Arxiv
23 May 2020, 13:00 | ƏDƏBİYYAT
Dünya, başdan-başa, şübhə içində

                                    Fəxri Müslümün şeirləri...                                     

                                  

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Kipriyim dolaşdı,

                                   Bir anda şütüyüb, keçən ulduza.

                                   Qantəpər sayağı, Ayın işığı,

                                   Səmada iz cızdı,

                                   Məğribdən şərqinə köçən ulduza.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Içim də, çəkilər, neyin boyunca.

                                   Hava da, kor qəmə, bürkünü çəkməz,

                                   Küləyin boyunca,  mehin boyunca.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Ətəyi, danüzü yerdən ağarar.

                                   Nə qədər yüklüsə, dərd də, öyrəşib,       

                                   Yer-yurdun dəyişib, hərdən, ağarar.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Buludu silkələr, çəni silkələr.

                                   Üz tutub zamanın səssizliyinə,

                                   Içində ovudub, məni silkələr.

                                  

                                   Çəkdilər beləcə,

                                   Çəkdilər bizləri, dəvə kürkünə,

                                   Oyunlar kölgədə bitib, cücərdi.

                                   Naxələf qonşular, yadlar, bədxahlar,

                                   Gözdən uzaq düşmüş,

                                   Yurdumda, bölgəmdə bitib, cücərdi.

                                  

                                   Bu, yeni həmlədi, yeni gedişdi,

                                   Ağzımız yoxuşa, duzuna qədər.

                                   Xançal-tiyə ilə,  rəsmi çəkilən,

                                   Kürəyimizdəki

                                   Naxışın izinə, özünə qədər.

 

                                   Bax, belə,  illərdi, qərinələrdi,

                                   Yaddaşı soğulmuş  adam kmiyik.

                                   Bozqurdun yerinə,

                                   Sinəmizdə  külək, yellər uladı,

                                   Ruhumuz boğulmuş adam kimiyik.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Kipriyim dolaşdı,

                                   Bir anda şütüyüb keçən ulduza.

                                   Qantəpər sayağı, Ayın işığı,

                                   Səmada iz cızdı,

                                   Məğribdən şərqinə köçən ulduza.

 

                                   14.04.2020.

 

                                   Səssizlikdə

 

                                   Səssizlikdən həyətin bir küncündəki,

                                   çinar ağacı qulaqlarını sallayıb,

                                   sanki üzgün kimidi.

                                   Elə bil, dünyadan o da, küsgün kimidi.

                                   Ala bir qarğa yazıq-yazıq,

                                   sağına, soluna döyükə-döyükə qalıb,

                                   yazın yaz rəngində, yazın yarpız rəngində,

                                   quzunun qulağına bənzər,

                                   yarpaq-yarpaq puçurlamış, bir budağın boynunda.

                                   Külək hirsli-hirsli, qanadlarını,

                                   qanadlarının tüklərini çırpır.

                                   Bir də,

                                   bayır-bacanı çırpır,

                                   evin qapısını, nəfəsliyini çırpır,

                                   zoğal, nar çubuğu ilə çırpılan yun kimi.

                                   Bir də,

                                   toz-torpağı süpürüb,

                                   tüstü borusundan çıxan tüstüyə bənzər,

                                   oyun çıxardır,

                                   fırtına-burulğan formada bir oyun kimi.

                                   Deyəsən, elə,

                                   can da, bu dünyada olurmuş, ruh da.

                                   Özümü dəfn etmişəm evin bir küncünə,

                                   yerimə, ruhum dərvişlik edir,

                                   bozqır çöllərinin kurqanlarında.

                                   Ulu türklüyümün,

                                   göydəmir atlarının nal izlərini axtarır,

                                   anıt daşlarının üzünə gün doğduğu yerdə.

                                   Ulam-ulam,

                                   ulartısı dünyaya hakim, bozqurdların,

                                   nəfəsi dəymiş yovşan otunu axtarır,

                                 danüzünün gecəni boğduğu yerdə.

                                 Səssizlikdən, həyətin bir küncündə,

                                   çinar ağacı qulağını sallayıb.

                                   Səssizliyin sərhəddində,

                                   Səssizlikdən yararlanan, düşük bir düşmən əsgəri

                                   snayperlə nişan alır, sərhəddin bu üzündə ki,

                                   qürurla dayanmış, şərəfli bir azərbaycan əsgərini.

