Arxiv
24 Dekabr 2013, 09:09 | AKTUAL
Uğur rəmzi

 

 

Siyasi liderlərin obrazı onların rəhbərlik etdikləri etnosların tarix səhnəsindəki özünüifadəsini müəyyənləşdirir. Bu obrazın özünün zamanın yaşatdıqlarına, onun tələbləri tez-tez dəyişən meyillərinə nə dərəcədə uyğun olub-olmamasından isə xalqların zəfər və ya faciələri asılıdır. Ona görə də vaxt istənilən toplumun keçib gəldiyi dönəmləri ağ və qara günləri simvollaşdıran əlvan saplarla ilmələyib. Və istəsən də, istəməsən də bu naxışların hər birindən o günlərin müəllifi olan bir liderin portreti boylanır... Fəth edilmiş ərazilər hesabına qurulan imperiyalar çoxdan param-parça olub, güc təhdidi ilə diz çökdürülən xalqlar yenidən ayağa qalxıb toparlanaraq taleyini müəyyənləşdirib. Bir zamanlar dünyanın əvəzinə düşünmək iddiasında olan sərkərdələr də yavaş-yavaş unudulub gedib.

 ***

Qılıncın deyil, ağlın gücü, müdriklik, ədalətlilik, kamillik, yurda sevgi, torpağın bərəkətinə bağlılıq ötən əsrin 50-ci illərindən sonra tarix səhnəsinə çıxan siyasi lider obrazının əsas səciyyəvi xüsusiyyətləridir. Əlbəttə, tarix çox şey öyrədir, amma ondan az şey öyrənənlərin sayı da həmişə yetərincə olub. Tarix işğal iddiasına düşənlərə, insanlığa qarşı zülm və əsarət yolu tutanlara qarşı indi daha amansızdır. Və nəcib əməlləri ilə dünyanın ən yeni tarixinə özünü məhz belə obrazda, belə bir dəyərdə təqdim edən liderə sahiblik bir xalqın, bir dövlətin gələcək qarşısındakı ən böyük şansıdır.

 ***

 Tale XXI əsrin əvvəllərində də Azərbaycan xalqını belə bir şansdan məhrum etmədi: İlham Heydər oğlu Əliyev... Amma bu yanaşma ilə razı deyiləm... Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin İlham Əliyevi ilk dəfə görüb tanıdığı an elə bir günə təsadüf edir ki, o günün bir dəqiqəsini də unutmağa xalq olaraq haqqımız yoxdur. Qismətdən Azərbaycan xalqı İlham Əliyevlə ilk dəfə belə bir məqamında tanış oldu, Çağdaş tarixinin ən ağır bir vədəsində, dar günündə yanında görüb tanıdı. Epizodlarda Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyi qarşısında yaranmış izdihamdır... Bir avtomobil yaxınlaşır... İzdiham dərhal hərəkətə gəlir... Avtomobildən düşən sərnişinlər əhatəyə alınır... Onların binaya keçməsi üçün dəhliz yaradılır. Gələn Heydər Əliyev və yaxınlarıdır... O dəqiqələrdə keçmiş SSRİ imperiyas Onu müşayiət edənlər arasında ucaboylu, səliqəli geyimli bir gənc var... Ulu öndərə, ətrafdakı insanlara yönəlmiş sevgi dolu, işıqlı baxışları ilə həmin an Azərbaycan xalqının sığındığı, nicat umduğu yeganə liderin şəxsində Azərbaycanın gələcəyini qorumaq əzmində görünür...

***

Üstəlik, cəmi bir neçə il əvvəl yaşadığı Ana itkisi... Viktor Andriyanovla birgə qələmə aldığımız və müxtəlif dillərə tərcümə edilərək dünyada böyük maraqla qarşılanmış "Görkəmli adamların həyatı" seriyasından olan "Heydər Əliyev" kitabı bu məqamlarla bağlı təfərrüatlara müfəssəl işıq salır. Amma o qərarını vermişdi. O ağır günlərdə gələcək arzularını deyil, Azərbaycanın, Heydər Əliyevin və bu iki dəyərin vəhdətində haqqın yanında olmağı üstün tutmuşdu.

