15 İyun 2021, 12:12 | Ana Səhifə - Yazılar - Bugünkü Azərbaycan Heydər Əliyevin görmək istədiyi məqamdadır
Bugünkü Azərbaycan Heydər Əliyevin görmək istədiyi məqamdadır

Elman Babayev

15 iyundan başlanan yol Azərbaycanı dünyada sayılıb-seçilən, güclü, Qalib dövlətə çevirib


Bu gün Azərbaycan qısa müddətdə güclü orduya, iqtisadiyyata malik, öz imkanları hesabına yaşayan, müstəqil siyasətə malik bir dövlət kimi tanınırsa, dünyanın nüfuzlu qurumlarının hesabatlarında dünyanın ən islahatçı ölkəsi sırasında yer alırsa, səsi ən yüksək tribunalardan eşidilirsə, bütün bu uğurlarda Heydər Əliyev siyasətinin rolu var.


Bu gün Azərbaycan öz imkanları hesabına, təkbaşına torpaqlarını işğaldan azad edə bilibsə, 44 günlük müharibə ilə dünya hərb tarixinin yeni səhifəsini yaradıbsa, bu Böyük Zəfərdə Heydər Əliyevin imzası var.


1993-cü il iyunun 15-də dövlətçiliyimizin təhlükədən qurtulması ilə başlayan yolun ən böyük nəticəsidir Qarabağın işğaldan azad olunması!


Bu tarixdə 2020-ci il 8 noyabr Zəfər Günü ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə gətirib çıxaran uğurlu inkişaf yolunun təməli qoyulub. Heç də asan başa gəlməyib indi çoxlarına rahat görünən bu yolu qət etmək. Müstəqilliyinin 30-cu ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşan Azərbaycanın bu günü üçün yorulmadan, usanmadan zəhmət sərf olunub...


15 iyun tarixi müstəqilliyimizin əbədiləşməsi üçün nələr edildiyini görmək, həmin dövrə nəzər salmaq, o hadisələri gənc nəslin diqqətinə çatdırmaq, haradan-hara gəldiyimizi anlamaq, yada salmaq baxımından olduqca önəmlidir. Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü illərin hər saatı, hər günü müstəqil Azərbaycanın gələcəyi, daim var olması üçün sağlam təməllərin qurulması amalına xidmət edib.


1990-cı illərin əvvəllərində naşı siyasətçilərin hakimyyətə sahiblənməsi Azərbaycanın qazandığı müstəqilliyin elə beşiyindəcə məhv edilməsi təhlükəsini reallaşdırırdı. Və acı tarix təkrarlanmaq üzrə idi-Azərbaycan 2-ci dəfə əbədi müstəqil olmaq şansını itirirdi. Heç bir təcrübəsi olmayan, əvəzində vəzifə ehtirasına yenik düşən bir qrup adam ölkəni elə günə salmışdı ki, bütün Azərbaycan döyüş meydanına çevrilmişdi; daxildə vətəndaş müharibəsi, cəbhədə düşmənə məğlub olan ordu, çökən iqtisadiyyat. Üstəlik, ən qorxulu ssenari- Azərbaycanın parçalanması, məhv edilməsi planı işə düşmüşdü.


Yeganə yol Heydər Əliyevin hakimiyyət başına gətirilməsi idi və xalqın təkidli tələbi ilə bu baş tutdu. Həmin vaxt Ümummilli lider Heydər Əliyevin geri dönüşü xəbərinin özü can verməkdə olan Azərbaycanın, ruh düşkünlüyünə məruz qalan xalqın dirçəlməsinə nəfəs idi.


1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri, həmin il oktyabrın 3-də isə ölkə Prezidenti seçilən Heydər Əliyev gecə-gündüz demədən Azərbaycan üçün çalışmağa başladı. Qısa müddətdə Heydər Əliyevin uzaqgörən və qətiyyətli siyasəti, böyük siyasi təcrübəsi, dövlət idarəçilik istedadı öz sözünü dedi və Azərbaycanın gələcək inkişafının əsasları yaradıldı:

- ölkə məhv olmaq təhlükəsindən qurtuldu;

- dövlət quruculuğunun hüquqi əsasları, dövlət idarəçilik mexanizmləri yaradıldı;

- bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar oldu;

- Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin tamhüquqlu subyektinə çevrildi;

- cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən köklü islahatlar reallaşdırıldı;

- 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” ilə yeni neft strategiyasının təməli qoyuldu, Xəzər dənizi beynəlxalq əməkdaşlıq məkanına çevrildi;

- ölkədə iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı;

- əhalinin rifahının yüksəldilməsi istiqamətində əməli tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıldı.


