Arxiv
11 Dekabr 2019, 17:15 | ANALİTİKA
“Nəsimiyə Azərbaycan pasportu verək” - Şeyxulislamdan hamını təəccübləndirən MESAJ

Dekabrın 5-də Bakıda "Nəsimi 650: haqqın carçısı” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib.

“Nəsimi ili”ndə keçirilən bu tədbirin təşkilatçısı barədə məlumatı oxumayınca, bunun il ərzində keçirilmiş böyük şairlə bağlı toplantılardan daha biri olduğunu zənn etmək olardı. Lakin təşkilatıçının adı mövzu ilə bağlı müzakirə imkanlarını daha da zənginləşdirdi.  


Böyük Azərbaycan şairi ilə bağlı tədbirin təşkilatçısı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) idi.


Keçmiş SSRİ-də yaşamış azərbaycanlılar üçün bu təəccüb, onların müstəqil dövlətdə yaşayan övladları üçünsə sualların yaranacağı anlaşılan idi. Uzun illər boyu Nəsimi azərbaycanlılara ateist şair, materialist bir mütəfəkkir kimi təqdim olunub. Onun yaradıcılığında insan tərənnümü  ilahi eşqin və Allahın qüdrətinin sirri kimi yox, bəşərin gündəlik həyatının, zövqünün tərifi kimi qələmə verilib. Sovet dövrünün bütün elmi dairələrinin kütləvi nəşrlərində Nəsimi Allahı inkar edən, “ənəlhəq” deyərək, insanı Allahla eyniləşdirən və dinə meydan oxuyan şair kimi təbliğ olunub.  


Bütün bu yarlıqlar islam dinini Nəsimidən zorla ayıraraq, müsəlman filosoflarının böyük şair barədə yazılan əsərlərini gözardı edib və bununla da böyük şairi ateist sovet cəmiyyətinin sərt ideoloji çərçivəsinə salıb. Azərbaycan 30 ilə yaxın müstəqil dövlət olmasına baxmayaraq, Nəsimiyə münasibətdə sovet təməl prinsiplərinə əsaslanan yanaşma bu gün də özünü nümayiş etdirir, islam dininin alternativi olaraq təqdimatda istifadə olunur.


Halbuki, son illər dünyada və Azərbaycanda aparılan araşdırmalar Nəsimi yaradcılığında ilahi eşq və Allah sevgisinin “qırmızı xətt”lə keçdiyini subut edib və onun sovet ateist baxış çənbərindən azad edilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Bu baxımdan QMİ-nin təşəbbüsü ilə belə bir konfrans və orada Şeyxulislam Allahşükür Paşazadənin səsləndirdiyi mesajlar Nəsimi yaradıcılığına yeni baxışı göstərən mühüm məqam sayıla bilər.


QMİ sədri ilk dəfə olaraq Nəsimi irsindəki islam mirasına diqqəti cəlb edərək,  böyük şairin illərlə arxa plana atılmış əqidə və inancının üstündən pərdəni çəkdi, onun personası ətrafında onilliklər boyu körüklənən süni “islam və şair arasında barışmaz ziddiyyət” probleminə son qoydu. Bunu  müsəlman dünyasında nadir nümunə saymaq olar.  

Toplantıda çıxışı zaman Allahşükür Paşazadənin  Nəsimiyə milli kimlik verilməsi təklifinin arxasında  Azərbaycanın islam dünyasında özünün böyük mütəfəkkirləri ilə digər dövlətlərdən heç də geri qalmadığını  nümayiş etdirməsi dururdu. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan islam mədəniyyəti və elmində özünəməxsus rol oynayıb və bir çox hallarda müsəlman  alimlərinin fəaliyyət məkanı olub. Nəsimi məhz belə şəxsiyyətlərdəndir.


Yazıçı Anarın toplantıda vurğuladığı  kimi “Nəsiminin yaradıcılığında insanın tərənnüm olunması onu dünyanın böyük humanist yazarları ilə bir sıraya çıxarır”. Bu fikrin davamı kimi deyə bilərik ki, Nəsimi  insanın böyüklüyünü, dünyanın əşrəfi olduğunu  deməklə müqəddəs dinimizin insana verdiyi qiyməti xatırladır, Avropa maarifçilərinin çox sonralar yazacağı humanizm və Allahdan qorxmaq yox, onu sevmək fəlsəfəsi baxışının pionerinə çevrilir.


Bu baxımdan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının  “bu gün biz tariximizə qayıdırıq. Bu, böyük qayıdışdır. Çünki uzun illər tariximizi araşdırmaq bizim öz əlimizdə olmayıb. Bu gün biz tariximizə yenidən baxır və böyük şəxsiyyətlərimizə lazım olan qiyməti veririk” sözləri böyük şairin yaradacılığına yanaşmanın mesajı sayıla bilər.


Sovet ideoloji prinsiplərinə pərçimlənmiş  ədəbiyyatşünaslar bu gün Nəsimiyə yanaşmanı dəyişməlidirlər. Nəsiminin yaradcılığında ateizm izlərini axtarmaq cəhdləri Azərbaycan  fəlsəfi və tolerantlıq təbliğ edən dini maarifçilik məktəbini dünya tərəfindən etiraf olunan, Qərb fəlsəfəsinin qida aldığı Şərq dünyasından, onun min illik  elm məktəbindən ayırır və istinad nöqtəsindən məhrum edir. 