Ona görə də İlham Əliyevin Azərbaycandakı siyasi proseslərdə iştirakının 1994-cü ildən götürülməsini bir qədər ədalətsiz yanaşma kimi qiymətləndirir və bunu qəbul etmirəm.

 O, dünyaya gələndə 1961-ci il idi... 8 yaşı olanda artıq Azərbaycanın birinci şəxsinin oğlu idi və İlham Əliyevin belə bir statusun müəyyən etdiyi mühitdə böyüməsi, xarakterinin bu mühitin hüdudsuz imkanları çevrəsində formalaşması üçün geniş imkanlar vardı. Amma bu imkanlar, bu status İlham Əliyevin böyüdüyü evin, ocağın qapısından kənarda qaldı. İlham Əliyevi hələ uşaqlıqdan zəhmətə alışdırdılar, kimliyindən asılı olmayaraq insanlara sevgi bəsləməyi təlqin etdilər, xarakterini sadəliklə, təvazökarlıqla ziynətləndirdilər. Belə bir tərbiyənin işığında İlham Əliyev ədalət prinsiplərini hər bir halda qorumağı, haqsızın deyil, haqqı pozulanın yanında olmağı, öz məqsədlərinə doğru mətinliklə irəliləməyi, doğru bildiyi mövqedən geri addım atmamağı öyrəndi.

Sonralar Heydər Əliyev özü də xatırlayacaqdı ki, çətin günlərində ona ən yaxın dəstək verən, bütün təzyiq və təhdidlərə rəğmən onu haqq mövqeyindən bir addım da olsun geri çəkilməməyə, Azərbaycan davasını sürdürməyə çağıran, bunun üçün ona hər cür dəstək verən silahdaşlarından birincisi məhz İlham Əliyev idi.

 Bu davada iştirak Heydər Əliyev qədər İlham Əliyev üçün də asan deyildi. O illərdə müstəqil dövlətin İlham Əliyev kimi bir neçə xarici dili sərbəst bilən peşəkar diplomatlara, gənc alimlərə böyük ehtiyacı vardı. Dövləti idarə edənlərin çoxu hələ "biznes", "bazar iqtisadiyyatı" terminlərinin nə olduğunu bilmədiyi vaxtlarda iş həyatının incəliklərinə, Qərbin iqtisadi inkişaf meyillərinə dərindən bələd olan İlham Əliyev kimi menecerlər müstəqil dövlətin gələcək inkişaf yollarının müəyyənləşdirilməsindən ötrü hava və su kimi lazım idi. Məhz Heydər Əliyevin oğlu olduğuna görə təzyiqlərlə üzləşməli, bu təzyiqləri özünəməxsus mətanətlə dəf etməli idi.

Və əgər tale gələcək həyat yollarında öz düzəlişlərini edərək onu dövlət idarəçiliyi sahəsinə gətirməsəydi, İlham Əliyevin bu gün dünyanın ən məşhur azərbaycanlı iş adamlarından biri kimi tanınacağına kimsənin şübhəsi yox idi...

