Arxiv
25 Oktyabr 2019, 08:57 | PARLAMENT
Qanunları saymayan məmurlara qanunun gücü göstərilməlidir! - Deputatdan islahat TƏKLİFLƏRİ

“Azərbaycanın real sosial-iqtisadi tərəqqisinin, əhalinin bütün təbəqələrinin güzəranının iqtisadi potensialımıza layiq səviyyəyə çatdırılmasının, ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli rəqabət qabiliyyətliliyinin, təhlükəsizliyinin təmin olunmasının magistral yolu cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən sistemli, demokratik, davamlı islahatlardan keçir. İslahatları davam etdirmək və nəticəliliyini artırmaqdan ötrü proqram, siyasi iradə, yetərincə maliyyə resursları və islahatçı kadrlar lazımdır”.

 

Bunu Modern.az-a açıqlamasında Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Əli Məsimli ölkə başçısının son islahatlarını şərh edərkən bildirib.

 

“Prezidentin islahatlarını dəstəkləyirik”

Ə.Məsimli son müşavirədə Prezident tərəfindən sözügedən amillərlə bağlı açıq mətnlə yetərincə aydın mövqe sərgiləndiyini vurğulayıb:


“Bu baxımdan islahatların alternativi yoxdur və Prezidentin də dəfələrlə bildirdiyi kimi, islahatlar davam edəcək. Ona görə də real islahatların fikirdə, sözdə və əməldə birmənalı şəkildə tərəfdarı olan bir adam kimi imitasiyalardan və kampaniyadan uzaq, ölkənin iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsinə və əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına xidmət edən gerçək islahatlar istiqamətində atılan addımları həmişə dəstəkləmişik və buna davam edəcəyik”.

 

Mikayıl Cabbarovun İqtisadiyyat Nazirliyinə gətirilməsi...

Deputat qeyd edib ki, 2014-cü ildə neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi nəticəsində 2015-ci ildəki iki şok devalvasiya, Azərbaycan iqtisadiyyatının real maliyyə və sosial sektorlarında yaranmış mürəkkəb vəziyyət iqtisadiyytımızın neftdən asılılığının azaldılmasını, qeyri-neft sektorunun hərtərəfli və rəqabətədavamlı şəkildə inkişafını, əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılması işinin sürətləndirilməsini tələb edir:


“Həmin problemlərin optimal həlli islahatlardan keçir. Hazırda həyata keçirilən islahatlar arasında struktur islahatları mühüm yer tutur. Bu sahədə əsas vəzifə ölkənin iqtisadi inkişafını və bu əsasda əhalinin güzərannın yaxşılaşdırılması işini sürətləndirdirməkdən ötrü digər məlum şərtlərlə yanaşı, idarəetmə sisteminin fəlsəfəsinin dəyişdirilməsi, təşkilati strukturu, kadr tərkibi və koordinasiyasının optimallaşdırılması, müasir dövrün tələb və çağırışlarına uyğunlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çеvik, şəffаf, оbyеktiv infоrmаsiyа sistеminə əsаslаnаn və аyrı-аyrı strukturlаrı bir tаm hаlındа sinхrоnlаşdırmаğı bаcаrаn yеni idаrəеtmə mоdеlinə, eləcə idarə maraqlarının öndə getdiyi prinsipdən dövlət maraqlarının prioritet təşkil etdiyi prinsipə kеçilməsi struktur islahatlarının gözlənilən nəticə və yüksək səmərə verməsinin vacib şərtlərindəndir.


Bu baxımdan Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Vergilər Nazirliyi, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin İqtisadiyyat Nazirliyinə birləşdirilməsi idarəetmə sistemində daha çox diqqətçəkən struktur islahatıdır. Əgər nəzərə alsaq ki, beynəlxalq paraktikada bu yöndə müxtəlif variantadan istifadə olunur, onda Vergilər Nazirliyinin İqtisadiyyat Nazirliyinə birləşdirilməsi struktur islahatları çərçivəsində bir qədər fərqli yanaşma olmaqla yanaşı, həm də islahatlar sistemində daha çox diqqət çəkən, yeni və nəticələri maraqla izləniləcək bir haldır.


Fikrimizcə, daha geniş spektrli İqtisadiyyat Nazirliyinin yaradılması və bu qurumun başına Mikayıl Cabbarovun gətirilməsi onun Vergilər naziri kimi qısa zaman kəsiyində şəffaflıq, hesabatlılıq, kölgə iqtisadiyyatının vergiyə cəlb edilməsi mümkün olan hissəsinin dairəsinin bir qədər azaldılması sahəsində əldə etdiyi müsbət yüklü, həm də görünən nəticələrin, eləcə də bu kadra olan yüksək etimadın bariz nümayişidir. Hazırkı islahatların əsas məqsədi artıq qeyd etdiyimiz kimi, iqtisadiyyatın sürətli inkişafını və bu əsasda əhalinin güzəranın yaxşılaşdırılması təmin etməkdir.