“Ateist şair” yarlığı isə bu mənada acı gülüşdən başqa heç nə doğurmur.


Məlumdur ki, Azərbaycanın orta əsrlər fikir, ideya tarixi və ədəbi irsi dinlə bağlıdır.  Bu baxımdan “Quran”ı oxumadan klassik şairlərimizin heç biri haqqında mükəmməl fikir söyləmək mümkün deyil. Araşdırmaçı alimlərin fikrincə, bu gün İmadəddin Nəsiminin azərbaycanlı və tarixi şəxsiyyət olması ilə bağlı ədəbiyyat tariximizdə əhatəli bilgi verilmir. Ədəbi prosesdə onunla bağlı debatlar, polemik söhbət və müzakirələrin qeyri-müəyyənliklər çoxdur.


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, ədəbiyyatşünas-tənqidçi İradə Musayeva bu baxımdan Nəsimi yaradıcılığını təhlil edərkən şairin bugünkü təbliğindəki problemləri gözəl ifadə edib. Ədəbiyyatşünas qeyd edir ki, Hürufiliyi islama və insana qarşı təbliğat silahı hesab edən müəlliflər unudur ki, bu təriqətin fəlsəfəsi “Quran”, islam və insanla, onların qarşılıqlı əlaqələri ilə bağlıdır, Hürufiliyin tədqiqat obyekti “Quran”dır.

- “Quran” ayələrinin şərhi, izahı hərflər, saylar əsasında aparılır. Şərq irfani düşüncəsindən qaynaqlanan Hürufilik əslində “Quran”ın müqəddəs kitab kimi qəbul olunduğu, əxlaq və ümumiyyətlə, insanlıq konstitusiyası kimi istifadə edildiyi ölkələrdə daha geniş inkişaf yolu tapmışdır.

Nəsiminin, digər təsəvvüfçülərin də göstərdiyi kimi, Allah gizli bir xəzinədir. Hər şeyin həqiqəti, mövcudluğu və ruhu isə səslərdir. Gizli bir xəzinə olan Allahın ilk təcəllisi kəlam şəklində görünən səslərdən ibarətdir. Səsin kamilliyi kəlam, yəni sözdür. Kəlam isə ancaq insanlarda zühur edər və özünü səsdə göstərir. Kəlam bir qrup ünsürlər halında bəzi formalar alır. Bu ünsürlər Ərəb və Fars əlifbasındakı 28 və 32  hərfdir. Kainat və insanın əsası səsdir, mövcudatdakı səs ilahi nitqin səsindən fərqli olaraq maddidir. Fəzlullaha görə, Kainat səslərlə doludur. Səslərin isə kamil forması sözdür.  Odur ki, Hürufilik Azərbaycanda, ümumiyyətlə Şərqdə özündən sonrakı bütün təriqətlərə təsir göstərmiş ən böyük cərəyanlardan biri olub.


Bu baxımdan QMİ-nin Nəsimi ilə bağlı konfransı Azərbaycanın  islam fəlsəfi fikir tarixindəki yerini bəlli etmək və şairə yalançı “izm”lərdən xilas etmək üçün vacib toplantı sayıla bilər.


“Mən haşimiyəm, qüreyşiyəm, seyidəm, Həzrəti Məhəmməd tayfasındanam”- deyən mütəfəkkiri  dinsiz elan etmək heç bir halda düzgün deyil.

Nəsimini “böyük şəxsiyyət, əhli-beyt şairi” adlandıran Şeyxulislam Allahşükür Paşazadə şairin düçar olduğu əzabların aydın ünvanını da göstərib:

O dövrdə onun əzab çəkməsi, şəhid olmasına gətirib çıxaran məsələlərdən biri də məzhəblərin qarşı-qarşıya olmasıdır. Bununla da Nəsiminin dinlər və məzhəblər arası münasibətlərdə bir tolerantlıq etalonu kimi önə çəkilməsi dünyanın bu gün giriftar olduğu dini zəmində qanlı münaqişələrin söndürülməsində Azərbaycanın bəyan etdiyi tolerantlıq, anlaşma ideyalarının aktuallığını subutu kimi meydana çıxır. Dünyanı öz humanist məhəbbəti ilə heyrətə salan, ilahi eşqlə bəşər sevgisini  birləşdirən, dünyanı heyran edən belə möhtəşəm şairin əqidəsi, inamı necə gözardı edlə bilər?


“Nəsimi hər zaman Allah aşiqi olub. Sovet  dövründə Nəsimi haqqında yazılan kitabların məğzinə baxanda onu allahsızlığa tərəf sürükləmək, bununla onu müasirləşdirmək istəyirdilər. Amma bu, Nəsiminin düşüncəsinə kölgə salmaq idi. Mən iki dövrün - həm sovet, həm müstəqil Azərbaycan dövrünün şeyxülislamı olduğum üçün kommunist rejiminin apardığı siyasəti çox gözəl bilirəm. Çox heyfslənirəm, bəzi yazılarda, məqalələrdə də o təsiri hələ də görürəm. Bəzən Nəsiminin allahsız tərəfə döndərmək cəhdlərini müşahidə edirəm. Nəsimi özünün seyid, haqq aşiqi olması ilə sevinərdi, fəxr edərdi”-deyə QMİ sədri vurğulayıb.