                                   Qarşımda, Hüqonun,  “ Səfillər “ əsəri boyda monitor,

                                   it gününə salıb hal-əhvalımı, sözümə baxmır.

                                  Viruslar lobya sarmaşığı kimi, sarmaşıb virus çubuqlarına.

                                  Səssizlikdən, fürsət bilib düşməncəsinə,

                                  külək hücuma keçib, güllə-toz yağışına tutub,

                                  evimin qapısını, nəfəsliyini.

                                 Küləyin altında həlimcəsinə, kəhraba rəngində yayılmış,

                                 Günəşin rəngi, yenicə saralmış buğda zəmisi tək

                                 yaylağın,

                                 yaylağın  yaylımını xatırlatdı mənə...

                                   16.04.2020.

 

                                              
                                   Qərib kimiyik

 

                                   Danüzə, hamilə qalmış gecəni,

                                   Sırtında  daşıyan qürub kimiyik.

                                   Dəyişib dünya da, tərs-onand düşüb.

                                   Barlı-barxanalı,

                                   Eləbil, köç üstdə, qərib kimiyik.

 

                                   Nə var nehrələnir, ayrana, suya,

                                   Qat-qat fəs altında yağı boğulur.

                                   Baharın son ucu yaya meyilli,

                                   Hələ, qar altında dağı boğulur.

                                  

                                   Aya bax, gəlin tək, utancaq, süslü,

                                   Günəş yazıq-yazıq,

                                  Sarı sim üstündə tellənib gedir.

                                   Şərqin tutduğu iş, başına dəysin.

                                   Özü, öz oynundan,

                                   Kürələnib gedir, küllənib gedir.

 

                                   Yağış da, biz görən yağışdan deyil,

                                   Alıb yançağına küləklə gəlir.

                                   Daha, çən-duman da üzə bozarır,

                                   Elə, gələndə də,  kələklə gəlir.

 

                                   Hər nə baş versə də,

                                   Düşmən niyyətindən əl çəkən deyil,

                                   Havası düşərli, fürsət axtarır.

                                   Bizi yer üzündən tamam silməyə,

                                   Elə, şeytan kimi,

                                   Gözə görünməyən sursat axtarır.

 

                                   Bizdə də, vətənin bu dar günündə,

                                   Bir peysər boyun da,

                                   Dövlətə göz tikir, ələ göz tikir.

                                   Yetimin payına şərik çıxıb da,

                                   Büdcədən ayrılan pula göz tikir.

                                  

                                   Bağlanmır bu yol-iz, adama daha,

                                   Ümidə son verib, otun cücərdir.

                                   Səmaya nallayıb baxışları da,

                                   Dərddən alt-üst olmuş, qatın cücərdir.

 

                                   Danüzə, hamilə qalmış gecəni,

                                   Sırtında daşıyan qürub kimiyik.

                                   Dəyişib dünya da, tərs-onand düşüb.

                                   Barlı-barxanalı,

                                   Eləbil, köç üstdə, qərib kimiyik.

                                   29.04.2020.

                                  

                                  

                                            

                         Nə havaya, nə də, çənə umud var

                                  

                        Nə havaya, nə də, çənə umud var,

                        Çəkmir günortası, çəkmir danüzü.

                        Dünya, başdan-başa, şübhə içində,

                        Dönüb hər tərəfdən, hər yandan üzü.

 

                        Hissə bax, örüşün kəndiri kimi,

                        Bağlayıb dirəyə, ömürü, günü.

                        It, pişik çəkilib, görümnəz olub,

                        Dəyişib yolunu, dəyişib yönü.

 

                        Bulud da, öyrəşib, oynayır bizlə,

                        Böyründən, başından yan alıb gedər.

                        Hərdən, səs-küy salıb, qorxu yaradır,

                        Hərdən də, hardasa, can alıb gedər.

 

                        Insanın əlləri yadırğadıqca,

                        Ağacın,  çiçəyin  halı dəyişər.

                        Deyəsən, arı da, damından çıxmır,

                         Aldadar pətəyi, balı dəyişər.

