Arxiv
15 Fevral 2021, 11:26 | MƏDƏNİYYƏT
El adəti ləkə götürməz

12 fevral tarixi  Azərbaycanın xalq artisti Bəhram Mansurovun doğum günü idi.  Bu münasibətlə muğam sənətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, Azərbaycan Opera və Balet teatrında 50 ildən çox görkəmli muğam ifaçılarını müşayiət etmiş Bəhram Mansurovun şəxsi arxiv sənədlərini araşdırarkən jurnalist M.Səmədovla müsahibəsi diqqət çəkdi. Hazırda xalqımızı düşündürən və həllini hələ də gözləyən fikirlər müsahibədə öz əksini tapıb. Mövzunun aktuallığını nəzərə alıb həmin müsahibədən yalnız tarzənin söylədiklərini oxucularla bölmək qərarına gəldik.
Aslan Kənan


***

Bu dünyada dəyişməyən şey yoxdur.  İllər ötüb keçdikcə, bu dəyişikliklər  daha qabarıq gözə çarpır. Lap adi bir misal: bir zaman saz üç telli olub. İndi on iki, on üç tellidir. Bu dəyişiklik tarda da özünü göstərir. O ki, qaldı toy adətlərimizə, ötən keçən illər ona da sığal çəkib. Yəqin eşitmiş olarsınız, lap qədimlərdə –– Dədə Qorqud  əyyamında  toy adəti beləymiş: oğlan qıza, qız oğlana könül verib ilqar bağlamışlar. Oba ağsaqqalları da qız evinə elçi gedib, qızı oğlana nişanlayarmışlar. Sonra toy mərasimi başlarmış. Bu toy bütün oba adamlarının sevincinə, bayramına çevrilərmiş. Obada çal-cağır başlarmış, ərənlər at çapıb qurşaq tutarmışlar, dirədöymə oynayarmışlar. Sevinc rəmzi olaraq toy axşamları məşəllər yandırarmışlar. Qız ər evinə köçəndə Dədəm Qorqud gəlib xeyir-dua  dilərmiş: gəlin, ər evinə xeyir-bərəkət apar. Qoy  cehizin  xeyir-bərəkət olsun.

      
Qohum-qonşu nə deyərmiş: “ər evinə cehizin sevinc olsun gəlin!”

      
Əsrlər illər ötüb keçdikcə, Dədə Qorqud əyyamından qalan bu adət-ənənə  müəyyən dəyişiklikə uğrayıb, yeni mahiyyət kəsb etməyə başlayıb. Bayaq yuxarıda qeyd etdiyim kimi adamlar tarın, sazın simlərini dövrün tələblərinə uyğun olaraq artırdıqları kimi, toy mərasimlərinə də yeni əlavələr etməyə başlayıblar. El toylarının yaraşığı olan xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu həmişə deyərdi:

 
–Küllü-aləmi gəzib dolaşmışam. Amma bizim el toylarına bərabər heç nə görməmişəm. Bizim el toyları misilsizdir. Bir yanda iki aşıq qarşı-qarşıya durub deyişir, o biri yanda qara zurna güləş havası çalınır, bu biri tərəfdə qız-gəlinlər qədim bir el havasının sədaları altında oynayıb, adamları feyziyab edirlər...

       
Vaxtilə Azərbaycana gəlmiş görkəmli rus müğənnisi Feodor Şalyapin və şair Sergey Yesenin də bizim toy mərasimlərinin mütərəqqi cəhətlərini yüksək qiymətləndirmişlər: burda toy mərasimi təkcə qızla oğlanın yox, bütöv bir kəndin, bir obanın təntənəsinə çevrilir...

     
Açığını deyim ki, indinin özündə də belədir. Xüsusən kəndlərimizdə birinin toy mərasimi hamının sevincinə, təntənəsinə dönür. Amma son zamanlar nədənsə bu təntənə özündə yeni keyfiyyətlər birləşdirməyə başlamışdır. Nədir bu keyfiyyətlər? Toyu gəlir mənbəyinə çevirmək. Bu yolla varlanmaq. Axı, qədim el adətlərimizdə heç vaxt belə şey olmayıb. Bəs birdən-birə bu haradan yarandı? Sualın cavabı aydındır: kimsə üç telli sazı yeni simlərlə zənginləşdirməyə çalışdığı kimi toy adət-ənənələrimizi də öz yeni əlavələri ilə zənginləşdirməyə çalışmışdır. Lakin bu zənginlikdən çox adət-ənənələrimizdə qara ləkəyə çevrilmişdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, el adət-ənənələri büllur güzgü kimidir. Onu heç bir ləkə korlaya bilməz. Gec-tez xalq onu bu güzgüdə artıq bir şey kimi görüb, silib atmalıdır.

