ə.Sabir (1862-1911) bu məktəbdə 2 il öxuyub. .Mənim babam da, atam da bu məktəbin yetirmələridir. "Məclis məktəbi, ,onun tarixi və pedaqoqları haqqında elmi ədəbiyyatda və dövri mətbuatda bir neçə yazımı oxucuların və tədqiqatçıların diqqətinə çatdırmışam. Düz bir il bundan əvvəl Şamaxıdakı "Məclis məktəbi"nin 140 yaşı rayon səviyyəsində keçirilmişdir. Tədbirə Respublika Təhsul Şurasının sədri Əjdər Ağayevi də,məni də çağırmışdılar. Bakıda vaxtilə kafedra müdiri və məllim işlədiyim Avropa Azərbaycan Məktəbi ilə "Məclis məktəbi"nin xələfi olan Şamaxı Avropa Liseyi qardaşlaşmış məktəblərdir. Bu əlaqəni Avropa Azərbaycan Məktəbində kafedra müdiri işləyərkən mən yaratmışdım. Bu qardaşlaşmaya görə şamaxılı həmkarlarımız AAM-nin direktoru QREM POLLOKu da tədbirə qonaq çağırmışdılar. Q,Pollok tədbirdə ingilis dilində maraqlı çıxış etdi.Zaldakılar onu yaxşı başa düşdülər və alqışladılar. Avropalıya yönələn bu alqışlar ,əslində,Şamaxı məktəbinin şərəfinə ünvanlanmışdı. Rayon tədbirindən 1 il keçsə də, Şamaxı "Məclis Məktəbi"nin ölkə səviyyəli 140 illik yubileyi,nədənsə, ləngiyir. Aidi təşkilatlar bu yubileyin yüksək səviyyədə keçirilməsinə çalışmalıdırlar. Nazim Nəsrəddinov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Bakı,16.12.2015.

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Azərbaycan nefti bir qədər də ucuzlaşdı
18.01.2019, 23:31

Azərbaycan nefti bir qədər də ucuzlaşdı

Terrorçuluğa qarşı əməliyyatda 43 nəfər yaxalandı   
18.01.2019, 23:07

Terrorçuluğa qarşı əməliyyatda 43 nəfər yaxalandı  

Qəzzada qarşıdurma: 30 yaralı
18.01.2019, 22:47

Qəzzada qarşıdurma: 30 yaralı

Bakıda itkin düşən uşaq tapıldı
18.01.2019, 22:30

Bakıda itkin düşən uşaq tapıldı

“Qalatasaray” heyətinə yeni futbolçu qatdı
18.01.2019, 22:16

“Qalatasaray” heyətinə yeni futbolçu qatdı

Fransada aksiyaların yeni mərhələsi başlayır
18.01.2019, 21:59

Fransada aksiyaların yeni mərhələsi başlayır

Azərbaycanın axtarışa verdiyi şəxs Rusiyada tutuldu
18.01.2019, 21:44

Azərbaycanın axtarışa verdiyi şəxs Rusiyada tutuldu

Yaponiyada güclü zəlzələ
18.01.2019, 21:24

Yaponiyada güclü zəlzələ

“Oksigen” klinikasında yanğın
18.01.2019, 21:10

“Oksigen” klinikasında yanğın

Müdafiə nazirləri Brüsselə toplanır
18.01.2019, 20:56

Müdafiə nazirləri Brüsselə toplanır

Məhkumlardan 96 mobil telefon götürülüb
18.01.2019, 20:43

Məhkumlardan 96 mobil telefon götürülüb

“Gördün... Elmira Qafarova kişi qızıdır”
18.01.2019, 20:42

“Gördün... Elmira Qafarova kişi qızıdır”

Neftçalada üç uşaq anası itkin düşdü - FOTO
18.01.2019, 20:32

Neftçalada üç uşaq anası itkin düşdü - FOTO

ABŞ-ın bombaladığı şəhərdə 20 nəfər öldü
18.01.2019, 20:27

ABŞ-ın bombaladığı şəhərdə 20 nəfər öldü

Qeydə alınan prezidentliyə namizədlərin sayı 10-a çatdı
18.01.2019, 20:18

Qeydə alınan prezidentliyə namizədlərin sayı 10-a çatdı

Xəstəxanada girov saxlanılan qadın azad edildi
18.01.2019, 20:02

Xəstəxanada girov saxlanılan qadın azad edildi

Əhali bir ildə ərzaq, içki və siqaretə 18,6 milyard manat xərcləyib
18.01.2019, 20:00

Əhali bir ildə ərzaq, içki və siqaretə 18,6 milyard manat xərcləyib

DİQQƏT! Bu yol nişanlarında dəyişiklik edilir
18.01.2019, 19:46

DİQQƏT! Bu yol nişanlarında dəyişiklik edilir

Robert Koçaryanın həbs müddəti uzadıldı
18.01.2019, 19:34

Robert Koçaryanın həbs müddəti uzadıldı

Rəsmi Bakıdan Rusiyaya ETİRAZ: Azərbaycanla ultimativ tərzdə danışmaq qəbuledilməzdir
18.01.2019, 19:25

Rəsmi Bakıdan Rusiyaya ETİRAZ: Azərbaycanla ultimativ tərzdə danışmaq qəbuledilməzdir

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində 20 Yanvar qurbanları anılıb
18.01.2019, 19:14

