Arxiv
23 May 2020, 13:00 | ƏDƏBİYYAT
Dünya, başdan-başa, şübhə içində

                                    Fəxri Müslümün şeirləri...                                     

                                  

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Kipriyim dolaşdı,

                                   Bir anda şütüyüb, keçən ulduza.

                                   Qantəpər sayağı, Ayın işığı,

                                   Səmada iz cızdı,

                                   Məğribdən şərqinə köçən ulduza.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Içim də, çəkilər, neyin boyunca.

                                   Hava da, kor qəmə, bürkünü çəkməz,

                                   Küləyin boyunca,  mehin boyunca.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Ətəyi, danüzü yerdən ağarar.

                                   Nə qədər yüklüsə, dərd də, öyrəşib,       

                                   Yer-yurdun dəyişib, hərdən, ağarar.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Buludu silkələr, çəni silkələr.

                                   Üz tutub zamanın səssizliyinə,

                                   Içində ovudub, məni silkələr.

                                  

                                   Çəkdilər beləcə,

                                   Çəkdilər bizləri, dəvə kürkünə,

                                   Oyunlar kölgədə bitib, cücərdi.

                                   Naxələf qonşular, yadlar, bədxahlar,

                                   Gözdən uzaq düşmüş,

                                   Yurdumda, bölgəmdə bitib, cücərdi.

                                  

                                   Bu, yeni həmlədi, yeni gedişdi,

                                   Ağzımız yoxuşa, duzuna qədər.

                                   Xançal-tiyə ilə,  rəsmi çəkilən,

                                   Kürəyimizdəki

                                   Naxışın izinə, özünə qədər.

 

                                   Bax, belə,  illərdi, qərinələrdi,

                                   Yaddaşı soğulmuş  adam kmiyik.

                                   Bozqurdun yerinə,

                                   Sinəmizdə  külək, yellər uladı,

                                   Ruhumuz boğulmuş adam kimiyik.

 

                                   Gecələr, çiynimdə, qara yapıncı,

                                   Kipriyim dolaşdı,

                                   Bir anda şütüyüb keçən ulduza.

                                   Qantəpər sayağı, Ayın işığı,

                                   Səmada iz cızdı,

                                   Məğribdən şərqinə köçən ulduza.

 

                                   14.04.2020.

 

                                   Səssizlikdə

 

                                   Səssizlikdən həyətin bir küncündəki,

                                   çinar ağacı qulaqlarını sallayıb,

                                   sanki üzgün kimidi.

                                   Elə bil, dünyadan o da, küsgün kimidi.

                                   Ala bir qarğa yazıq-yazıq,

                                   sağına, soluna döyükə-döyükə qalıb,

                                   yazın yaz rəngində, yazın yarpız rəngində,

                                   quzunun qulağına bənzər,

                                   yarpaq-yarpaq puçurlamış, bir budağın boynunda.

                                   Külək hirsli-hirsli, qanadlarını,

                                   qanadlarının tüklərini çırpır.

                                   Bir də,

                                   bayır-bacanı çırpır,

                                   evin qapısını, nəfəsliyini çırpır,

                                   zoğal, nar çubuğu ilə çırpılan yun kimi.

                                   Bir də,

                                   toz-torpağı süpürüb,

                                   tüstü borusundan çıxan tüstüyə bənzər,

                                   oyun çıxardır,

                                   fırtına-burulğan formada bir oyun kimi.

                                   Deyəsən, elə,

                                   can da, bu dünyada olurmuş, ruh da.

                                   Özümü dəfn etmişəm evin bir küncünə,

                                   yerimə, ruhum dərvişlik edir,

                                   bozqır çöllərinin kurqanlarında.

                                   Ulu türklüyümün,

                                   göydəmir atlarının nal izlərini axtarır,

                                   anıt daşlarının üzünə gün doğduğu yerdə.

                                   Ulam-ulam,

                                   ulartısı dünyaya hakim, bozqurdların,

                                   nəfəsi dəymiş yovşan otunu axtarır,

                                 danüzünün gecəni boğduğu yerdə.

                                 Səssizlikdən, həyətin bir küncündə,

                                   çinar ağacı qulağını sallayıb.