Bu ümumi fikirlərin hər birini incələyib 10 ildə görülən işləri günlərlə anlatmaq mümkündür.


Heydər Əliyevin üzərində dayanılmalı olduğu ən böyük xidmətlərindən biri 1994-cü il atəşkəslə bağlı razılaşmanın imzalanmasına nail olması idi. Məhz bu addım digər taleyüklü addımların həyata vəsiqə qazanmasına imkan yaratdı. O dövrdə ağır durumda olan Azərbaycan ermənilərlə, onun havadarları ilə mübarizə aparmaq durumunda deyil. Atəşkəs lazım idi ki, ölkənin bütün potensialı səfərbər edilsin, enerji layihələrini həyata keçirmək mümkün olsun. Bir sözlə, bu sənəd nizami ordu qurmaq, ölkəmizin əleyhinə olan hərbi-siyasi-iqtisadi vəziyyəti lehimizə dəyişmək üçün vaxt qazanmaq baxımından çox vacib idi. Heydər Əliyevin bu addımı düşünülmüş və gələcəyə hədəflənmiş addım idi. Təsadüfi deyil ki, bununla bağlı bu gün məğlub Ermənistandan etiraflar səslənməkdədir. Bu ölkənin ilk prezidenti Levon Ter-Petrosyan və başqaları həmin vaxt atəşkəsin Azərbaycanın bugünkü nəticələri əldə etmək üçün nə qədər doğru qərar olduğunu dilə gətirirlər. Birmənalı olaraq Azərbaycanın atəşkəsdən istifadə edərək qüvvələr nisbətini və balansı öz xeyrinə dəyişməsi vurğulanır.


Atəşkəsin Azərbaycanın inkişafında rolunu saymaqla bitməz. Bu, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasına da şərait yaratdı. Xarici şirkətlər Heydər Əliyevə və onun gətirdiyi siyasi sabitliyin möhkəmliyinə inandılar. 1994-çü ildə ortaya qoyulan “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanda böyük təntənə ilə imzalandı. Neft faktoru Azərbaycanın milli təhlükəsizlik faktoruna cevrildi. Azərbaycanın son illərdəki iqtisadi uğurlarının başlanğıc mərhələsi “Əsrin müqaviləsi”dir; sonrakı iri strateji qlobal layihələr bu zəncirin möhkəm həlqəsini təşkil edir və Azərbaycanın gələcək inkişafına, dünyanın enerji təhlükəsizliyinə etibarlı töhfə verir. Ölkəmizin bugünkü iqtisadi inkişafı, müasir infrastrukturun yaradılması, dövlət proqramlarının, yerli və beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi, güclü hərbi potensialın formalaşdırılması və digər məsələlərin uğurlu həllinin təməlində məhz “Əsrin müqaviləsi” dayanır. Bu müqavilə Azərbaycanın siyasi müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, xariçi müdaxilələrdən qorunması, dünyaya cıxması, özünü tanıtması, sayılan-secilən məmləkətə çevrilməsi ücün çox böyük faktora çevrildi.


Strateji layihələri Azərbaycanın siyasi müstəqilliyinin mühafizəsində mühüm vasitəyə çevirən Heydər Əliyev həm də xarici güclərlə qarşılıqlı bərabərhüquqlu əlaqələrin qurulması üçün mühüm işlər həyata keçirdi. Heydər Əliyevə qədərki mənzərə qısaca belə idi: xaotik, məqsəd və məramı aydın olmayan xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq aləmdən təcrid olunmasına gətirib çıxarmışddı. İstər regionda, istərsə də dünyada Azərbaycan təklənmiş vəziyyətə düşmüşdü. Hətta təcavüzə məruz qalmış Azərbaycana qarşı ədalətsiz “907-ci düzəliş” belə qəbul olunmuşdu. Hakimiyyətə gəldikdən sonra Heydər Əliyev vəziyyəti kökündən dəyişməyə nail oldu. Ölkəmizin xarici əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyası yolunda real addımlar atıldı. Məhz Heydər Əliyevin müdrik, düşünülmüş siyasəti nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq təcriddən xilas olmaq imkanı qazandı və beynəlxalq birliyin layiqli üzvünə çevrildi.