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində 20 Yanvar qurbanları anılıb

Sınaq imtahanlarına qeydiyyat sabah başa çatır
18.01.2019, 19:08

Sınaq imtahanlarına qeydiyyat sabah başa çatır

Zimbabvenin Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib
18.01.2019, 18:55

Zimbabvenin Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib

Bu nazirliyin qurumlarından 3-ü birləşdirilir - SİYAHI
18.01.2019, 18:48

Bu nazirliyin qurumlarından 3-ü birləşdirilir - SİYAHI

Çaylarda suyun səviyyəsi artıb
18.01.2019, 18:36

Çaylarda suyun səviyyəsi artıb

Bu nazirliyin tərkibindəki qurum ləğv edildi
18.01.2019, 18:28

Bu nazirliyin tərkibindəki qurum ləğv edildi

ÜST: Gürcüstanda “donuz qripi” adlı virus yoxdur
18.01.2019, 18:19

ÜST: Gürcüstanda “donuz qripi” adlı virus yoxdur

Sərnişini xilas etmək üçün əlverişsiz havada uçuş həyata keçirildi
18.01.2019, 18:11

Sərnişini xilas etmək üçün əlverişsiz havada uçuş həyata keçirildi

İstirahət günlərinin hava proqnozu açıqlandı
18.01.2019, 17:58

İstirahət günlərinin hava proqnozu açıqlandı

Tatlı və Düz Qışlaqda növbəti hesabat yığıncağı keçirildi
18.01.2019, 17:44

Tatlı və Düz Qışlaqda növbəti hesabat yığıncağı keçirildi

20 Yanvar şəhidlərinin müstəqillik arzuları bu gün çin olub
18.01.2019, 17:41

20 Yanvar şəhidlərinin müstəqillik arzuları bu gün çin olub

Mehriban Əliyeva fəxri medalla təltif edildi
18.01.2019, 17:38

Mehriban Əliyeva fəxri medalla təltif edildi

Nazir 2018-ci ilin hesabatını verdi - Pensiyalardan DANIŞDI
18.01.2019, 17:21

Nazir 2018-ci ilin hesabatını verdi - Pensiyalardan DANIŞDI

Sabiq birinci katib vəfat edib   
18.01.2019, 17:14

Sabiq birinci katib vəfat edib  

Manatın üçgünlük MƏZƏNNƏSİ
18.01.2019, 17:12

Manatın üçgünlük MƏZƏNNƏSİ

“... musiqi ilə həyat maraqlıdır” - ABŞ-da təhsil alan azərbaycanlı musiqiçi ilə MÜSAHİBƏ
18.01.2019, 17:08

“... musiqi ilə həyat maraqlıdır” - ABŞ-da təhsil alan azərbaycanlı musiqiçi ilə MÜSAHİBƏ

Deputat həkimlərdən ƏDV tutulmasının əleyhinə çıxdı   
18.01.2019, 16:59

Deputat həkimlərdən ƏDV tutulmasının əleyhinə çıxdı  

Metropoliten gücləndirilmiş iş rejiminə keçir
18.01.2019, 16:54

Metropoliten gücləndirilmiş iş rejiminə keçir

Azercell NNTV xidmətini təqdim edir
18.01.2019, 16:46

Azercell NNTV xidmətini təqdim edir

Səhiyyə komitəsi parlamentin iclaslarına hansı sənədlərlə gedir?
18.01.2019, 16:42

Səhiyyə komitəsi parlamentin iclaslarına hansı sənədlərlə gedir?

Rövşən Rzayev İmişlidə vətəndaşları qəbul etdi
18.01.2019, 16:26

Rövşən Rzayev İmişlidə vətəndaşları qəbul etdi

“İnsanlar növbə gözləyə-gözləyə həyatlarını itirirlər”
18.01.2019, 16:24

“İnsanlar növbə gözləyə-gözləyə həyatlarını itirirlər”

Məlahət İbrahimqızı stomatoloqlara etiraz etdi: “Parlamentdə dinləmə keçirilsin”
18.01.2019, 16:22

Məlahət İbrahimqızı stomatoloqlara etiraz etdi: “Parlamentdə dinləmə keçirilsin”

Qarabağın Azərbaycanlı İcması erməni seperataçılarına cavab verdi
18.01.2019, 16:22

Qarabağın Azərbaycanlı İcması erməni seperataçılarına cavab verdi

Avropa Birliyi Gürcüstandan narazıdır - Şengen vizası bərpa oluna bilər
18.01.2019, 16:18

Avropa Birliyi Gürcüstandan narazıdır - Şengen vizası bərpa oluna bilər

Deputat xəstəliklər, antibiotiklərlə bağlı həyəcan təbili çaldı
18.01.2019, 16:11

Deputat xəstəliklər, antibiotiklərlə bağlı həyəcan təbili çaldı

Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi
18.01.2019, 16:07

Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi

Yaqub Mahmudov: “Fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin tarixi adının qaytarılmasına nail oldum”
18.01.2019, 16:02

Yaqub Mahmudov: “Fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin tarixi adının qaytarılmasına nail oldum”

O günlərin ağrıları
18.01.2019, 15:55

O günlərin ağrıları

Bakcell və Hesab.az avtomatik ödəniş funksiyasını təqdim edib
18.01.2019, 15:55

Bakcell və Hesab.az avtomatik ödəniş funksiyasını təqdim edib

ARXİV