 

                        Yolların sonu da, göyə bağlıymış,

                         Görünmür,  adam da, darılıb,  qalır.

                        Sanki, baş, beyində  cin yuva qurub,

                         Adam, öz könlünə sarılıb, qalır.

 

                        Gözdən də, gecələr, danulduzu tək,

                         İşıldayıb keçər, səyriyib keçər.

                        Duyğu, toparlanıb, dağarcıqlanıb,

                        Bir çıxış dərdindən,

                        Özü, öz içindən, əriyib köçər.

                       

                        Balıncda, yasdıqda mürgüyə qaldıq,

                        Düşmənin hiyləsi baş alıb gedər.

                        Fikirə nə var ki, çözüm yeri var,

                        Dərd kəpəkoğludu, daş olub, gedər.

 

                        Səsimiz, sərhəddi o yana keçmir,

                        İlişib dirəyə özə qayıdır.

                        Əlimiz, qolumuz, duza meyilli,

                        Düşmənə bükülüb,

                        Daş olmur yumruq, üzə qayıdır.

                       

                        Hələ, vətən qalıb, qıraq-bucaqda,

                        Biz, rüşvət hayında, var hayındayıq.

                        Otuz il aldanmaq bəs etmir bizə,

                        ATƏTİN, it-pişik, sülh oynundayıq

 

                        Nə havaya, nə də, çənə umud var,

                        Çəkmir, günortası, çəkmir, danüzü.

                        Dünya, başdan-başa, şübhə içində,

                        Dönüb hər tərəfdən, hər yandan üzü.

                        17.05.2020.

                             

              

                                   Müslüm bulağı


                    Ocağmızda dünyasını dəyişənlərin  əziz xatirəsinə

 

                                   Hələ, sərinliyi canımda qalıb,

                                   Hələ, təzə-tərdi Lilparlı bulaq.

                                   Səsi, pıçıltısı könlümdə bir eşq,

                                   Bir sehir, bir sirdi, Lilparlı bulaq.

                                  

                                   Hələ, havası var ömür-günümdə,

                                   Sızlar, kövrək-kövrək, ömür, günüm də,

                                   Arabir, dövr edən dumanda, çəndə,

                                   Gizlənər,  itərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Yarpızlı, tərəli novu varıydı,

                                   Açılan hər yazım, yayım varıydı,

                                   Bildirçin, ya sərçə, ovum, varıydı,

                                   Kababın üstündən,

                                   Yanğımı ütərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Dəcəl günlərimin dəcəl yaşında,

                                   Cilindən ördüyüm papaq başımda,

                                   Yüz bulaq eşsəm də,  böyür başında,

                                   Yenə pıçıldayıb,

                                   Şərqiylə ötərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Onda ağzımızın isti yeriydi,

                                   Beynimiz od yeri, tüstü  yeriydi,

                                   Ovqatın yuxarı, üstün yeriydi,

                                   Nə yesək fərqi yox,

                                   Yüyüb itirərdi,  Lilparlı bulaq.

 

                                   Gün keçər, gün ötər, vaxt bilinməzdi,

                                   Daş kimi yatdığın taxt, bilinməzdi,

                                   Onda, nə taleyin, baxt bilinməzdi,

                                   Ağrını, acını,

                                   Çəkib  götürərdi,  Lilparlı bulaq.

 

                                   Bayramdan bayrama, çərşənbə günü,

                                   Toranın danüzü,

                                   Tutulan niyyətlər, arzular yeni,

                                   Tanrıya, Allaha əllərin yönü,

                                   Alıb duaları,

                                   Göyə ötürərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Atamın dəryazı, biçimi yadda,

                                   Layların tutumu, seçimi yadda,

                                   Tez-tez, su içməyə, keçimi yadda,

                                   Səninlə vidaymış,

                                   Ömür-gün bitirdi, Lilparlı bulaq

                       

                                   Indi, çoxu gedib, azı qalıbdı,

                                   Birindən bir  köksüz,  sazı qalıbdı,

                                   Birindən payızı, yazı qalıbdı,

                                   “Qaraçı” kökündə,

                                   Hal-əhval gətirdin,  Lilparlı bulaq.

 

                                   Hələ, sərinliyi canımda qalıb,

                                   Hələ, təzə-tərdi Lilparlı bulaq.