                                   Səssizliyin sərhəddində,

                                   Səssizlikdən yararlanan, düşük bir düşmən əsgəri

                                   snayperlə nişan alır, sərhəddin bu üzündə ki,

                                   qürurla dayanmış, şərəfli bir azərbaycan əsgərini.

                                   Qarşımda, Hüqonun,  “ Səfillər “ əsəri boyda monitor,

                                   it gününə salıb hal-əhvalımı, sözümə baxmır.

                                  Viruslar lobya sarmaşığı kimi, sarmaşıb virus çubuqlarına.

                                  Səssizlikdən, fürsət bilib düşməncəsinə,

                                  külək hücuma keçib, güllə-toz yağışına tutub,

                                  evimin qapısını, nəfəsliyini.

                                 Küləyin altında həlimcəsinə, kəhraba rəngində yayılmış,

                                 Günəşin rəngi, yenicə saralmış buğda zəmisi tək

                                 yaylağın,

                                 yaylağın  yaylımını xatırlatdı mənə...

                                   16.04.2020.

 

                                              
                                   Qərib kimiyik

 

                                   Danüzə, hamilə qalmış gecəni,

                                   Sırtında  daşıyan qürub kimiyik.

                                   Dəyişib dünya da, tərs-onand düşüb.

                                   Barlı-barxanalı,

                                   Eləbil, köç üstdə, qərib kimiyik.

 

                                   Nə var nehrələnir, ayrana, suya,

                                   Qat-qat fəs altında yağı boğulur.

                                   Baharın son ucu yaya meyilli,

                                   Hələ, qar altında dağı boğulur.

                                  

                                   Aya bax, gəlin tək, utancaq, süslü,

                                   Günəş yazıq-yazıq,

                                  Sarı sim üstündə tellənib gedir.

                                   Şərqin tutduğu iş, başına dəysin.

                                   Özü, öz oynundan,

                                   Kürələnib gedir, küllənib gedir.

 

                                   Yağış da, biz görən yağışdan deyil,

                                   Alıb yançağına küləklə gəlir.

                                   Daha, çən-duman da üzə bozarır,

                                   Elə, gələndə də,  kələklə gəlir.

 

                                   Hər nə baş versə də,

                                   Düşmən niyyətindən əl çəkən deyil,

                                   Havası düşərli, fürsət axtarır.

                                   Bizi yer üzündən tamam silməyə,

                                   Elə, şeytan kimi,

                                   Gözə görünməyən sursat axtarır.

 

                                   Bizdə də, vətənin bu dar günündə,

                                   Bir peysər boyun da,

                                   Dövlətə göz tikir, ələ göz tikir.

                                   Yetimin payına şərik çıxıb da,

                                   Büdcədən ayrılan pula göz tikir.

                                  

                                   Bağlanmır bu yol-iz, adama daha,

                                   Ümidə son verib, otun cücərdir.

                                   Səmaya nallayıb baxışları da,

                                   Dərddən alt-üst olmuş, qatın cücərdir.

 

                                   Danüzə, hamilə qalmış gecəni,

                                   Sırtında daşıyan qürub kimiyik.

                                   Dəyişib dünya da, tərs-onand düşüb.

                                   Barlı-barxanalı,

                                   Eləbil, köç üstdə, qərib kimiyik.

                                   29.04.2020.

                                  

                                  

                                            

                         Nə havaya, nə də, çənə umud var

                                  

                        Nə havaya, nə də, çənə umud var,

                        Çəkmir günortası, çəkmir danüzü.

                        Dünya, başdan-başa, şübhə içində,

                        Dönüb hər tərəfdən, hər yandan üzü.

 

                        Hissə bax, örüşün kəndiri kimi,

                        Bağlayıb dirəyə, ömürü, günü.

                        It, pişik çəkilib, görümnəz olub,

                        Dəyişib yolunu, dəyişib yönü.

 

                        Bulud da, öyrəşib, oynayır bizlə,

                        Böyründən, başından yan alıb gedər.

                        Hərdən, səs-küy salıb, qorxu yaradır,

                        Hərdən də, hardasa, can alıb gedər.

 

                        Insanın əlləri yadırğadıqca,

                        Ağacın,  çiçəyin  halı dəyişər.