***

 ***

 Ona ən böyük ehtiyac isə Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışından sonra ölkənin müstəqilliyi üçün həyat mənbəyi rolunu oynayan "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ərəfəsində yaranacaqdı. Bu da SSRİ-nin süqutundan sonra iqtisadi potensialına görə müstəqil yaşamaq imkanlarına malik üç respublikadan biri sayılan Azərbaycanın istiqlaliyyət qazanaraq təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq və Xəzərin ölkəmizə aid sektorunda siyasi-iqtisadi mənafeyini təmin etmək baxımından ciddi problemlərlə üzləşməsindən irəli gəlirdi. 1991-1993-cü illərdə daxildə ictimai-siyasi sabitliyin pozulması, xaos və anarxiya mühitinin formalaşması, iqtisadi tənəzzül prosesinin dərinləşməsi Qərbin nüfuzlu neft şirkətlərini Azərbaycanla hər hansı sərbəst əməkdaşlıqdan çəkindirirdi. Kreml Xəzərin hüquqi statusunun qeyri-müəyyənləyini əsas gətirərək belə bir müqavilənin imzalanmasına qarşı çıxırdı və regionu nüfuz dairəsində saxlayan imperiyanın belə bir mövqeyi Qərbin transmilli korporasiyalarının tərəddüdlərini artırırdı. İllər sonra "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasının beşinci ildönümü ilə bağlı keçirilən mərasimdə o zaman Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti vəzifəsini tutan İlham Əliyev müqaviləni belə xarakterizə edirdi: "1993-cü ilin yazında Azərbaycanın əvvəlki rəhbərliyi tərəfindən elə bir müqavilə variantı hazırlanmışdı ki, əgər imzalansaydı, ölkə iqtisadiyyatına böyük zərər gətirmiş olardı. Xalq Cəbhəsi rejimi öz acınacaqlı vəziyyətini heç olmasa bir qədər yaxşılaşdırmaq üçün müqaviləni hər cür şərtlərlə, ən yararsız, hətta milli mənafeyə zidd olan şərtlərlə imzalamağa hazır idi. Onlar anlamırdılar, heç anlamaq belə istəmirdilər ki, müqavilənin şərtləri Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün nə deməkdir". Heydər Əliyevin apardığı haqq davasındakı ən yaxın silahdaşı belə çətin bir məqamda da yenə Onun yanından ayrılmadı... Ulu öndərin ən etibarlı, işgüzar və bacarıqlı köməkçisi kimi yeni neft strategiyasının hazırlanması prosesində töhfələrini verməyə başladı... Elmi fəaliyyəti Qərb siyasətinin tədqiqi ilə bağlı olan İlham Əliyev elmi bilgilərinin və peşəkar diplomatik bacarıqlarının səfərbərliyi ilə Qərb şirkətlərində inam və etimad formalaşdırmağa nail oldu. Onları məhz Azərbaycanın milli  maraqlarına və siyasi-iqtisadi mənafeyinə uyğun müqaviləni imzalamağa razı saldı...

***

Müstəqilliyini cəmi 3 ildir əldə etmiş, o dövrə qədər dünyada olsa-olsa sovetlər ölkəsinin keçmiş əyalətlərindən biri kimi tanınan balaca bir ölkənin kiçik rütbəli gənc məmuru dünyanın iqtisadi mənzərəsini müəyyən edən enerji nəhənglərinin rəhbərləri ilə üz-üzə dayanıb Azərbaycan davası aparır... Onların enerji layihələri ilə bağlı müsbət qərar vermələrinə nail olur... İlham Əliyev Azərbaycan tarixi üçün kim olduğunu, kim olacağını hələ onda təsdiqləmişdi. Hələ onda göstərmişdi ki, o, ən çətin, ən mürəkkəb şəraitlərdə belə Azərbaycan davasını zəfərlə başa çatdırmaq əzmindədir. İllər sonra İlham Əliyev eyni qətiyyəti Bakı - Tbilisi - Ceyhan, Bakı - Tbilisi - Ərzurum, Bakı - Tbilisi - Qars kimi qlobal enerji kommunikasiya layihələrinin reallaşdırılmasında da göstərəcək, Heydər Əliyevin arzularını bir-bir reallığa çevirəcək, əfsanələri həqiqətlərlə qovuşduracaqdı. Onun kim olduğunu anlayacaqdı!.. Onun gələcəklə bağlı verdiyi hər bir sözü tutacağına ümid etmək olar!.. Amma Azərbaycanın milli maraqları ilə bağlı tutduğu qətiyyətli mövqeyindən heç bir vəhclə döndərmək olmaz!..

 ***

Diqqətinizi İlham Əliyevə xas əsas, müəyyənləşdirici prinsipial cizgiyə yönəldək: "Mən heç nə vəd etmirəm, - o, seçicilərinə dedi, - Deputatın fəaliyyətini əməllərinə görə dəyərləndirirlər". Bəli, o zamana qədər xalq dildən pərgarların yağlı vədlərini çox görmüşdü. Eyni nəcib ənənənin Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın millət vəkilliyi fəaliyyətində bu gün də uğurla davam etdirildiyini böyük fərəh hissi ilə izləməkdəyik.