Şeyxulislam əbəs yerə Nəsimiyə milli kimlik vermək məsələsini qaldırmır. “Təəssüflənirəm ki, biz Nəsimiyə müstəqil Azərbaycanın pasportunu verə bilməmişik. İstəyərdim ki, Nəsimiyə Azərbaycan pasportunu verə bilək”- deyə çağırış edən A.Paşazadə bununla böyük şairi dünyaya təkcə Azərbaycan ədəbi irsinin yaqut qaşı deyil, həmçinin islam elminin, fəlsəfəsinin  bütöv bir xəzinəsi kimi təqdim eolunmasının mühümlüyünə işarə edib.


Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ili “Nəsimi ili” elan etməsi böyük şairin irsinə bir daha baxmaq üçün unikal imkan yaratdı. Bu il Nəsimi irsinin hərtərəfli araşdırlması və böyük şairi  dünyaya və islam aləminə Azərbaycan fəlsəfi-ədəbi və islam mütəfəkkiri kimi təqdim olunması üçün aparılacaq fəaliyyətə bir stimul verdi.

Nəsiminin irsi ölkəmizin mədəni - tarixi irsinin ən qiymətli incilərindəndir.   A.Səfərli

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
Sumqayıtda beşmərtəbəli yaşayış binasına od düşdü 9 May 2021, 15:05 DSX: Son iki ayda Qarabağda 10 yeni hərbi hissə... 9 May 2021, 14:59 Naftalanda şəhidin adına xatirə bulağı açıldı 9 May 2021, 14:45 Bir veteranın ömür kitabı: kənddə yaşayan elmlər namizədi...  9 May 2021, 14:34 3200 igiddən sağ qalan cəmi bir nəfər... 9 May 2021, 14:29 Daşkəsəndə 96 yaşlı veteran evində təbrik edildi 9 May 2021, 14:20 Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsi yad edildi 9 May 2021, 14:10 Gəncə Dövlət Universiteti Beynəlxalq Konfransa ev sahibliyi etdi 9 May 2021, 14:00 Xarici jurtnalistlər Şuşaya aparılacaq  9 May 2021, 13:49 Qırx PKK-çı zərərsizləşdirildi 9 May 2021, 13:39 Şuşada Qələbə Günü qeyd olundu - FOTOLAR 9 May 2021, 13:28 Azərbaycanda veteranlara avtomobil hədiyyə edildi 9 May 2021, 13:16 15 yaşlı məktəbli özünü asdı 9 May 2021, 13:08 Göyçayda dəm qazından zəhərlənən 18 yaşlı qız öldü 9 May 2021, 12:59 Prezidentlə xanımı Həzi Aslanovun məzarını ziyarət etdi 9 May 2021, 12:51 Sabahın havası: evdən çətirsiz çıxmayın 9 May 2021, 12:48 Masallıda idman zalında karantin qaydalarını pozanlar cərimələndi 9 May 2021, 12:39 FHN hava ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi 9 May 2021, 12:30 YAP-da ağacəkmə aksiyası  9 May 2021, 12:24 Azərbaycanın apreldəki “OPEC plus” hesabatı açıqlandı 9 May 2021, 12:12 Ağsaqqallar Şurası Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər <p style="margin: 9 May 2021, 12:00 Ermənistanda COVİD-19-a yoluxanların sayı yenə rekord vurdu 9 May 2021, 11:51 Hazırda nə qədər azərbaycanlı legioner yaşayır?.. 9 May 2021, 11:44 Moskvada Qələbə paradı keçirilir - Canlı 9 May 2021, 11:34 Ötən gün altı azyaşlı xilas edildi - AZƏRBAYCANDA 9 May 2021, 11:28 Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı  - RƏSMİ 9 May 2021, 11:19 Göygölə balıq körpələri buraxıldı 9 May 2021, 11:09 Anri Orimon: Fransada hər kəs “Xarqo”nun cəsarətindən danışır 9 May 2021, 10:58 Nasistlərlə əməkdaşlıq edənlərin qəhrəmanlaşdırılmasını qınayırıq  - XİN 9 May 2021, 10:49 Bu meyvələr şəkəri yüksək olanlar üçün çox faydalıdır 9 May 2021, 10:45 Mehriban Əliyeva veteranları təbrik etdi 9 May 2021, 10:38 DTX-dan Qələbə günü paylaşımı 9 May 2021, 10:34 “Ingenuity” helikopteri Marsda yeni əraziyə ilk uçuş etdi 9 May 2021, 10:29 Sadıq Xan yenidən Londonun meri seçildi 9 May 2021, 10:21 Şotlandiyada parlament seçkilərində müstəqillik tərəfdarları qalib gəldi 9 May 2021, 10:19