                        Deyəsən, arı da, damından çıxmır,

                         Aldadar pətəyi, balı dəyişər.

 

                        Yolların sonu da, göyə bağlıymış,

                         Görünmür,  adam da, darılıb,  qalır.

                        Sanki, baş, beyində  cin yuva qurub,

                         Adam, öz könlünə sarılıb, qalır.

 

                        Gözdən də, gecələr, danulduzu tək,

                         İşıldayıb keçər, səyriyib keçər.

                        Duyğu, toparlanıb, dağarcıqlanıb,

                        Bir çıxış dərdindən,

                        Özü, öz içindən, əriyib köçər.

                       

                        Balıncda, yasdıqda mürgüyə qaldıq,

                        Düşmənin hiyləsi baş alıb gedər.

                        Fikirə nə var ki, çözüm yeri var,

                        Dərd kəpəkoğludu, daş olub, gedər.

 

                        Səsimiz, sərhəddi o yana keçmir,

                        İlişib dirəyə özə qayıdır.

                        Əlimiz, qolumuz, duza meyilli,

                        Düşmənə bükülüb,

                        Daş olmur yumruq, üzə qayıdır.

                       

                        Hələ, vətən qalıb, qıraq-bucaqda,

                        Biz, rüşvət hayında, var hayındayıq.

                        Otuz il aldanmaq bəs etmir bizə,

                        ATƏTİN, it-pişik, sülh oynundayıq

 

                        Nə havaya, nə də, çənə umud var,

                        Çəkmir, günortası, çəkmir, danüzü.

                        Dünya, başdan-başa, şübhə içində,

                        Dönüb hər tərəfdən, hər yandan üzü.

                        17.05.2020.

                             

              

                                   Müslüm bulağı


                    Ocağmızda dünyasını dəyişənlərin  əziz xatirəsinə

 

                                   Hələ, sərinliyi canımda qalıb,

                                   Hələ, təzə-tərdi Lilparlı bulaq.

                                   Səsi, pıçıltısı könlümdə bir eşq,

                                   Bir sehir, bir sirdi, Lilparlı bulaq.

                                  

                                   Hələ, havası var ömür-günümdə,

                                   Sızlar, kövrək-kövrək, ömür, günüm də,

                                   Arabir, dövr edən dumanda, çəndə,

                                   Gizlənər,  itərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Yarpızlı, tərəli novu varıydı,

                                   Açılan hər yazım, yayım varıydı,

                                   Bildirçin, ya sərçə, ovum, varıydı,

                                   Kababın üstündən,

                                   Yanğımı ütərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Dəcəl günlərimin dəcəl yaşında,

                                   Cilindən ördüyüm papaq başımda,

                                   Yüz bulaq eşsəm də,  böyür başında,

                                   Yenə pıçıldayıb,

                                   Şərqiylə ötərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Onda ağzımızın isti yeriydi,

                                   Beynimiz od yeri, tüstü  yeriydi,

                                   Ovqatın yuxarı, üstün yeriydi,

                                   Nə yesək fərqi yox,

                                   Yüyüb itirərdi,  Lilparlı bulaq.

 

                                   Gün keçər, gün ötər, vaxt bilinməzdi,

                                   Daş kimi yatdığın taxt, bilinməzdi,

                                   Onda, nə taleyin, baxt bilinməzdi,

                                   Ağrını, acını,

                                   Çəkib  götürərdi,  Lilparlı bulaq.

 

                                   Bayramdan bayrama, çərşənbə günü,

                                   Toranın danüzü,

                                   Tutulan niyyətlər, arzular yeni,

                                   Tanrıya, Allaha əllərin yönü,

                                   Alıb duaları,

                                   Göyə ötürərdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   Atamın dəryazı, biçimi yadda,

                                   Layların tutumu, seçimi yadda,

                                   Tez-tez, su içməyə, keçimi yadda,

                                   Səninlə vidaymış,

                                   Ömür-gün bitirdi, Lilparlı bulaq

                       

                                   Indi, çoxu gedib, azı qalıbdı,

                                   Birindən bir  köksüz,  sazı qalıbdı,

                                   Birindən payızı, yazı qalıbdı,

                                   “Qaraçı” kökündə,

                                   Hal-əhval gətirdin,  Lilparlı bulaq.