 ***

O dövrə qədər bəlli səbəblərdən ciddi bir nailiyyətə imza ata bilməyən idmançılarımız İlham Əliyevin diqqət və qayğısı, ən əsası isə mənəvi dəstəyi sayəsində beynəlxalq yarışlardan ölkəmizə parlaq qələbələrlə, qızıl medallarla dönməyə başladılar.

 ***

 Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, AŞ PA sədrinin müavini... Vətən, millət adına şərəf gətirən bu nailiyyətə sevinib, qürurlanmaq yerinə, cəmiyyətimizdəki bəzi bədxahlar tərəfindən bütün bunlara kölgə salmaq meyilləri isə də hələ dəyişməmişdi.

Bu zəfərlər Azərbaycanı Avropa ailəsinin doğma üzvünə çevirdi. Müstəqil dövlətimizin tutduğu yolun istiqamətini müəyyənləşdirdi, cəmiyyətimiz üçün xoş bir gələcəyin rəsmini cızdı...

 2003-cü ilin yayına doğru xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevdən sonra ölkəni idarə edə biləcək ən uyğun namizədlə bağlı fikirlərin paylaşıldığı hər yerdə sadə insanların "məhz İlham Əliyev" söylədiklərini eşidərdin. Heydər Əliyevin son qərarı, əslində Azərbaycana son borcu, son xidməti idi. Onun doğma xalqına ünvanladığı son müraciət Vətənə ləyaqətlə xidmətin son nümunəsi idi.

Heydər Əliyevin bu inam və ümidi də, əslində, xalqın onun siyasi-mənəvi irsinin varisinə olan etimadından gəlirdi. İlham Əliyev isə ölkəyə rəhbərlik fəaliyyətinin hər bir günü ilə həm taleyini ona etibar etmiş Azərbaycan xalqının, həm də övladının gələcəyinə inanan Atanın ümidlərini göyərtdi...

 Onun Prezident kimi bu illər ərzində Azərbaycanın tərəqqisi, Azərbaycan insanının layiq olduğu mərtəbəyə yüksəlməsi üçün gördüyü işlərin mahiyyəti, bunu əks etdirən saysız-hesabsız tarixi faktların təhlili kitablara sığmaz... Bu obrazı Onun Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva tərbiyəsindən gələn kübar davranışları, ziyalılığı tamamlayır. Bəli, Prezident A.Lukaşenkonun nümunəsində bu həqiqəti Azərbaycan rəhbərinin həmkarları da açıq etiraf etməkdən çəkinmirlər. O, bu gün bütün dünyada tanınan, yer üzünün ən şöhrətli siyasətçiləri ilə eyni zirvədə qərar tutan, şəxsiyyəti ilə, xarakteri ilə, qətiyyəti ilə başqalarına örnək olan dövlət rəhbəridir! "İngilis bayrağı" misalı - hər gün bir tərəfə əsmək, bu gün bir, sabah başqa bir qüvvənin yanında olmaq - onun istinad etdiyi dəyərlərə yaddır. Özünü cəmiyyətə ilk dəfə siyasi proseslərin mərkəzində təqdim etdiyi 1990-cı ilin 20 yanvar günündən bəri İlham Əliyevin həmişə yanında olduğu və heç zaman Onun yanından ayrılmayan yalnız bircə qüvvə var: Azərbaycan xalqı. 17-də Azərbaycanın çağdaş tarixində İlham Əliyevin müəllifliyi ilə baş verən daha bir möhtəşəm hadisə düşüncələrimdə öz redaktəsini etdi. Həmin gün "Şahdəniz-2" layihəsi üzrə yekun investisiya qərarı imzalandı və elə imzalandığı andan da dünya üçün öz əhəmiyyətinə görə "21-ci əsrin müqaviləsi" statusunu aldı. Bu, dünyanın enerji siyasətini Azərbaycan liderinin müəyyənləşdirməsidir! ...Və bu bizim uğur rəmzimizdir!

