Arxiv
11 İyul 2020, 11:40 | ƏDƏBİYYAT
Heyif bu günlərə - Fəxri Müslüm

                                   Fəxri Müslüm

           

                                   Heyif bu günlərə

 

                                   Heyif bu günlərə,

                                   Heyif  ömürlərə, belə yaşadıq,

                                   Getdikcə, adamı od tutub yanır.

                                   Parlaq ulduzlar da, doğan Günəş də,

                                   Bizlərə beləcə,

                                   Xoş üzün göstərib, ovudub, yanır.

 

                                   Əl də var, ayaq da, göz darı dəlir,

                                   Təpər, boynu bükük, utanc yerimiz.

                                   Başı kəsik kimi, ömür sürürük,

                                   Nə ölümüz, ölü, nə də, dirimiz.

                                  

                                   Bizim  öz dağımız, dağdan ağırsa,

                                   O dağa nə sevgi, nə eşqdi belə?

                                   Hələ, harınlamış, xainlər bir-bir,

                                   Acıq verə-verə,

                                   Sərin yaylaqlara nə köçdü belə?

 

                                   Üzə bax, hələ gül, çiçək dəririk,

                                   Düşmən də, Şuşada,

                                   Tapdağa çevirib Cıdır düzünü.

                                   Barıt qoxusundan didərgin düşüb,

                                   Bülbül də, itirib, güldən izini

 

                                   Bu, necə dərddi ki,

                                   Asılıb daş kimi tər sinəmizdən,

                                   Adam ha vurnuxur ölə də, bilmir.

                                   Zaman elə sınıb, elə, sınıb ki,

                                   Adam nə ağlaya, nə gülə bilmir.

 

                                   Heyif bu günlərə,

                                   Heyif  ömürlərə , belə yaşadıq,

                                   Getdikcə, adamı od tutub yanır.

                                   Parlaq ulduzlar da, doğan Günəş də,

                                   Bizlərə beləcə,

                                   Xoş üzün göstərib, ovudub, yanır.

 

                                   02.06.2020

                                            *****

 

                                         Keçirəm

                                              

                                   Dağ-aran çəkilmir yuxumdan mənim,

                                   Dərədən keçirəm, düzdən keçirəm.

                                   Canımda  talalar talalanıbdır,

                                   Şehindən keçirəm, izdən keçirəm.

 

                                   Kolarmudu gömgöy, kal dəyir gözə,

                                   Qayalar dimdikdi, sal dəyir gözə,

                                   Atı kişnəməyən, yol dəyir gözə,

                                   Özümdən keçirəm, özdən keçirəm.

 

                                   Zirvədə boz şahin karıxıb, qalıb,

                                   Hiyləgər qarğa da,  qarıxıb, qalıb,

                                   Ən əsas bulaqlar, darıxıb qalıb,

                                   Önündə qatdanıb, dizdən, keçirəm.

 

                                   Çayın da axarı dəyişib biraz,

                                   Uçquna, yarğana uyuşub biraz,

                                   Gördüm, əl-ayaq da, üyüşüb biraz,

                                   Çırmanıb bu çayı, üzdən keçirəm.

 

                                   Meşə moruqları qızarıb dən-dən,

                                   Motmotu1 göz yaşı, sozarıb dən-dən,

                                   İlham qurcalanır, bozarıb dən-dən,

                                   Təbiət önündə sözdən keçirəm.

 

                                   Sozalıb yurd yeri, qərib kimidi,

                                   Əyilib Günəşi qürub kimidi,

                                   Düşmən nişangahı qurmuş kimidi,

                                   Sinəmi yandıran közdən keçirəm.

           

                                   Dağ-aran çəkilmir yuxumdan mənim,

                                   Dərədən keçirəm, düzdən keçirəm.

                                   Canımda  talalar talalanıbdır,

                                   Şehindən keçirəm, izdən keçirəm.

                                   06.07.2020

                                   Motmotu1-qarağat 

                                           *****

 

                                              Kündə-kündə

 

                                   Eləbil, ömürə biçilib vallah,

                                   Kədər kündə-kündə, dərd, kündə-kündə.

                                   Səsə yamaq vurub, elə kəsdilər,

                                   İtirildi torpaq, yurd, kündə-kündə.

 

                                   Qaçqının, köçgünün canı sızladı,

                                   Qapanan daxması, damı sızladı,

                                   Gedən şəhidlərin qanı sızladı,

                                   Əridi gözgörə, mərd, kündə-kündə.

                                   İllər yığıntı tək, qazana düşdü,

                                   Tarixi dolaşıq yazana düşdü,

                                   Güc olub nizamı, pozana düşdü,

                                   Kiçildi bu sərhəd, sədd, kündə-kündə.

 

                                   Gələn cana gəldi, yaddaş dəyişdi,

                                   Dəyiş-düyüş olub, hər baş, dəyişdi,

                                   Türkə örnək olan hər daş, dəyişdi,

                                   Pozuldu  qanunu, hədd, kündə-kündə.