Heydər Əliyevin ömrünü sərf etdiyi bütün bu işlərin bir hədəfi var idi: müstəqilliyi dönməz olan, ərazi bütövlüyü təmin olunmuş Azərbaycan qurmaq! O, bunu elə ustalıqla etdi ki, Azərbaycanın daim var olacağı heç kimdə, bizi istəməyən qüvvələrdə belə zərrə qədər şübhə doğurmur. O, Azərbaycanın enerji imkanlarından elə bir şəbəkə qurdu ki, bundan sonra kimsənin ağlından müstəqilliyimizə zərbə vurmaq kimi bir qara niyyəti gerçəkləşdirmək keçməsin.


Ümumiləşdirsək, 1993-2003-cü illər Azərbaycanın bir dövlət kimi qurulduğu, formalaşdığı və beynəlxalq hüququn subyektinə çevrildiyi mühüm mərhələ kimi tarixdə öz əksini tapıb. Bu illər Heydər Əliyevin xalqımız üçün yaranmış nadir tarixi fürsətdən məharətlə istifadə etdiyi, Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi və dönməz etdiyi şanlı tarixdir!


Heydər Əliyevin apardığı siyasətin başlıca məqsədi Qarabağın azad olunması idi. Ulu Öndər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını milli prioritet elan etmişdi. Bütün gücünü, imkanlarını bu məqsəd üçün səfərbər edən Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, gün gələcək getdikcə güclənən Azərbaycan öz torpaqlarını düşməndən azad edəcək.


Prezident İlham Əliyev ötən 17 ildə bu siyasəti yeni dövrün çağırışlarına uyğun, böyük məharətlə davam etdirdi və ən böyük VƏSİYYƏT gerçəyə çevrildi, Qarabağ azad olundu. Prezident İlham Əliyevin “güclü Azərbaycan” konsepsiyasının reallaşdırılması üçün yeniliklərə imza atması bu günü daha da yaxınlaşdırdı. Müstəqil siyasət yürüdərək milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün addımlar atıldı. Bütün sferaları əhatə edən köklü islahatlar həyata keçirildi, nəhəng enerji layihələri inkişaf etdirildi, yeni nəqliyyat-kommunikasiya layihələri icra olundu. Bununla yanaşı, müasir cəmiyyət quruculuğu, insan kapitalının formalaşdırılması, rəqabətədavamlı iqtisadi potensialın yaradılması, güclü və peşəkar ordu quruculuğu, Azərbaycanın özünü beynəlxalq münasibətlər sisteminin müstəqil və nüfuzlu subyekti kimi təsdiq etməsi işləri uğurla davam etdirildi.


Prezident İlham Əliyev bir yandan Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması, güc mərkəzləri ilə bərabərhüquqlu əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, regional lider və mərkəz statusunun əldə olunması, digər yandan güclü ordu quruculuğu, müdafiə sənayesinin yaradılması istiqamətində məharətli siyasət yürüdərək uğurlar əldə etdi. Başlatdiği islahatları, işləri məntiqi sonluğa çatdıraraq özünün də bəyan etdiyi kimi ata vəsiyyətini yerinə yetirərək Qarabağı azad etdi.


Bugünkü Azərbaycan Heydər Əliyevin görmək istədiyi yüksəklikdə, məqamdadır. Artıq Azərbaycan dünyada sayılıb-seçilən, güclü, Qalib dövlət statusundadır.

