Arxiv
11 İyul 2020, 11:40 | ƏDƏBİYYAT
Heyif bu günlərə - Fəxri Müslüm

                                   Fəxri Müslüm

           

                                   Heyif bu günlərə

 

                                   Heyif bu günlərə,

                                   Heyif  ömürlərə, belə yaşadıq,

                                   Getdikcə, adamı od tutub yanır.

                                   Parlaq ulduzlar da, doğan Günəş də,

                                   Bizlərə beləcə,

                                   Xoş üzün göstərib, ovudub, yanır.

 

                                   Əl də var, ayaq da, göz darı dəlir,

                                   Təpər, boynu bükük, utanc yerimiz.

                                   Başı kəsik kimi, ömür sürürük,

                                   Nə ölümüz, ölü, nə də, dirimiz.

                                  

                                   Bizim  öz dağımız, dağdan ağırsa,

                                   O dağa nə sevgi, nə eşqdi belə?

                                   Hələ, harınlamış, xainlər bir-bir,

                                   Acıq verə-verə,

                                   Sərin yaylaqlara nə köçdü belə?

 

                                   Üzə bax, hələ gül, çiçək dəririk,

                                   Düşmən də, Şuşada,

                                   Tapdağa çevirib Cıdır düzünü.

                                   Barıt qoxusundan didərgin düşüb,

                                   Bülbül də, itirib, güldən izini

 

                                   Bu, necə dərddi ki,

                                   Asılıb daş kimi tər sinəmizdən,

                                   Adam ha vurnuxur ölə də, bilmir.

                                   Zaman elə sınıb, elə, sınıb ki,

                                   Adam nə ağlaya, nə gülə bilmir.

 

                                   Heyif bu günlərə,

                                   Heyif  ömürlərə , belə yaşadıq,

                                   Getdikcə, adamı od tutub yanır.

                                   Parlaq ulduzlar da, doğan Günəş də,

                                   Bizlərə beləcə,

                                   Xoş üzün göstərib, ovudub, yanır.

 

                                   02.06.2020

                                            *****

 

                                         Keçirəm

                                              

                                   Dağ-aran çəkilmir yuxumdan mənim,

                                   Dərədən keçirəm, düzdən keçirəm.

                                   Canımda  talalar talalanıbdır,

                                   Şehindən keçirəm, izdən keçirəm.

 

                                   Kolarmudu gömgöy, kal dəyir gözə,

                                   Qayalar dimdikdi, sal dəyir gözə,

                                   Atı kişnəməyən, yol dəyir gözə,

                                   Özümdən keçirəm, özdən keçirəm.

 

                                   Zirvədə boz şahin karıxıb, qalıb,

                                   Hiyləgər qarğa da,  qarıxıb, qalıb,

                                   Ən əsas bulaqlar, darıxıb qalıb,

                                   Önündə qatdanıb, dizdən, keçirəm.

 

                                   Çayın da axarı dəyişib biraz,

                                   Uçquna, yarğana uyuşub biraz,

                                   Gördüm, əl-ayaq da, üyüşüb biraz,

                                   Çırmanıb bu çayı, üzdən keçirəm.

 

                                   Meşə moruqları qızarıb dən-dən,

                                   Motmotu1 göz yaşı, sozarıb dən-dən,

                                   İlham qurcalanır, bozarıb dən-dən,

                                   Təbiət önündə sözdən keçirəm.

 

                                   Sozalıb yurd yeri, qərib kimidi,

                                   Əyilib Günəşi qürub kimidi,

                                   Düşmən nişangahı qurmuş kimidi,

                                   Sinəmi yandıran közdən keçirəm.

           

                                   Dağ-aran çəkilmir yuxumdan mənim,

                                   Dərədən keçirəm, düzdən keçirəm.

                                   Canımda  talalar talalanıbdır,

                                   Şehindən keçirəm, izdən keçirəm.

