Arxiv
23 Yanvar 2019, 10:33 | ƏDƏBİYYAT
Ölüm yorulmuş şair ruhuna verilən hədiyyədi...

İlahi hər kəsə çəkə biləcəyi qədər çəkidə verir hər şeyi. Ömrü də, sözü də, lap elə lap dərdi də...

...Fəqət ömrü zamanın məhbəsində tutuqlu olan, əşarının dili aləmlərə dürüstlük himni söyləyən, milli hissi özünə bağlılıq olan və ömrün cismani uzunluğunun məzara qədər olduğunu hər dəm bildirən insanlara Allahü-təala müqəddəs bildiyimiz dərdli sözü daha bol verir. Çünki bu sözü bol verdiyi seçilənlər kainatın ruhu dediyimiz şairlərdi.

 

Ruhun mahiyyəti yoxluqdur ki, bu yoxluğun da meyvəsi şeirdi. O şeir ki, şairə tale payıdı:         

 

Qarğış da tale payıdı,

Nə verdin qəbulum, Tanrım.

Dərd verən əlin var olsun,

Böyükdü səbrim, Tanrım.

 

Bilmirəm, yalnışmı, doğrumu bu mənim həqiqətimdir ki, şairlər dünyada Allahın özünün dərk edilməsi üçün yaratdığı yaradandır ki, onun da ruhunun əks-sədası kimsənin onu o anda görməməsi üçün üsyana dönüşür.

 

Şeir yazanda istəmirəm

kimsə məni görsün.

Sözləri mızıldaya-mızıldaya

təkrarlayanda kimsə eşitsin.

Mən təbimlə macəra dolu

eşq yaşayıram şeir yazanda.

 

Bəlkə də bu üsyan qələm adamının asiliyinin təvazökarlığıdı...Bəlkə də. Amma şeir yazanda hamıdan (saxlanmağa çalışan) gizlənən şairin adını öyrənmək istəyənlərə bir xəbərim var. O şair bu yaxınlarda “Otel otağından reportaj” verib və deyib ki;

 

Hamıdan gizlənirəm,

hamıdan utanıram o an...

Sonra şeir doğulur.

Şeirin də xoşbəxti, bədbəxti olur,

yaşayanı da var, öləni də.

 

Bir halda ki, kitabının adını söylədim, deyim ki, müəllifi də mənim fikir qonşum, çağdaş poeziya dərgahımızın önəmli müdriklərindən olan Namiq Dəlidağlıdı…

Namiq əfəndi ilə fikir qonşuluğumuzun nədəni onun ömrünü adadığı yolda ölməkdən qorxmamasıdı…

Çünki köhnə şair kəsin bilir ki, ölüm yorulmuş şair ruhuna verilən hədiyyədi. Ona görə də o bu həddiyyənin ruhunun ritminə köklənərək yazır ki;

 

Məndən bezdi arzularım da...

Taleyimin acığına neçə arzum

intihar elədi ümidsizlikdən.

Ümidlərim ağ bayraq qaldırdı

qayğılarıma təslim olmağa.

Şirin-şirin diləklərim

boğuldu göz yaşlarımda,

dənizdə dalğalar boğulan kimi.

Mən daha ölməkdən qorxmuram,

yaşamaqdan qorxuram...

 

…Deyirlər ki, rəsm dərdini deyə bilmir, fəqət şair qardaşımın kitabındakıı şeirlərin rəsmi öz türkcəmizdə öz dərdini o qədər arifanə anlatır ki, qulaq verməmək könülə cəfa verər…Çünki aranmayan haqq tapılmaz deyib ulularımız. Buna görədir ki, qədim şair Namiq Dəlidağlı qəbrini qazmağa yer axtardığı qədər, dərdini deməyə dərddaş da gəzir…

 

Mən özüm-özümə yadam, gəzirəm

Gəzirəm dünyanı, atam, gəzirəm.

Dərdimi deməyə adam gəzirəm,

qəbrimi qazmağa yer axtarıram!

 

Mən gen yol tutmuşdum, cığıra çıxdı,

bu yol da axır ki axıra çıxdı.

Nə alıb satdımsa, çıxara çıxdı,

mən beş itirmişəm, bir axtarıram.

 

Mənim düşüncəmə görə dərdi ilə həmdərd olmaq, şair könlünün mütailəsidir ki, bu paydan qədim dostumun nəsibinə qədərindən fazla düşüb ki, yazır:

 

Bu dərd çəkdikcə azalmır,

çəkdikcə gördüm böyüyür.