 

                                   Hələ, sərinliyi canımda qalıb,

                                   Hələ, təzə-tərdi Lilparlı bulaq.

                                   Səsi, pıçıltısı könlümdə bir eşq,

                                   Bir sehir, bir sirdi, Lilparlı bulaq.

 

                                   01.05.2020

                       

 

                                   Dəmir Gədəbəylinin əziz xatirəsinə

 

                                               Gülərdi

 

                                   Qüruru, dağların əlyetməziydi,

                                   Saçında  zirvənin qarı gülərdi.

                                   Şeir havasına kökləndiyindən,

                                   Həmişə eşqinin barı gülərdi.

 

                                   Bulağın gözündən içib gəlmişdi,

                                   Çiçəyin şehindən keçib gəlmişdi,

                                   Dərdin o üzündən köçüb gəlmişdi,

                                   Sinəsində ahı, zarı,  gülərdi.

 

                                   Çiynini, sözünün yükü çəkərdi,

                                   Canı dolaylanıb, diki çəkərdi,

                                   Zamandan zamana varıb, köçərdi,

                                   Sanki qürub üstdə, xarı gülərdi.

 

                                   Güzəştə getməzdi yada, yamana,

                                   Dönərdi buluda, çənə, dumana,

                                   Qonaq-qaralıydı getsə, həyana,

                                   Könül toxtaqlığı, varı gülərdi

 

                                   Kövrək hərlənərdi, kövrək gəzərdi,

                                   Sözü, söz üstünə çəkib düzərdi,

                                   Baxış, Göyçə üstdə, canı üzərdi,

                                   Kökdən düşmüş sazı, tarı gülərdi.

 

                                   Onu, Misgin Abdal, Alı çəkərdi,

                                   Acının, ağrının xalı çəkərdi,

                                   Şınığın qaymağı, balı çəkərdi,

                                   Dadında, tamında Arı gülərdi.

 

                                   Qüruru, dağların əlyetməziydi,

                                   Saçında  zirvənin qarı gülərdi.

                                   Şeir havasına kökləndiyindən,

                                   Həmişə eşqinin barı gülərdi.

                                   04.05.2020.

                                           

                                              
                                    Vahid  əfəndiyə

 

                                   Bu gün, məni, sarı simdə ovutdun,

                                   Görüm elə, var olasan Vahid bəy.

                                   Havacatı kökə çəkib üyütdün,

                                   Hər arzuna yar olasan Vahid bəy.

 

                                   Qara sazın beçə simi gül açdı,

                                   Ilişdim mən xırmanımda, bəlimdə.

                                   “Qaraçı”n da, qərib günə yol açdı,

                                   Dəni qaldı kipriyimdə, telimdə.

 

                                   Ağrılarım dumanboyu çəkildi,

                                   Neçə dağda, neçə daşda göyərdi.

                                   Içim elə, zamanboyu çəkildi,

                                   Sirri-sovu yaddaşımda göyərdi.

 

                                   Ölüm ağzı yaz ağzı döy, payızdı,

                                   Çünki yazın pencəri var, gülü var.

                                   Tale bəxtdi, alnımıza nə yazdı,

                                   Yaradanla aramızda,

                                   Duvaq üzlü, pərdə-pərdə tülü var.

                                  

                                   Gəlişimiz yovşan üstdə binədi,

                                   Çox uzaqdan, ulusundan yol aldıq.

                                   Əldə qılınc, göydəmirlər kişnədi,

                                   Top dağıtmaz qalasından yol aldıq.

 

                                   Biz sözmüzün tutarında var olduq,

                                   Şeytan qulaq, şeytan ağız, nəymizə.

                                   Ağır yüklü karvan çəkdik, yar olduq,

                                   Dərvişsayaq eşiymizə, öymüzə.

 

                                   Barmağında ayaq simi bəm oldu,

                                   Xatirələr can üşütdü, oyladı.

                                   Üzüm dağa, zirvəsinə yön aldı,

                                   Cığır alsın, nəfəsimdə yayladı.

 

                                   Yan yörəmdən divarlar da, çəkildi,

                                   Yerlə göyün havasına qarışdım.

                                   Boz dumanı, ala bulud vəkildi,

                                   Neçə virus savaşına qarışdım.