                                   06.07.2020

                                   Motmotu1-qarağat 

                                           *****

 

                                              Kündə-kündə

 

                                   Eləbil, ömürə biçilib vallah,

                                   Kədər kündə-kündə, dərd, kündə-kündə.

                                   Səsə yamaq vurub, elə kəsdilər,

                                   İtirildi torpaq, yurd, kündə-kündə.

 

                                   Qaçqının, köçgünün canı sızladı,

                                   Qapanan daxması, damı sızladı,

                                   Gedən şəhidlərin qanı sızladı,

                                   Əridi gözgörə, mərd, kündə-kündə.

                                   İllər yığıntı tək, qazana düşdü,

                                   Tarixi dolaşıq yazana düşdü,

                                   Güc olub nizamı, pozana düşdü,

                                   Kiçildi bu sərhəd, sədd, kündə-kündə.

 

                                   Gələn cana gəldi, yaddaş dəyişdi,

                                   Dəyiş-düyüş olub, hər baş, dəyişdi,

                                   Türkə örnək olan hər daş, dəyişdi,

                                   Pozuldu  qanunu, hədd, kündə-kündə.

                                  

                                   Həsrətdən kipriklər töküldü, getdi,

                                   Gözlər də, səmaya tikildi, getdi,

                                   Bir arşın beziydi, büküldü, getdi,

                                   Qapandı dodaqda,

                                   Verilən sözlər də, vəd, kündə-kündə.

 

                                   Eləbil, ömürə biçilib vallah,

                                   Kədər kündə-kündə, dərd, kündə-kündə.

                                   Səsə yamaq vurub, elə kəsdilər,

                                   İtirildi torpaq, yurd, kündə-kündə.

                                  07.07.2020.

                                  *****

                                   Dəfn edin yönümüz, üz Qarabağa

 

                                   Yuxu, dördayaqlı qoyun kimidi,

                                   İstinin, bürkünün izinə düşür.

                                   Baxıram, səmadan

                                   Bir quyruqlu ulduz sallanıb yerə,

                                   Ziyası, səhərin üzünə düşür.

                                   

                                   Dünyanın dar vaxtı,  sıxdıqca bizi,

                                   Adamın könlündən bir yaylaq keçir.

                                   İndi,  gəl-gəl deyir qızıl balıqlar,

                                   İçdən, daş-kəsəkli, bir çaylaq keçir.

 

                                   İndi çiçəklər də, adam kimidi,

                                   Qalıb qərib-qərib, gözü nəm çəkir.

                                   Darıxıb meşə də, ağacları da,

                                   Kökləri, xiffətdən, suyu, kəm çəkir.

 

                                   Dağlar hardan bilsin, böyür-başında,

                                   Neçə xəyanətin dişi ağarır.

                                   Bizdən inciməyə haqqı da vardı,

                                   Hirsindən qayası, daşı ağarır.

 

                                   Bu, virus Günəşə, Aya da çatıb,

                                   Buluddan, üzünün, yaşmağı bomboz.

                                   Deyəsən orda da, qanun yerimir,

                                   Aşağı, yuxarı çaşmağı boz-boz.

 

                                   Eşitdim, Marsa da, qoşun yığırlar,

                                   Düşmənin meylindən, indi, Mars keçir.

                                   Pandemiya çaşdırıb,

                                   Dənizdən-dənizə, arzusu çatmır,

                                   İlkin salınacaq,

                                   Şəhərin adı da, elə Qars keçir.

                                  

                                   Daha, divarlar da, bezibdi bizdən,

                                   Nə dua qəbuldu, nə də, salavat.

                                   Oyun da şübhəli, hər oynayan da,

                                   Kimə, necə gəldi, bir salavey at.

 

                                   Ümid boğaz deşir bağlı ağızda,

                                   Deyirik, havası, nəsnəsi çatmır.

                                   Dəyirman boşuna fırlanır çax-çax,

                                   Baş arxın nə suyu, dəhnəsi çatmır.