Struktur islahatlarının kadr islahatları ilə müşayiət olunması da ciddi sosial sifariş xarakteri almış çox vacib və zəruri məsələdir. Əgər islahatlar istiqamtində atılan addımlar, eləcə də bu addım nəticəlilik baxımından sözügedən hədəfə yönəldilməklə sistemli və optimal variantda həyat keçirilsə, islahatlar istiqamətində atılan addımlar gələn il bu ildəkindən yaxşı nəticələr verə bilər”.

 


Deputatdan yeni təkliflər

 

Ə.Məsimlinin sözlərinə görə, bu il idarəetmə sistemində həm ləğvetmələr, birləşmələr və həm də yeni strukturların yaranması prosesi sürətlənib:


“İndi real tələbatdan doğan əsas məsələ struktur islahatlarının davam etdirilməsi zamanı, oliqarxiyanın, monopoliyaların bundan sui-istifadə etmsinə imkan verməmək və atılan addımların əhali üçün nəticəliliyini artırmaqdır. Bu baxımdan idarəetmənin təşkilati strukturunun kadr islahatları da daxil olmaqla insan amilinin prioritet təşkil etdiyi innovasiyalı inkişaf modelinin tələblərinə müvafiq sürətdə təkmilləşdirilməsi istqamtində aşağıdakı addımların da atılmasını zəruri hesab edirik:

1. Mülkiyyət hüququnun Konstitusion əsaslarla müdafiəsinin təmin olunması.

2. Təkmil və müstəqil məhkəmə sistemnin formalaşdırılması.

3. Dövlətin iqtisadiyyatdakı rolunun optimallaşdırılması. Qlobal təhlükə, risk və çağırışlara operativ cavab verə bilən çevik və islahatçı hökumət modelinə keçilməsi. Bu əsasda idarəetmənin çevikliyinin artırılması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi.

4. İdarəetmənin təşkilatı strukturunun əsaslı surətdə təkmilləşdirilməsinin vacib şərti kimi idarəetmədə sahə prinsipinə üstünlük verən modeldən funksional prinsipə üstünlük verən modelə keçilməsi.

5. Dövlət aparatının kiçildilməsi, mobilləşdirilməsi, çevikləşdirilməsi. Nazirlik, dövlət komitələri, idarə, digər dövlət orqanlarının əsasnamələrinin və digər müvafiq sənədlərinin təhlili və reallıqları nəzərə almaqla bir-birini təkrarlayan strukturın aradan qaldırılması, lazımsız dövlət qurumlarının birləşdirilməsi və ya ləğv olunması, əsaslandırılmış ixtisarların həyat keçilməsi və sair istiqamətdlərdə elmi və praktiki cəhətdən özünü doğruldan addımların atılması.

6. İslahatların köməyi ilə iqtisadi məsələrin həllinə “idarə maraqları” baxış bucağından dövlət maraqları prinsipinə keçidin təmin edilməsi.

7. Dövlət- biznes- qabaqcıl texnologiya-vətəndaş cəmiyyət”nin optimal kombinasiyasına nail olmaqla dövlətin yeni rolunun formalaşdırılması.

8. Dövlət məmuru- iş adamı münasibətlərində bir tərəfdən qanundan yuxarıda duranlara və öz bisnes maraqlarını realllaşdırmaqdan ötrü sahibkarlara bilavasit və ya dolayı yollarla müxtəlif təzyiqlər göstərən məmurlara qanunun gücünün bütün sərtliyi ilə tətbiq edilməsi, digər tərəfdən isə “kömək edə bilmirsənsə və etmək istəmirsənsə, heç olmasa mane olma” prinsipinin aktuallaşdırılması və azad sahibkarlığın inkişafının mühüm hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi.

9. Regionların idarə edilməsi siteminin səmərəliliyini artırılmaısna yönəlik təsirli tədbirlərin görülməsi. Regionlarda idarəetmənin ağırlığının bələdiyyələrin üzərinə keçirilməsinə yönəlik pilot layihələrin həyata keçirilməsi və bu sahədə əldə edilmiş, eləcə də beynəlxalq təcrübədən yaradıcılıqla istifadə etməklə yerli icra hakimiyyətlərinin funksiyalarının bələdiyyələrə ötürülməsinə dair məqsədli proqramın hazırlanması və həyat keçirilməsi.

10. Dövlət qurumlarının səmərəli fəaliyyət göstərən idarəetmə, tənzimləmə və nəzarət mexanizminin yaradılması. Dövlət şirkətlərində səmərəli fəaliyyət göstərən korporativ idarəetmə sisteminin formalaşdırılması və fərdi innovasiyalı inkişaf layihələrinin həyat keçirilməsi.

11. Elektron hökumət layihsinin tətbiqinin dairəsinin elektron vergi, elektron gömrük və sair istiqamətlərdə genişləndirilməsi və səmərəliliyinin artırılması;

12. “Asan Xidmət”in tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi və fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması.