                                   Səsi, pıçıltısı könlümdə bir eşq,

                                   Bir sehir, bir sirdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   01.05.2020

                       

 

                                   Dəmir Gədəbəylinin əziz xatirəsinə

 

                                               Gülərdi

 

                                   Qüruru, dağların əlyetməziydi,

                                   Saçında  zirvənin qarı gülərdi.

                                   Şeir havasına kökləndiyindən,

                                   Həmişə eşqinin barı gülərdi.

 

                                   Bulağın gözündən içib gəlmişdi,

                                   Çiçəyin şehindən keçib gəlmişdi,

                                   Dərdin o üzündən köçüb gəlmişdi,

                                   Sinəsində ahı, zarı,  gülərdi.

 

                                   Çiynini, sözünün yükü çəkərdi,

                                   Canı dolaylanıb, diki çəkərdi,

                                   Zamandan zamana varıb, köçərdi,

                                   Sanki qürub üstdə, xarı gülərdi.

 

                                   Güzəştə getməzdi yada, yamana,

                                   Dönərdi buluda, çənə, dumana,

                                   Qonaq-qaralıydı getsə, həyana,

                                   Könül toxtaqlığı, varı gülərdi

 

                                   Kövrək hərlənərdi, kövrək gəzərdi,

                                   Sözü, söz üstünə çəkib düzərdi,

                                   Baxış, Göyçə üstdə, canı üzərdi,

                                   Kökdən düşmüş sazı, tarı gülərdi.

 

                                   Onu, Misgin Abdal, Alı çəkərdi,

                                   Acının, ağrının xalı çəkərdi,

                                   Şınığın qaymağı, balı çəkərdi,

                                   Dadında, tamında Arı gülərdi.

 

                                   Qüruru, dağların əlyetməziydi,

                                   Saçında  zirvənin qarı gülərdi.

                                   Şeir havasına kökləndiyindən,

                                   Həmişə eşqinin barı gülərdi.

                                   04.05.2020.

                                           

                                              
                                    Vahid  əfəndiyə

 

                                   Bu gün, məni, sarı simdə ovutdun,

                                   Görüm elə, var olasan Vahid bəy.

                                   Havacatı kökə çəkib üyütdün,

                                   Hər arzuna yar olasan Vahid bəy.

 

                                   Qara sazın beçə simi gül açdı,

                                   Ilişdim mən xırmanımda, bəlimdə.

                                   “Qaraçı”n da, qərib günə yol açdı,

                                   Dəni qaldı kipriyimdə, telimdə.

 

                                   Ağrılarım dumanboyu çəkildi,

                                   Neçə dağda, neçə daşda göyərdi.

                                   Içim elə, zamanboyu çəkildi,

                                   Sirri-sovu yaddaşımda göyərdi.

 

                                   Ölüm ağzı yaz ağzı döy, payızdı,

                                   Çünki yazın pencəri var, gülü var.

                                   Tale bəxtdi, alnımıza nə yazdı,

                                   Yaradanla aramızda,

                                   Duvaq üzlü, pərdə-pərdə tülü var.

                                  

                                   Gəlişimiz yovşan üstdə binədi,

                                   Çox uzaqdan, ulusundan yol aldıq.

                                   Əldə qılınc, göydəmirlər kişnədi,

                                   Top dağıtmaz qalasından yol aldıq.

 

                                   Biz sözmüzün tutarında var olduq,

                                   Şeytan qulaq, şeytan ağız, nəymizə.

                                   Ağır yüklü karvan çəkdik, yar olduq,

                                   Dərvişsayaq eşiymizə, öymüzə.

 

                                   Barmağında ayaq simi bəm oldu,

                                   Xatirələr can üşütdü, oyladı.

                                   Üzüm dağa, zirvəsinə yön aldı,

                                   Cığır alsın, nəfəsimdə yayladı.

 

                                   Yan yörəmdən divarlar da, çəkildi,

                                   Yerlə göyün havasına qarışdım.

                                   Boz dumanı, ala bulud vəkildi,

                                   Neçə virus savaşına qarışdım.

 

                                   Bu gün, məni, sarı simdə ovutdun,

                                   Görüm elə, var olasan Vahid bəy.

                                   Havacatı bəmə çəkib üyütdün,

                                   Hər arzuna yar olasan Vahid bəy.