      
–Deyirlər heç nə elə-belə yaranmır. Hər şeyin öz yaradıcısı  olur.  Lap elə götürək  qədim tarixli adət-ənənələrimizi. Onlar xalq təfəkküründən, xalq fantaziyasından yaranmışdır. Bəs son zamanlar meydana gəlmiş pullu toy adət-ənənələri kimin adına yazaq?

      
 Mövcud adət-ənənələr xalq fantaziyasının məhsuludur. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, pullu toylar da elə-belə yaranmayıb, onu da kimlər isə fikirləşib yaradıb, tətbiq etməyə başlayıb. Görüblər ki, bu yolla varlanmaq asandır, əməlli-başlı işə girişiblər. Başqaları da onun səsinə səs veriblər. Belə-belə qondarma adət-ənənələr orda-burda özünə “vətəndaşlıq” hüququ qazanmağa başlayıb. Heç kəs onun ziyanlı tərəfini fikirləşməyib. Gəlirli tərəfini düşünüblər. Mənə elə gəlir ki, hər şeydən mənfəət və gəlir güdmək düzgün deyil. Xüsusən həyatında bircə dəfə mövcud olan toy şənliyində belə etmək  insafsızlıqdır.

        
 Bayaq yuxarıda qeyd etdim ki, qondarma adət-ənənələr də elə-belə yaranmır. Onun da “müəllifləri” olur. Bəs kimdir bu müəlliflər? Əlbəttə xalqımızın özü.

        
 Sənətimlə əlaqədar olaraq müşahidə etdiyim bəzi faktlara  müraciət edirəm. Keçmişdə toy şənlikləri aparan Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi Məhəmməd, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Şəkili Ələsgər, Seyid Şuşinski və başqaları toyda elə-belə mahnılar oxumazdılar və buna adamlar özləri də imkan verməzdilər. Tamam dəsgah muğam oxuyardılar. Çünki sənətin qədir-qiymətin bilirdilər. Qələt oxuyanda xanəndənin qələtini düzəldərdilər. Amma indiki toylarda qanun-qayda tamamilə bambaşqadır. Bir də görürsən biri xanəndədən  “Tormoz Hüseyn”,  başqa birisi “Marqo, Marqo”, o birisi isə “Avarayam”  mahnılarını oxumağı xahiş edir.  Xanəndə də əlacsız qalıb oxuyur. Gələn dəfə məclisdə qızarıb-bozarmamaq üçün xanəndə növbəti “repertuarını” buna bənzər bayağı mahnılarla zənginləşdirir. Beləliklə də toylarda adamların zövqünü korlayan zəif və bayağı mahnıların sayı çoxalır. Sual olunur və bu işdə günahkar kimdir? Yenə də cəsarətlə deyirəm: həm xanəndə, həm də toya gələn adamlar. Gərək onlardan heç biri bu səhvə yol verməyəydilər. Axı, edilmiş bu səhv nə vaxtsa ümumi bəlaya çevrilər, dinləyici zövqünü korlaya bilər.

       
Ulu baba və nənələrimizdən bizə miras qalan toy mərasimi olduqca gözəl adətdir.  Gərək biz bu əziz yadigarı yad notlardan qoruyub hifz edək. Onu mütərəqqi elementlərlə daha da bəzəyib zənginləşdirək. Əvvəlki toy adətlərimizdən çox şey unudulub yaddan çıxıb. Bir vaxt kənd toylarında cavanlar at çapardılar, qurşaq tutardılar, dirədöymə oynayardılar. Sağdişin evindən məşəl qaldırılardı. Elat camaatı məşəl işığında şadyanalıq edib, oynayardı, gülərdi. Bütün kənd bu şadyanalığa qoşulardı. İndi bunlar  çox yerdən yığışıb. Çoxları bunu köhnəlik qalığı hesab edirlər.  Lakin bu köhnəlik qalığı yox, əsil mərdlik, çeviklik, qəhrəmanlıq vərdişləri aşilayan bir adət idi. Özü də heç bir mənfəət güdmürdü. Əksinə yeniyetmələrə, cavanlara mərdlik və kişilik öyrədirdi.