13. Digər təxirəsalınmaz tədbirlərin həyat keçirlməsi və insan amilinin prioritet təşkil etdiyi İnnovasiyalı İnkişaf Modelinin reallaşdırılması üçün ölkədə və xaricdə ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində fəaliyyətin, eləcə də texnokratların formalaşması, dövlət idaretmə sistemində onlardan istifadənin dairəsinin genişlndirilməsi...”.

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
Azərbaycanlılar ABŞ-da qəzaya düşdülər: ölən var, VİDEO 13 Noyabr 2019, 21:08 Bulvarda dənizə düşən şəxs xilas edildi 13 Noyabr 2019, 20:52 "El-Klasiko"nun vaxtı açıqlandı 13 Noyabr 2019, 20:38 Quba sakini dəm qazından boğuldu 13 Noyabr 2019, 20:27 BMT Baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəldi 13 Noyabr 2019, 20:15 Sosial şəbəkədə narkotik vasitə satan şəxs yaxalandı 13 Noyabr 2019, 20:02 Gəncədə mikroavtobus piyadanı vurub 13 Noyabr 2019, 19:47 Ermənistan ali məktəblərində etiraz aksiyaları 13 Noyabr 2019, 19:36 Bakıda sürücülər arasında dava düşüb, xəsarət alan var 13 Noyabr 2019, 19:27 Gürcüstandan Azərbaycana qanunsuz yolla gətirilən siqaretlər aşkarlanıb 13 Noyabr 2019, 19:19 Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyi ermənilərlə ruslar arasında gərginlik haqda 13 Noyabr 2019, 19:07 İŞİD-in hbərlərindən biri rkiyəsaxlanıldı 13 Noyabr 2019, 19:01 İran uranı 20%-ə qədər zənginləşdirəcək 13 Noyabr 2019, 18:48 İlham Əliyev Amerika Yəhudi Təşkilatlarının sədr müavinini qəbul edib - YENİLƏNİB 13 Noyabr 2019, 18:33 “Primakova dedim ki,… Mənim hakimiyyətim Allahla tək qalanda başlayır” - Şeyxulislamdan maraqlı AÇIQLAMALAR 13 Noyabr 2019, 18:20 Rüşvətdə təqsirləndirilən polkovnik-leytenant azadlığa buraxıldı 13 Noyabr 2019, 18:15 Oqtay Əsədov nazirə belə DEDİ: “Yerlibazlıq edib, sənə imkan yaratdıq ki...” 13 Noyabr 2019, 18:01 Erməni əsir üzr istədi: “Azərbaycanda cənnətdəyəm” - VİDEO 13 Noyabr 2019, 17:50 “Yollardakı polis postlarında sürücülər üçün istirahət otaqları var” - DYP 13 Noyabr 2019, 17:42 İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2020-ci ildəki gəlir və xərcləri qəbul edildi 13 Noyabr 2019, 17:33 Bu müəllimlərin maaşları artırıldı - RƏSMİ 13 Noyabr 2019, 17:31 2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 160 manat olacaq 13 Noyabr 2019, 17:29 Bəxtiyar Hacıyev Paşinyana sualından DANIŞDI: “Özüm aqressiv davranmadım” 13 Noyabr 2019, 17:29 Sabiq kəşfiyyat rəisi yoxa çıxdı 13 Noyabr 2019, 17:29 Azərbaycanda yaşayış minimumunun gələnilki məbləği bu qədər olacaq 13 Noyabr 2019, 17:28 Nazir bütün uşaqlara “uşaqpulu” verməyi mümkün SAYMADI 13 Noyabr 2019, 17:17 “Azəriqaz”ın yeni rəhbəri idarə rəislərinə tapşırıq verdi 13 Noyabr 2019, 17:11 Bu il 934 şəhid ailəsinə və əlilə mənzil veriləcək 13 Noyabr 2019, 17:06 Nazir minimum pensiya artımının davamlı olacağını anons etdi 13 Noyabr 2019, 16:54 “İnsanların ətraf mühitlə kommunikasiyası məhdudlaşıb” - Hikmət Babaoğlu 13 Noyabr 2019, 16:48 Misir Mərdanov: “Test üsulunun gətirilməsində mən də iştirak etmişəm” 13 Noyabr 2019, 16:41 Suriyadakı Rusiya qoşunlarına yeni komandan təyin olundu 13 Noyabr 2019, 16:38 Deputat hökuməti ehtiyac meyarını ləğv etməyə ÇAĞIRDI 13 Noyabr 2019, 16:33 İlham Əliyev rusiyalı rəsmiləri qəbul edib - YENİLƏNİB 13 Noyabr 2019, 16:32 Erasmus+ KA2 layihəsi çərçivəsində müzakirələr aparılıb   13 Noyabr 2019, 16:27