MÜƏLLİFİN DİGƏR YAZILARI
Almaniya və Türkiyə "Taliban"la bağlı razılığa gəldi 16 Oktyabr 2021, 19:36 Hikmət Hacıyev: “Prezidentin yenidənqurma-bərpa layihələri misilsizdir” 16 Oktyabr 2021, 19:27 Meşələrin İnkişafı Xidmətində yoxlamalar 16 Oktyabr 2021, 19:11 İspaniyalı diplomat Azərbaycana gəlir 16 Oktyabr 2021, 18:56 İşçilərin maaşı gecikdirilib - Xidmət AŞKARLADI 16 Oktyabr 2021, 18:41 Əməkhaqları və pensiyaların artırılması ilə bağlı işlərə başlanılıb - Nazirlik 16 Oktyabr 2021, 18:33 "Azəriqaz" rəhbərindən qazın qiyməti ilə bağlı AÇIQLAMA 16 Oktyabr 2021, 18:21 “Azəriqaz” rəhbəri canlı yayımda sualları cavablandırır 16 Oktyabr 2021, 17:55 Azərbaycan bu strateji yüksəkliyə nəzarəti ƏLƏ ALACAQ 16 Oktyabr 2021, 17:49 İranda güclü zəlzələ olub 16 Oktyabr 2021, 17:13 Koronavirus əleyhinə peyvənd olunanların SAYI 16 Oktyabr 2021, 16:51 Prezidentin sərəncamı 1,8 milyon vətəndaşı əhatə edəcək 16 Oktyabr 2021, 16:41 Yoluxma artdı: 12 nəfər öldü 16 Oktyabr 2021, 16:38 "Azərişıq"dan yeni tariflə bağlı AÇIQLAMA 16 Oktyabr 2021, 16:31 Milli Məclisdə ukraynalı deputatlarla görüş - FOTO 16 Oktyabr 2021, 16:15 Dünyada qaz qiymətləri ötən illə müqayisədə 20-30 dəfə qalxıb - SOCAR 16 Oktyabr 2021, 16:10 İcra başçısı və deputat şəhidin məzarını ziyarət etdi - FOTO 16 Oktyabr 2021, 15:57 Prezident Şəmistan Əlizamanlını TƏLTİF ETDİ 16 Oktyabr 2021, 15:44 Hökumət Prezidentin sərəncamının icrasına BAŞLADI 16 Oktyabr 2021, 15:43 İranda daha 181 nəfər koronavirusdan öldü 16 Oktyabr 2021, 15:38 Maaşlar, pensiyalar və təqaüdlər ARTIRILIR 16 Oktyabr 2021, 15:21 Prezident Bəhram Bağırzadəni MÜKAFATLANDIRDI 16 Oktyabr 2021, 15:12 Elton Hüseynəliyevlə Xəyyam Nisanova fəxri ad verildi 16 Oktyabr 2021, 15:06 Azərbaycanda qaz və işıq tarifləri DƏYİŞDİRİLDİ 16 Oktyabr 2021, 14:44 Qarabağın işğaldan azad olunması su probleminin həllinə dəstək oldu 16 Oktyabr 2021, 14:31 Putinin “pis sülh və “yaxşı müharibəifadəsi: Bizə hansı məqbuldur? 16 Oktyabr 2021, 14:30 Bu direktorlar vəzifəsindən azad edilib  16 Oktyabr 2021, 14:22 Prezident fəxri adlar verdi - SİYAHI 16 Oktyabr 2021, 14:15 Bir qrup mədəniyyət xadimi təltif edildi - SƏRƏNCAM 16 Oktyabr 2021, 14:06 Merkelin Türkiyə səfəri – Ərdoğanla görüşdü 16 Oktyabr 2021, 13:53 Futbol matçından sonra atışma olub, yaralılar var 16 Oktyabr 2021, 13:32 Füzuli hava limanı beynəlxalq uçuşlar üçün açıqdır – RƏSMİ 16 Oktyabr 2021, 13:19 İşğal dövründə Qarabağda 100 min hektar ərazi yanıb 16 Oktyabr 2021, 13:17 Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin növbəti iclası - FOTO 16 Oktyabr 2021, 13:04 Fransa Qarabağın minalardan təmizlənməsinə yardım edəcək 16 Oktyabr 2021, 13:01