       
 El adətləri bir-iki nəfərin ağlının məhsulu deyil, Özü də bu yaxınlarda yaranmayıb. Bu adətlər qədim tarixə malikdirlər. İndi bir-iki nəfər bunu gəlir mənbəyinə çeviriblər, deyə hamı bu gözəl mərasimi necə gəldi tənqid atəşinə tuturlar. Arzu edirəm ki, qədim tarixli bu el adəti necə gəldi yox, ağlın işığında saf-çürük edilsin. Onun gözəlliyinə xələl gətirən pis cəhətlər tənqid atəşinə tutulsun. Yaxşı cəhətlərini isə daha da zənginləşdirib cilalansın. Bu xalqımızın xeyrinə olar.

      

     
Bəhram Mansurov
Azərbaycanın xalq artisti, tarzən
DƏİ arxivi, fond 650, siyahı 1, saxlama vahidi 5.

BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
Rusiya MN-dən Qarabağ AÇIQLAMASI 18 Aprel 2021, 21:56 İki paraatletimiz İtaliyada qızıl medal qazandı 18 Aprel 2021, 21:42 Türkiyədə daha bir zəlzələ 18 Aprel 2021, 21:30 Türkmənistan Prezidentinə ağır itki üz verdi 18 Aprel 2021, 21:19 Türkiyədə koronavirusdan rekord sayda ölüm 18 Aprel 2021, 21:05 Ferstappen Formula 1-də birinci oldu 18 Aprel 2021, 20:54 Lənkəranda bacı bacını bıçaqladı 18 Aprel 2021, 20:49 "Kəşfiyyatçı diplomat" olayı böyüyür - Çexiya səfiri Rusiya XİN-ə çağırıldı 18 Aprel 2021, 20:38 “Atalanta” “Yuventus”u geridə qoydu 18 Aprel 2021, 20:27 NASA helikopteri Marsda ilk uçuşunu keçirəcək 18 Aprel 2021, 20:13 “YAŞAT” 2 min 881 şəhid ailəsini ziyarət edib 18 Aprel 2021, 20:04 Bitkoinin qiyməti 11 faizdən çox ucuzlaşdı 18 Aprel 2021, 18:58 “Paşinyan məğlubiyyətə görə hərbçiləri günahkar bilir” - Zakaryan 18 Aprel 2021, 18:45 "İndiki gəncliyin hər biri özünü şəhid ruhunda hiss etməlidir" 18 Aprel 2021, 18:38 Qazaxda minik maşını aşdı - xəsarət alanlar var   18 Aprel 2021, 18:08 Ağstafada 17 yaşlı qız sirkə turşusundan zəhərləndi 18 Aprel 2021, 18:00 Bu gün peyvənd olunanların sayı açıqlandı 18 Aprel 2021, 17:45 Xaçmazda iki maşın toqquşdu - xəsarət alanlar var  18 Aprel 2021, 17:30 Silah anbarlarını Rusiya kəşfiyyatının partlatdığı üzə çıxdı 18 Aprel 2021, 17:15 İŞİD Kərkükdə hərbçiləri atəşə tutdu 18 Aprel 2021, 17:05 Yoluxanların bu günə olan statistikası: 33 nəfər öldü 18 Aprel 2021, 17:02 Ombudsman autizmli şəxslərə dövlət qayğısı haqqında danışdı 18 Aprel 2021, 17:00 Gürcüstanda 13 günlük tətil elan olundu 18 Aprel 2021, 16:40 “Qarabağ” 15-ə çatdı 18 Aprel 2021, 16:34 Koronavirus xəstəsi ola-ola bazara gedən şəxs saxlanıldı 18 Aprel 2021, 16:19 Papa Fransisk Ukraynada gərginliyin artmasından danışdı 18 Aprel 2021, 16:09 "Atası oğlum şəhid olanda üzə çıxıb pul tələb etdi"  18 Aprel 2021, 15:58 Azərbaycan çempionatında 1400-cü qolunu vurdu 18 Aprel 2021, 15:46 Rusiya özünün yeni milli kosmik stansiyasını yaratmağı planlaşdırır   18 Aprel 2021, 15:37 ABŞ-da barda atışma: ölənlər var 18 Aprel 2021, 15:25 “Kuwait Times”  Qarabağ münaqişəsindən yazdı 18 Aprel 2021, 15:14 Bakıdakı "Formula-1"-dən xəbər var: Tamaşaçısız keçiriləcək 18 Aprel 2021, 15:05 İranda Ordu Günü qeyd edilir 18 Aprel 2021, 15:04 Ukrayna Kiyevdən rus səfiri qovur 18 Aprel 2021, 14:51 Premyer Liqanı tərk edən ilk klub bəlli oldu 18 Aprel 2021, 14:44