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
“Ordumuzun “Qrad” sistemindən istifadə etməsi barədə məlumat dezinformasiyadır” - Müdafiə Nazirliyi 15 İyul 2020, 06:36 Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyası - FOTOLAR 15 İyul 2020, 01:23 Bu ölkə Tovuz istiqamətindəki döyüşlərə görə Ermənistanı DƏSTƏKLƏDİ 15 İyul 2020, 01:03 ATƏT sədri cəbhədə artan gərginliklə bağlı bəyanat verdi 15 İyul 2020, 00:56 Ermənistan Azərbaycan Ordusunun dinc sakinləri hədəfə almadığını ETİRAF ETDİ 15 İyul 2020, 00:45 "WhatsApp"da problem yarandı 15 İyul 2020, 00:43 Azərbaycan ordusunun məhv etdiyi erməni hərbçilər - FOTO 15 İyul 2020, 00:33 Şəhid General-mayorumuzla vida mərasimi keçirildi 15 İyul 2020, 00:30 Paşinyan ordu rəhbərliyini topladı 15 İyul 2020, 00:22 Düşmənin döyüş texnikası belə məhv edildi – VİDEO 15 İyul 2020, 00:06 Bakıda jurnalistin evindən oğurluq 14 İyul 2020, 23:51 DİN vətəndaşları toplaşmalardan çəkinməyə çağırdı 14 İyul 2020, 23:39 Orduya dəstək üçün gənclər Şəhidlər xiyabanına toplaşır - CANLI YAYIM 14 İyul 2020, 23:20 Düşmənin daha bir hərbi obyekti məhv edildi - VİDEO 14 İyul 2020, 23:06 Türkiyədə COVİD-19 qurbanlarının sayı 5 402-yə çatdı 14 İyul 2020, 22:52 Alman mediası cəbhədəki vəziyyətdən yazdı 14 İyul 2020, 22:36 İtaliya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 14 İyul 2020, 22:23 Əsgərin könlündə taxt quran GENERAL - Polad Həşimovla bağlı XATİRƏLƏR 14 İyul 2020, 22:20 Azərbaycanlı hakerlər daha 30-ya yaxın erməni saytını dağıdıblar 14 İyul 2020, 22:11 “Mən atəşkəs yox, qisas istəyirəm...” - Şəhid polkovnikin xanımı şəhid generaldan yazdı 14 İyul 2020, 21:59 Şəhid mayor Namiq Əhmədov dəfn olunub 14 İyul 2020, 21:46 Türk Şurası Ermənistanın təxribatını sərt şəkildə pislədi - BƏYANAT 14 İyul 2020, 21:38 Ermənilərin Tovuzu atəşə tutduğu uzunmüddətli atəş nöqtəsi məhv edildi - VİDEO 14 İyul 2020, 21:22 Ərdoğandan Azərbaycana DƏSTƏK 14 İyul 2020, 21:14 Bakıda şəhid polkovnikin cənazəsinin qarşılayan yürüş... 14 İyul 2020, 20:58 NATO cəbhədəki durumla bağlı Minsk qrupuna çağırış etdi 14 İyul 2020, 20:47 Heç nəyə və heç kimə baxmadan Qarabağı azad etməliyik! 14 İyul 2020, 20:40 Azərbaycanda daha 543 yoluxma, 6 ölüm 14 İyul 2020, 20:31 Karantin qaydasını pozan müğənni Nura Suri cərimələndi 14 İyul 2020, 20:22 Cəbhədə vəziyyət yenidən gərginləşdi – Düşmən Tovuzu atəşə tutdu 14 İyul 2020, 20:13 Ermənistan FHN əhalinin təxliyəsinə hazırlaşır 14 İyul 2020, 20:04 Azərbaycan diasporu  Ermənistanın məkrli niyyətini pisləyir   14 İyul 2020, 19:54 “Azəriqaz”dan borclu olmadığını iddia edən abonentə CAVAB 14 İyul 2020, 19:45 Ermənistan artilleriyasının idarəetmə məntəqəsi məhv edildi - VİDEO 14 İyul 2020, 19:36 Şəhid generalımızın nəşi doğulduğu rayona gətirildi 14 İyul 2020, 19:27