Çölümdə mən kiçilirəm,

içimdə dərdim böyüyür…

 

Təbii ki, dərdin nəvazişini bu qədər çəkərsən, nazı ilə körpə uşaq kimi oynarsansa o da böyüyər…

İllər öncə könlümə könüldaş bulduğum bir deyim haləm də içimdə papaq aparan çapar timsalı şairin kainatın tam oxunmamış ensiklopediyası olduğunu könül yaddaşında diri tutaraq aləmə car edir.

Əslində aləmdə elə ən sirli aləm insanın içidi. Amma bəzən də şair dərdi başından aşanda öz içindən çıxıb getməsi üçün tanrısına əllərini qaldırıb:

 

Bir yer göstər, çıxım gedim,

yaşaya bilmirəm Tanrım.

Ən əziz dərdimi belə,

oxşaya bilmirəm, Tanrım.

 

Saxla o gedən qoşunu,

yüyürüm mən də qoşulum-

İçimdə ağrım qaşınır,

qaşıya bilmirəm, Tanrım…

 

-deyə qurd ulartısı ilə aləmi lərzəyə salır. Olsun.

Deyərlər ki, cisimcə bir-birinə bənzəmək olur, fəqət oxşar ruhlar olmur. Bəlkə də… Amma bir sirrin pünhanlığına son verərək demək istəyirəm ki, Namiq Dəlidağlının ruhunun dərdi ilə qürbətdə qalan yurdun dərdi əkiz çocuqlar kimidi.

 

Çaylaqda daşının sayı yadımda,

çöllərdə quşunun sayı yadımda,

əgər yaddan çıxsa lap soyadım da,

yurdum, yaddan çıxmaz bir çopur daşın.

 

Bədən ruh və sevginin dolandığı qiyamət olduğu kimi, Namiq Dəlidağlının şeirləri də onun ruhunun və dərdinin gecələdiyi ulduzlu göy üzüdü…

Keşkə dərdləri ulduz-ulduz axa o göy üzündən hər gecə qədim şairin…Keşkə… dərdiylə arasına ayrılıq düşə…

 

Uzun ayrılıqlar

vağzallardan başlayır...

Qatarların, təyyarələrin...

çiyinlərində daşınır şəhərlərə...

Vağzallarda doğulur,

daşınır ayrılıqlar.

 

Əslində ayrılığın, ayrıcalığından yazılan şeirlər söz adamının özündən aldığı öc intiqamıdı…Namiq Dəlidağlının da ömürlüyündən səslənən yaşam sinfoniyasının dadı elə ayrılıq dadındadı. Bu dad onun bütövlükdə yaradıcılığındakı “ana menyuda” ilk üçlüyə girən baharatların adıdı…

Ondandır ki, dualarını belə ayrılığın üzünə oxuyanda, qibləsini ayrılığa çevirir…

 

Son duamı oxudum

ayrılıqlar üzünə.

Ayrılıqlar qibləsinə

dayanıb.

Bütün ayrılıqların səmti birdi,

ahı ürəkdən qopur.

...Ayrılıqlar oxudum

bu aylı gecənin səssiz

xatirəsinə...

Ayrılıq duaları dəli sevdaların

ruhuna bağışlanır.

Bütün ayrılıqların qibləsi

eynidi:ağrısı soldan başlanır.

 

Mənim həqiqətimə görə, məntiq fikrin ustadıdır... Namiq Dəlidağlının şeirləri nə qədər qəlibsiz, çərçivəsiz üslubda yazılsa da, milli özünəbağlılıq və fikirdə özəl məntiq distiplininə ögey deyil…

Ona görə də qədim şairirn hər fikrinin öz həqiqəti var.

 

…Nədənsə hər qələm adamında “ay dadi-bidad” və ya “ay dili qafil” kimi könül üsyanı olduğu halda mən Namiq əfəndinin yaradıcılığında bu türlü üsyan növünə rastlamadım. Bu bəlkə də onun kimsəyə bənzəməmə inadıdı…

Namiq Dəlidağlının şeirlərinin yaşı da özündən çox-çox gəncdi, ya da Dəlidağ qədər yaşlıdı…

Bunun səbəbi də onun öz könül aynasında fərqli vaxtlarda güzgülənməsindən irəli gəlir.

Düşünürəm ki, Namiq Dəlidağlının hər şeiri onun könlünə düşən Allah kölgəsidi. Bu anlamda o kölgənin kölgəsində ruhumuzun dincəlməsinə zaman tanımaq savabdı:

 

Mən səni sevə bilmədim,

sən məndən üz döndər, gülüm.