 

                                   Hələ, kölgəmizdə güzgülənirik,

                                   Dəfn edin bu yönü, üz Qarabağa.

                                   Karvan çoxdan keçib, biz gecikmişik,

                                   Bəlkə ruhlar aça,  iz, Qarabağa.

                                  

                                   Yuxu, dördayaqlı qoyun kimidi,

                                   İstinin, bürkünün izinə düşür.

                                   Baxıram, səmadan

                                   Bir quyruqlu ulduz sallanıb yerə,

                                   Ziyası, səhərin üzünə düşür.

                                   09.07.2020

                                   *****

                                   İndi adamlara hər şey maraqsız

 

                                   İndi adamlara hər şey maraqsız,

                                   Yaşamın  özü də, urvatdan düşüb.

                                   Səmaya gül olduq, yerə  gül olduq,

                                   Ağrılar, acılar,

                                   Sanki canımıza,

                                  Yad bir planetdən, qürbətdən düşüb.

 

                                   O, çaxan şimşək də, o şimşək deyil,

                                   Sanki, acıq verir, üzə bozarır.

                                   O, keçən bulud da, xalaxətridi,

                                   Payıza bozarır, yaza bozarır.

 

                                   Yer-göy arasında qarışqasayaq,

                                   Ömürdü, sürürük, yarı-yarımçıq.

                                   O dünya özü də, qurama bir yer,

                                   Yarı daş kimidi, yarı da, palçıq.

 

                                   Yenə bu dünyanın yolu, izi var,

                                   Özün getməsən də, xəyal yollanar.

                                   Danüzü üzünə Günəş gülümsər,

                                   Gecədən keçməmiş,

                                   Doğar, ayaqyalın, Ayı sallanar.

 

                                   Bu yerin özü də, dar ağacıdı,

                                   Ayaqdan asıldıq, üzü göylərə.

                                   Qələmlə, kağızda qəbir qazıram,

                                   Uçur, ağır-ağır sözüm göylərə.

 

                                   Cüt çiyin üstündə yarandıq yəni,

                                   Tək çiyin üstündə gömürlər bizi.

                                   Burda da, bəndələr Tanrıya ziddir,

                                   Üzü, yaradana, görmürlər bizi.

 

                                   Əvvəllər adam da, şeytan da vardı,

                                   Adam da, şeytana daşın atardı.

                                   İndi, hamı şeytan, “hamı ağıllı”,

                                   Arxası kəsilmir, qatar-qatadı.

 

                                   İndi kilsələr də, xəyanət yeri,

                                   Keşişin qapqara,

                                   Qəlyanna od atır  yaltağımız da.

                                   Çöldə, içdə də, viran qalmışıq,

                                   Şələ-şüləmiz də, qoltuğumuzda.

 

                                   Daha, Tanrıya da, dualar çatmır,

                                   Göyün  alt qatından qayıdır geri.

                                   Savşanı, Bamsını hardan alım mən,

                                   Yerindən, yurdundan oynada yeri.

 

                                   Dünya bizi tutmur, yan keçir bizdən,

                                   Nədən bilməsin ki,

                                   Bu dərd bozaracaq günün birində.

                                   Tozanaq qopacaq, külək qopacaq,

                                   Dəyişəcək yeri, Göyün, yerin də.

 

                                   İndi adamlara hər şey maraqsız,

                                   Yaşamın  özü də, urvatdan düşüb.

                                   Səmaya gül olduq, yerə  gül olduq,

                                   Ağrılar, acılar,

                                   Sanki canımıza,

                                   Yad bir planetdən, qürbətdən düşüb.