                                  

                                   Həsrətdən kipriklər töküldü, getdi,

                                   Gözlər də, səmaya tikildi, getdi,

                                   Bir arşın beziydi, büküldü, getdi,

                                   Qapandı dodaqda,

                                   Verilən sözlər də, vəd, kündə-kündə.

 

                                   Eləbil, ömürə biçilib vallah,

                                   Kədər kündə-kündə, dərd, kündə-kündə.

                                   Səsə yamaq vurub, elə kəsdilər,

                                   İtirildi torpaq, yurd, kündə-kündə.

                                  07.07.2020.

                                  *****

                                   Dəfn edin yönümüz, üz Qarabağa

 

                                   Yuxu, dördayaqlı qoyun kimidi,

                                   İstinin, bürkünün izinə düşür.

                                   Baxıram, səmadan

                                   Bir quyruqlu ulduz sallanıb yerə,

                                   Ziyası, səhərin üzünə düşür.

                                   

                                   Dünyanın dar vaxtı,  sıxdıqca bizi,

                                   Adamın könlündən bir yaylaq keçir.

                                   İndi,  gəl-gəl deyir qızıl balıqlar,

                                   İçdən, daş-kəsəkli, bir çaylaq keçir.

 

                                   İndi çiçəklər də, adam kimidi,

                                   Qalıb qərib-qərib, gözü nəm çəkir.

                                   Darıxıb meşə də, ağacları da,

                                   Kökləri, xiffətdən, suyu, kəm çəkir.

 

                                   Dağlar hardan bilsin, böyür-başında,

                                   Neçə xəyanətin dişi ağarır.

                                   Bizdən inciməyə haqqı da vardı,

                                   Hirsindən qayası, daşı ağarır.

 

                                   Bu, virus Günəşə, Aya da çatıb,

                                   Buluddan, üzünün, yaşmağı bomboz.

                                   Deyəsən orda da, qanun yerimir,

                                   Aşağı, yuxarı çaşmağı boz-boz.

 

                                   Eşitdim, Marsa da, qoşun yığırlar,

                                   Düşmənin meylindən, indi, Mars keçir.

                                   Pandemiya çaşdırıb,

                                   Dənizdən-dənizə, arzusu çatmır,

                                   İlkin salınacaq,

                                   Şəhərin adı da, elə Qars keçir.

                                  

                                   Daha, divarlar da, bezibdi bizdən,

                                   Nə dua qəbuldu, nə də, salavat.

                                   Oyun da şübhəli, hər oynayan da,

                                   Kimə, necə gəldi, bir salavey at.

 

                                   Ümid boğaz deşir bağlı ağızda,

                                   Deyirik, havası, nəsnəsi çatmır.

                                   Dəyirman boşuna fırlanır çax-çax,

                                   Baş arxın nə suyu, dəhnəsi çatmır.

 

                                   Hələ, kölgəmizdə güzgülənirik,

                                   Dəfn edin bu yönü, üz Qarabağa.

                                   Karvan çoxdan keçib, biz gecikmişik,

                                   Bəlkə ruhlar aça,  iz, Qarabağa.

                                  

                                   Yuxu, dördayaqlı qoyun kimidi,

                                   İstinin, bürkünün izinə düşür.

                                   Baxıram, səmadan

                                   Bir quyruqlu ulduz sallanıb yerə,

                                   Ziyası, səhərin üzünə düşür.

                                   09.07.2020

                                   *****

                                   İndi adamlara hər şey maraqsız

 

                                   İndi adamlara hər şey maraqsız,

                                   Yaşamın  özü də, urvatdan düşüb.

                                   Səmaya gül olduq, yerə  gül olduq,

                                   Ağrılar, acılar,

                                   Sanki canımıza,

                                  Yad bir planetdən, qürbətdən düşüb.

 

                                   O, çaxan şimşək də, o şimşək deyil,

                                   Sanki, acıq verir, üzə bozarır.

                                   O, keçən bulud da, xalaxətridi,

                                   Payıza bozarır, yaza bozarır.

 

                                   Yer-göy arasında qarışqasayaq,

                                   Ömürdü, sürürük, yarı-yarımçıq.

                                   O dünya özü də, qurama bir yer,

                                   Yarı daş kimidi, yarı da, palçıq.

 

                                   Yenə bu dünyanın yolu, izi var,

                                   Özün getməsən də, xəyal yollanar.

                                   Danüzü üzünə Günəş gülümsər,

                                   Gecədən keçməmiş,

                                   Doğar, ayaqyalın, Ayı sallanar.

 

                                   Bu yerin özü də, dar ağacıdı,

                                   Ayaqdan asıldıq, üzü göylərə.

                                   Qələmlə, kağızda qəbir qazıram,

                                   Uçur, ağır-ağır sözüm göylərə.

 

                                   Cüt çiyin üstündə yarandıq yəni,

                                   Tək çiyin üstündə gömürlər bizi.

                                   Burda da, bəndələr Tanrıya ziddir,

                                   Üzü, yaradana, görmürlər bizi.

 

                                   Əvvəllər adam da, şeytan da vardı,

                                   Adam da, şeytana daşın atardı.