O saralmış məktubları,

yığ, özümə göndər, gülüm.

 

Bu sevgidən yarımadıq,

yarı doğma, yarı yadıq,

ürəyimdə yaraya bax,

o üzümə çöndər, gülüm.

 

Özgələşdi bir ad məndən,

ta uzaq gəz, a yad, məndən,

qoyma qala bu od məndə-

gedirsənsə, söndür, gülüm.

 

Namiq Dəlidağlının şeirlərinin göz yaşı siyah rəngdədi, səbəbi də bir əl içi boyda qazılmamış qəbrinin vətəninə qələbə fəslinin gəlmədiyindəndi.

 

Dəli bir haraya kökləndi qəlbim,

dərd yükü çəkməyə köhnədi qəlbim.

Dərin bir ah çəkdim, göynədi qəlbim,

ağladım, gözümün yaş üşüyür.

 

Gədiklər, bərələr tar bağlayıbdı,

tavana əl dəymir, tor bağlayıbdı.

Yolları, izləri qar bağlayıbdı,

bu fəsil bir kəndin qışı üşüyür.

 

Bu yaram sağalmaz, loğman, ha sarı,

toxunsan artacaq ağrım-azarım-

orda, yad əlində ata məzarı,

burda ürəyimin başı üşüyür.

 

Bəli, bu danılmaz etirafı Namiq Dəlidağlı kimi, hər dəm vətənə qurbanlıq quzu olmağa hazır olan, öz ürəyinin qorunda isinən vətəndaş şair edə bilər. Xalqın inamına, etiqadına söykənmək ədalət işidi.

Namiq Dəlidağlının şeirlərini oxuyub bitirəndə mənim içimdə belə bir həqiqət göyərdi ki, bu şeirlərin (günəşliyi) çətiri müəllifinin əyilməz əqidəsidi…türk əqidəsi…özü də yazır ki, bəs:

 

Çəkmədiyim zillət yox,

daha öndə zülmət yox,

Türkdən böyük millət yox,

Tanrı Türkü qorusun!

 

Çəkmirəm acı, ağrı,

çatlasın düşmən bağrı,

yolum göylərə doğru,

Tanrı Türkü qorusun!

 

Deyərdim ki, hər kəsin zövqü qabiliyyətinin tutumu qədər olur…

Həqiqətən də Namiq Dəlidağlının yaradıcılığı korşalmış zövqlərin bülövlənməsinə xidmət etdiyindən yazın müjdəsini gətirən, qar altından çıxan çiçəklə qiyaslanmalıdır… İlklik çilədi…Yolu ölümdən keçən..

 

...gülləri nə qədər

sevsələr də

ölümünə ağlamırlar

kəpənəklər.

Bir məqamlıq ömürlərində

gül sevdasını, gül sevgisini

heç nə əvəz eləmir.

Ən ağrılı ölüm belə

ağlatmır kəpənəkləri.

Kəpənəklər güllərin

sevdasından özləri ölür!…

 

Nənəm deyərdi ki, kor dünyanı yox görər, fəqət dünya həp mövcuddur. Poeziya insanın içini və çölünü hərəkətə gətirən qüvvəyə malik olduğundan düşünürəm ki, Namiq Dəlidağlının yaradıcılığı hər kəsin anlaya bilmədiyi, hər kəs üçün yazıldığından vədəsi gəlincə yüksək qiymətini alacaq.

Və… dilərəm ki,

 

Uzun yolların əyninə biçilir

xəyallarım hər gün...

və ayrılıq rəngində

yuxular görürəm hər gecə…

 

misraları ilə otel otağından verdiyi reportajı qədim Kəlbəcərin ulu Dəlidağının yaxasında, doğmalarının həsrətini çəkən öz köyündən, könül göyündən versin…qədim şair Namiq Dəlidağlı…hər kəs hazırmı…

Buyurun Namiq əfəndi…

.

..xatirələrim

bağımızdakı alma ağaclarının

budaqlarından,

alça ağaclarının

çiçəklərindən asılı qaldı.

Bir də atamın məzarına

qısılı qaldı.