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
Türkiyədə son sutkada daha  22  nəfər koronavirusdan öldü 14 Avqust 2020, 21:50 Eldar Həsənov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçildi 14 Avqust 2020, 21:33 Müəllimlərin işə qəbulunda yüksək nəticə göstərənlər - FOTO 14 Avqust 2020, 21:19 Azərbaycan əhalisinin sayı AÇIQLANDI 14 Avqust 2020, 21:06 Süni tənəffüs aparatına qoşulan xəstələrin sayı 37-yə endi - FOTO 14 Avqust 2020, 20:50 Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında  perspektivlər müzakirə olunub 14 Avqust 2020, 20:38 Etiraz aksiyasında həbs olunan futbolçu azadlığa buraxıldı 14 Avqust 2020, 20:29 BŞBPİ-də kadr təyinatı olub 14 Avqust 2020, 20:15 Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib 14 Avqust 2020, 20:01 Bu ölkədə dar küçədə siqaret çəkmək qadağan edildi 14 Avqust 2020, 19:21 BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırılsın - Putin 14 Avqust 2020, 19:08 Ümumi daxili məhsulun həcmi açıqlanıb 14 Avqust 2020, 18:55 ARB və Xəzər TV-nin yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq 14 Avqust 2020, 18:48 Bakı, Sumqayıt və İmişlidə silahlı şəxslərə qarşı ƏMƏLİYYAT 14 Avqust 2020, 18:32 Ceyhun Bayramov Yaponiyanın yeni səfirini qəbul etdi 14 Avqust 2020, 18:28 Azay Quliyev seçicilərlə videogörüş keçirib     14 Avqust 2020, 18:24 Azərbaycanda təhsil sistemi keyfiyyətcə yeni inkişaf müstəvisinə qədəm qoyub - Deputat 14 Avqust 2020, 18:20 Dollar yeni həftəyə belə başlayacaq 14 Avqust 2020, 18:17 Azərbaycanın dövlət büdcəsində kəsir yarandı 14 Avqust 2020, 18:10 Müdafiə Nazirliyindən ermənilərin “Gəncəni vurarıq” təhdidinə REAKSİYA 14 Avqust 2020, 18:05 Səfir: “Türkiyə ilə Azərbaycanın düşmənləri kimdirsə, baxıb qısqansınlar” – MÜSAHİBƏ 14 Avqust 2020, 17:59 Naqif Həmzəyev: Türkiyənin Minsk Qrupu həmsədrləri sırasına daxil edilməsi ən optimal variantdır 14 Avqust 2020, 17:54 Vahid Əhmədov seçicilərini onlayn qəbul edib 14 Avqust 2020, 17:48 Ceyhun Bayramov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşdü 14 Avqust 2020, 17:42 Bərdədə qətl törədən şəxsin cinayət işi məhkəməyə göndərildi 14 Avqust 2020, 17:36 Daha 400 Taliban döyüşçüsü azadlığa buraxıldı 14 Avqust 2020, 17:30 Nazirlik “Qanun” nəşriyyatından video YAYDI 14 Avqust 2020, 17:24 Azərbaycanda daha 103 nəfər koronavirusa yoluxdu - 3 nəfər öldü 14 Avqust 2020, 17:18 ABŞ Venesuelaya gedən İran tankerlərindən yanacağı müsadirə etdi  14 Avqust 2020, 17:12 Türkiyədə axtarışa verilən 2 terrorçu məhv edildi 14 Avqust 2020, 17:11 Kanadada vətəndaşlar baş naziri və hökuməti hədələyirlər 14 Avqust 2020, 17:10 Polisdən vətəndaşlara Məhərrəm ayı və Aşura günü XƏBƏRDARLIĞI 14 Avqust 2020, 17:04 Belarus müxalifəti hakimiyyəti təhvil almaq üçün Koordinasiya Şurası YARATDI 14 Avqust 2020, 16:58 Əli Əsədov yeni vəzifəsində ilk tapşırığını verdi 14 Avqust 2020, 16:52 Oqtay Şirəliyev xaricdən gələn həkimlərlə görüşdü 14 Avqust 2020, 16:46