 

Hüseynbala MİRƏLƏMOV,

 

Milli Məclisin deputatı, yazıçı-publisist

 
BU KATEQORİYADAN OLAN DİGƏR XƏBƏRLƏR
+ Arxiv
Pilotlar tətili dayandırdı 19 Sentyabr 2019, 00:49 Bakıda "preparator"  gəncin kürəyini deşdi 19 Sentyabr 2019, 00:28 Azərbaycanda xanım müğənni qəzada öldü 19 Sentyabr 2019, 00:14 Metroda polis güllələndi 18 Sentyabr 2019, 23:58 Azərbaycan nefti ucuzlaşdı 18 Sentyabr 2019, 23:43 Davudoğlunun daha bir adamı AKP-dən getdi 18 Sentyabr 2019, 23:29 Hökumət hərbi xərcləri artırır 18 Sentyabr 2019, 23:14 “Qalatasaray” heç-heçəyə razılaşdı 18 Sentyabr 2019, 22:56 Yenidən  dollar böhranı yaşanır 18 Sentyabr 2019, 22:42 Bakıda yeniyetmə anasına mesaj yazanı bıçaqladı 18 Sentyabr 2019, 22:30 Federal Ehtiyatlar Sistemindən dollarla bağlı mühüm qərar 18 Sentyabr 2019, 22:16 ABŞ İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edir 18 Sentyabr 2019, 22:00 Hamilə qadın toy günü öldü - FOTO, VİDEO 18 Sentyabr 2019, 21:59 Goranboyda avtomobil qaz kəmərinə çırpıdı: 1000 ev qazsız qaldı 18 Sentyabr 2019, 21:48 Deputat beynəlxalq tədbirdə Qarabağdan danışdı 18 Sentyabr 2019, 21:36 Jurnalist təşkilatı maarafləndirməyə başlayıb 18 Sentyabr 2019, 21:22 Ukraynalı torpaqları azad etmək üçün bütün ölkəni ayağa qaldırdı - FOTO 18 Sentyabr 2019, 21:13 İldırım vurması nəticəsində17 nəfər öldü 18 Sentyabr 2019, 20:47 Polis rəisinin avtomobili partladıldı 18 Sentyabr 2019, 20:30 “Sona qədər mübarizə aparacağıq” - Qurban Qurbanov 18 Sentyabr 2019, 20:16 Şura Şirvan və Xaçmazda təlim keçib - FOTO 18 Sentyabr 2019, 20:02 Leyla Əliyeva abadlaşdırılan növbəti həyətin AÇILIŞINDA 18 Sentyabr 2019, 19:53 Elmar Məmmədyarov italiyalı həmkarı ilə görüşdü 18 Sentyabr 2019, 19:42 Polisi təhqir edən sürücü həbs olunub   18 Sentyabr 2019, 19:36 Ağstafada göl ətrafında raket, mərmi tapılıb 18 Sentyabr 2019, 19:16 Goranboyun başçısı səyyar qəbul keçirdi 18 Sentyabr 2019, 19:02 Politoloq: “Gürcüstanın Ermənistanla da sərhəd problemi var” 18 Sentyabr 2019, 18:57 Əflatun Amaşov Ermənistanın vitse-spikerinə cavab verdi 18 Sentyabr 2019, 18:47 Azercell qalib jurnalistləri mükafatlandırdı 18 Sentyabr 2019, 18:37 Direktorların işə qəbulu üzrə müsahibə mərhələsi davam edir 18 Sentyabr 2019, 18:26 Çoxmənzilli binaların dam örtüklərinin təmirinə 10 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM 18 Sentyabr 2019, 18:22 Deputat qaliblərlə görüşdü 18 Sentyabr 2019, 18:20 Füzuli Rzaquliyev : “Bu yolu hər bir veteran özünün şərəf yolu sayır” 18 Sentyabr 2019, 18:10 Musiqimizin Məcnunu - Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür - VİDEO 18 Sentyabr 2019, 18:09 Azərbaycan erməni əsirləri Dilqəmlə Şahbaza dəyişməyi təklif etdi 18 Sentyabr 2019, 18:04