Yetkin obrazlar qalereyası

Yetkin obrazlar qalereyası

Ədəbi̇yyat

11 May 2022, 12:12

Akif Cabbarlı
 

Tanınmış telejurnalist, yazıçı – publisist Azad Müzəffərlinin  povest və hekayələrdən ibarət “Mənə dəniz verin “ adlı yeni kitabı qələm dostumuzun ədəbi potensialının nə qədər zəngin və tükənməz olduğunun əyani nişanəsi kimi dəyərli  oxuculara təqdim olunub. Müəllifin ilk kitabı 2015 – ci ildə ( “İdrak sücgəcindən keçirdiklərim”)  “Bir qəlbin nəqaratsız nəğməsi” adlı hekayələr toplusu isə 2017 – ci ildə çapdan çıxıb. Yeni nəşr isə Azad müəllimin 60 illik yubileyi ərəfəsində işıq üzü gördü. Elə buradaca müdriklik yaşına qədəm qoymuş dostumuzu hər iki əlamətdar hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, cansağlığı, yeni –yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.


Bu bir danılmaz həqiqətdir ki, böyük ədəbiyyata gedən magistral yol sağlam və vicdanlı jurnalistikadan başlayır. Bunu sübüt etmək üçün ustad qələm sahiblərinin keçdiyi və bu gün də böyük məharətlə davam etdirdiyi yaradıcılıq yoluna nəzərə salmaq kifayətdir. Azad da məhz bu yolun yorulmaz və fədakar müsafirlərindən biridir. Ötən əsrin 90 – cı illərində Azərbaycan Televiziyasında fəaliyyətə başlayan istedadlı jurnalistin qələmi nəsr yaradıcılığında da  sınaqlardan uğurla çıxdı. O, dönməzliyi, qətiyyəti,səmimiyyəti, təmkinliliyi və eyni zamanda özünəməxsus çılğınlığı ilə yaratdığı obrazlara da təkrarsız və bənzərsiz biçim verməyə asanlıqla nail olur. Həyatda rastlaşdığı, şahidi olduğu hadisələri, görüşüb kəlmə kəsdiyi, dostlaşdığı insanların söz–söhbətini elə orijinal deyim tərzi və bədii priyomlarla təsvir edir ki, yazdıqlarına inanmamaq mümkün olmur.


Vaxtilə Azadla bir kollektivdə çalışmışıq və indi də dostluq edirik. Yazılarında olduğu kimi həyatda da orijinaldır, təkrarsızdır. Güclü hafizəsi var. Bu keyfiyyəti hekayələrinin informasiya gücünü xeyli artırır. Oxucunu yormamaq, usandırmamaq üçün özünəməxsus variantlardan  ustalıqla yararlanır. Dünyanın bir çox ölkələrində yaradıcılıq ezamiyyətləri zamanı gördüyü, şahidi olduğu hadisələrdən, uzaq diyarlarda öyrənib bildiklərindən bədii mətnə elə  notlar gətirir, elə informativ məlumatlar əlavə edir ki, bu səriştəsinə, bacarığına heyran olmaya bilmirsən


“Qovlardan gələn Çəmənli sədası” povesti üçün hazırlığı demək olar ki, bütövlükdə mənim gözlərim qarşısında baş tutub. İstirahət günlərində Yeni Yasamalda Salyanlı Səfər kişinin  kafe – çayxanasında nərd oynayıb dincəldiyimiz günlərdə onun Tovuzlu ağsaqqal Tahir Əlimanovla  şux söhbətlərinin sonralar sanballı bir ədəbi əsərə çevriləcəyini hiss eləmişdim. Azad müəllim bu yaşlı kişidən eşidib öyrəndiklərini kitabxana və arxivlərdə əməlli – başlı araşdırdı, dəqiqləşdirdi və nəhayət səviyyəli bir bədii əsər kimi ortaya qoydu. Təbii ki, hadisələrə, eşitdiklərinə bu cür yanaşması onun məsuliyyətindən, ağıl və dərrakəsinin genişliyindən soraq verir. Beləliklə o, çoxlarına nümunə olası bir yaradıcılıq keyfiyyəti sərgiləyir-yetkin və bitkin obrazlar qalareyası yaradır.


P.S. İnformasiya jurnalistləri, eləcə də Azad müəllim yaxşı bilir ki, televiziya sujetlərinə konkret limit müəyyənləşdirilir – uzağı dəqiqə yarıma fikrini tamamlamalısan. Bu qayda zənnimcə yazılı mətnlərdə də gərəkli və keçərlidir. Ona görə də...bu qısa qeydlərimlə Azad Müzəffərlini 60 illik yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək və beynəlxalq arenada belə yüksək səviyyədə qəbul ediləcək əsərlər toplusuna görə gözaydınlığı vermək istədim. Bu kiçik yazı həm də Azad müəllimin sevincinə sevinc qatmaq istəyən hər kəsə ekspressiv bir ismarıc kimi yozulmaqlıdır.


 

Instagram
Gündəmdən xəbəriniz olsun!
Keçid et
İran daxildən çat verir - Siyasi gərginlik pik həddə