                                   İndi, hamı şeytan, “hamı ağıllı”,

                                   Arxası kəsilmir, qatar-qatadı.

 

                                   İndi kilsələr də, xəyanət yeri,

                                   Keşişin qapqara,

                                   Qəlyanna od atır  yaltağımız da.

                                   Çöldə, içdə də, viran qalmışıq,

                                   Şələ-şüləmiz də, qoltuğumuzda.

 

                                   Daha, Tanrıya da, dualar çatmır,

                                   Göyün  alt qatından qayıdır geri.

                                   Savşanı, Bamsını hardan alım mən,

                                   Yerindən, yurdundan oynada yeri.

 

                                   Dünya bizi tutmur, yan keçir bizdən,

                                   Nədən bilməsin ki,

                                   Bu dərd bozaracaq günün birində.

                                   Tozanaq qopacaq, külək qopacaq,

                                   Dəyişəcək yeri, Göyün, yerin də.

 

                                   İndi adamlara hər şey maraqsız,

                                   Yaşamın  özü də, urvatdan düşüb.

                                   Səmaya gül olduq, yerə  gül olduq,

                                   Ağrılar, acılar,

                                   Sanki canımıza,

                                   Yad bir planetdən, qürbətdən düşüb.

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
İspaniya millisi Polşa səddini keçə bilmədi 20 İyun 2021, 00:58 Şəmkir sakini özünü asdı 20 İyun 2021, 00:51 Gürcüstanda zəlzələ oldu 20 İyun 2021, 00:34 "Qalatasaray"a yeni prezident seçildi 20 İyun 2021, 00:30 Dağıstandan Bakıya aviareyslər açılır 20 İyun 2021, 00:14 Bu gün Bakıda avtobuslar İŞLƏYƏCƏK 20 İyun 2021, 00:01 Britaniyada yoluxma sürətləndi 19 İyun 2021, 23:50 Xəzərdə batmaqda olan 3 nəfər xilas edildi 19 İyun 2021, 23:36 İstanbulda fabrikdə güclü yanğın - VİDEO 19 İyun 2021, 23:25 Qazaxda yol qəzası 19 İyun 2021, 23:11 Cəlilabadda meşədə yanğın - FOTO 19 İyun 2021, 22:59 Samuxda gənc müəllim intihar etdi 19 İyun 2021, 22:45 "4 ildir gözlədiyimiz turnirlə erkən vidalaşmaq istəmirik" - Şenol Günəş 19 İyun 2021, 22:37 4 uşaq anası “Mən özümü Kürə atacam” yazıb intihar etdi 19 İyun 2021, 22:22 Oğuzda yol qəzası - xəsarət alan var 19 İyun 2021, 22:08 Ronaldolu Portuqaliya Almaniyaya uduzdu 19 İyun 2021, 21:53 Türkiyədə virusdan gündəlik ölənlərin sayı azaldı 19 İyun 2021, 21:47 Naftalanda sanatoriyada istirahət edən kişi qəflətən öldü 19 İyun 2021, 21:33 "Barselona" yeni hücumçu aldı 19 İyun 2021, 21:24 Finalda erməniyə qalib gələn güləşçimiz Avropa çempionu oldu - FOTO 19 İyun 2021, 21:11 Ermənistanda seçicilərə rüşvət verən deputatlığa namizəd saxlanıldı 19 İyun 2021, 20:58 Kürdə gənc qadın batdı 19 İyun 2021, 20:43 Putin Şoyqu və Lavrovu deputat görmək istəyir 19 İyun 2021, 20:28 Macarıstan millisi dünya çempionu ilə heç-heçə etdi 19 İyun 2021, 20:15 Rəsmi Bakıdan Ermənistana CAVAB 19 İyun 2021, 20:07 İstanbulda zəlzələ olub 19 İyun 2021, 18:39 Prezident TƏSDİQLƏDİ – Sosial sığorta şəhadətnaməsi ləv olunur 19 İyun 2021, 18:17 İlham Əliyev İranın yeni seçilmiş prezidentini təbrik edib 19 İyun 2021, 17:57 Ermənistanın Azərbaycana qarşı mina şantajı – Partiya sədrindən REAKSİYA 19 İyun 2021, 17:44 Şuşa Bəyannaməsi ölkəmizdəki siyasi birliyi daha da möhkəmləndirəcək 19 İyun 2021, 17:31 Bir gündə 40 min çox peyvənd VURULDU 19 İyun 2021, 17:23 Yoluxma sayı bu gün də azaldı: ölən yoxdur 19 İyun 2021, 17:19 İranda seçkilərin rəsmi nəticələri elan olundu – Rəisi prezidentdir 19 İyun 2021, 17:15 Ermənilərin seçimi kim olacaq: Paşinyan yoxsa Koçaryan? - ŞƏRH 19 İyun 2021, 17:07 Putin ən çox etibar etdiyi 5 partiyadaşının adını SADALADI 19 İyun 2021, 16:39
SORĞU AVRO-2020-nin qalibi hansı komanda olacaq?