 

                                   Bu gün, məni, sarı simdə ovutdun,

                                   Görüm elə, var olasan Vahid bəy.

                                   Havacatı bəmə çəkib üyütdün,

                                   Hər arzuna yar olasan Vahid bəy.

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
Bakı evdəqalma qadağasına hazırlaşarkən - FOTOLAR 5 İyun 2020, 20:02 Türkiyədə cümə namazı futbol meydançasında qılındı - VİDEO 5 İyun 2020, 20:00 Nissan 2 milyon avtomobilini geri çağırdı 5 İyun 2020, 19:30 Karantin qaydalarını pozan futbolçular CƏRİMƏLƏNDİ 5 İyun 2020, 19:20 Ermənistanda 100-dək polis koronavirusa yoluxdu 5 İyun 2020, 19:11 Rusiyanın Xalq artisti vəfat etdi 5 İyun 2020, 19:02 ABŞ səfirliyi viza verilməsinin bərpası məsələsini şərh etdi 5 İyun 2020, 18:53 Azərbaycanda koronavirusdan sağalanların sayı 3871 nəfərə çatdı 5 İyun 2020, 18:44 Bakıda yük maşını yandı 5 İyun 2020, 18:35 Bu günədək aparılan testlərin sayı AÇIQLANDI 5 İyun 2020, 18:26 "Nar"ın müştəri xidmətləri fəaliyyətini davam etdirəcək 5 İyun 2020, 18:17 Xəzərin suyu Kürə qarışdı - içməli su problemi yarandı 5 İyun 2020, 18:13 Azərbaycanda daha 338 nəfərdə koronavirus tapıldı - 4 NƏFƏR ÖLDÜ 5 İyun 2020, 18:10 Belarusda koronavirusa yoluxanların sayı sürətlə artır 5 İyun 2020, 18:05 Bakı ilə Kiyev arasında birbaşa uçuş həyata keçiriləcək 5 İyun 2020, 17:58 İş yerini dəyişmək istəyən müəllimlərə XƏBƏRDARLIQ 5 İyun 2020, 17:52 Mikayıl Müşfiqin acı taleyinə film həsr olundu - VİDEO 5 İyun 2020, 17:46 Keçəl kişilərin koronavirusa yoluxma riski çoxdur - Araşdırma 5 İyun 2020, 17:34 FHN Kürdə batan 18 yaşlı oğlanı axtarır 5 İyun 2020, 17:28 129 ölkə vətəndaşlarına Yaponiyaya gəlmək qadağan olundu 5 İyun 2020, 17:22 “Planet Parni iz Baku”nun aktyoru vəfat etdi - FOTO 5 İyun 2020, 17:20 Xeyrəddin Qoca: Dedim ki, mən Baş konsulam, alverçi deyiləm! 5 İyun 2020, 17:14 Ronaldu ilk milyarder futbolçu oldu 5 İyun 2020, 17:08 Dövlət Reklam Agentliyində işçilərin sayı artırıldı 5 İyun 2020, 17:02 “Azərişıq” və “Azəriqaz” birgə layihələrə başladı - FOTO 5 İyun 2020, 16:56 İqtisadiyyat Nazirliyi daha 150 obyektdə pozuntular aşkarladı - FOTO 5 İyun 2020, 16:50 Tarixi reallıqlara obyektiv elmi baxış - İsa Həbibbəyli yazır   5 İyun 2020, 16:44 Azərbaycan diasporu erməniləri ÜSTƏLƏYİR 5 İyun 2020, 16:38 “Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı” keçirilib 5 İyun 2020, 16:32 İlham Əliyev İsveç Kralına məktub göndərdi 5 İyun 2020, 16:26 Mehman Hüseynov üçün 140 min manat TOPLANDI 5 İyun 2020, 16:20 Akif Təvəkküloğlu Milli Məclisə QAYITDI 5 İyun 2020, 16:15 Türkiyədən daha 143 vətəndaşımız ölkəmizə gətirildi 5 İyun 2020, 16:09 Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə MDB ölkələri arasında liderdir 5 İyun 2020, 16:03 Nazir 2 milyon dollarlıq konfet aldığı üçün işdən çıxarıldı 5 İyun 2020, 15:58