Bir gün geri dönəcəm

xatirələrimi yığmaq üçün-

 

Durun lütfən…tamam, o gün bu gündü qardaş…dilərəm bir daha ayrılıq rəngində yuxular görməyəsən…Amin…

 

 

Xaqani Abbasəli Öztürk,

AYB-nin üzvü, şair-publisist

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
31 mütəxəssis bu Nazirlikdə işə götürüldü 13 Dekabr 2019, 11:24 Çavuşoğlu amerikalı senatorları “qorxaq” adlandırdı 13 Dekabr 2019, 11:04 Tanınmış vəkil də deputatlığa namizədliyini irəli sürdü 13 Dekabr 2019, 10:57 BMU-nun rektoru hindistanlı qonaqlarla görüşüb 13 Dekabr 2019, 10:54 Gəncədə ilk dəfə səs verəcək gənclərlə görüş keçirilib - VİDEO 13 Dekabr 2019, 10:52 “Amerika Türkiyəni sürətlə itirir” - Politoloq Senatın “erməni soyqırımı”nı tanınmasını ŞƏRH ETDİ 13 Dekabr 2019, 10:51 Avtomobildə at əti daşıyan şəxs saxlanıldı 13 Dekabr 2019, 10:45 “Müsavat israr etdi ki, bütün aparıcı qüvvələr seçkidə birgə hərəkət etsinlər” - İsa Qəmbər 13 Dekabr 2019, 10:41 Sizin icra başçınız: Lənkəranlılar Taleh Qaraşovun işinə belə qiymət verdilər 13 Dekabr 2019, 10:33 Düşmən bu gecə Fərəhli və Ağbulağı atəşə tutub 13 Dekabr 2019, 09:36 İtaliyada “Nəsimi günləri” başa çatdı 13 Dekabr 2019, 09:18 “Şirməmməd Hüseynov” mükafatının kimlərə veriləcəyi bilindi 13 Dekabr 2019, 09:12 Fərhad Əhmədovun seçkiyə dair “yol xəritəsi”nə REAKSİYALAR: “Onu hansısa qüvvə hərəkətə gətirir” 13 Dekabr 2019, 08:59 Nazarbayev Darxan Kıdıralini "Birlik" qızıl medalı ilə təltif etdi 13 Dekabr 2019, 08:52 İlham Əliyev: “Özbaşıma növbəti seçkilərə qatıla bilmərəm!” 13 Dekabr 2019, 08:46 Misirin Bakıdakı səfiri: “Azərbaycanda işləməkdən çox böyük zövq alıram” - MÜSAHİBƏ 13 Dekabr 2019, 08:37 AvroLiqada 1/16 finala çıxan bütün komandalar məlum oldu - NƏTİCƏLƏR 13 Dekabr 2019, 08:35 Xəzərdə 43 yaşlı kişi boğazından bıçaqlandı 13 Dekabr 2019, 00:57 “Qarabağ” 3 milyon 870 min avro qazandı 13 Dekabr 2019, 00:44 "Nəticəyə görə təəssüflənirik" - Baş məşqçi 13 Dekabr 2019, 00:31 "Yeni parlamentdə çoxpartiyalılıq olacağına ümidliyik" - Elçin Ağamalı 13 Dekabr 2019, 00:17 Azərbaycan nefti ucuzlaşır 12 Dekabr 2019, 23:59 “Qarabağ” Avroliqanı qrup üçüncüsü kimi tərk etdi 12 Dekabr 2019, 23:47 Bakının mərkəzində 2 bıçaqlı şəxs insanlara hücum etdi - FOTO, VİDEO 12 Dekabr 2019, 23:41 Ukrayna Prezidenti Azərbaycana gələcək 12 Dekabr 2019, 23:29 ABŞ Senatı erməni soyqırımını tanıdı 12 Dekabr 2019, 22:47 TAP layihəsinin 90,7 faizi reallaşdırılıb 12 Dekabr 2019, 22:42 İmişlidə yük və minik maşını toqquşdu: ölən var 12 Dekabr 2019, 22:30 Elmar Məmmədyarov Latviya prezidenti ilə Qarabağdan danışdı 12 Dekabr 2019, 22:16 Heydər Əliyev Həştərxanda da anılıb - FOTOLAR 12 Dekabr 2019, 21:44 Ankarada şagirdlər Azərbaycan himnini işarət dilində səsləndirdilər - VİDEO 12 Dekabr 2019, 21:39 Latviya Qarabağ münaqişənin sülh yolu ilə həllində Azərbaycanı dəstəkləyir 12 Dekabr 2019, 21:36 Gürcüstanın Baş prokuroru istefa verdi 12 Dekabr 2019, 21:20 Bakı-Məşhəd aviareysi açılır 12 Dekabr 2019, 21:07 Bakıda 102 evə ilk dəfə  təbii qaz verildi 12 Dekabr 2019, 21:04