18 noyabr 2018, Bazar
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Ədəbi parıltı və ya təşəbbüsdən doğan arzular
Ədəbi parıltı və ya təşəbbüsdən doğan arzular +
23.10.2018, 15:50

İstedadlı gənclərə qayğı göstərilməlidir.
H.Əliyev.                  

           
Gələcək həqiqətən də istedadlı gənclərlə bağlıdır, desəm,yanılmaram.Respublika rəhbərliyi daim istedadlı gənclərə xüsusi diqqət yetirir,onların yaradıcılığı üçün lazımi şərait yaradır.Son zamanlar bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbi aləmdə də istedadlı gənclər yetişir.Onlar öz əsərləri,uğurları ilə pərəstişkarlarını sevindirir,yaradıcılıqda öz cığırlarını açırlar.Kim bilir,bəlkə onlar gələcəyin ən böyük sənətkarlarından birinə çevriləcəklər? Özüm də yaradıcı olduğumdan,mədəniyyət ,ədəbiyyat,publisistikaya yaxınlığımdan bu cameədə yetişən gənc sənətçiləri görür,onların yaradıcılığı ilə yaxından maraqlanır,uğurlarına sevinirəm.                
Apardığım araşdırmalarımdan sonra belə gənc istedad sahiblərindən biri haqqında söz açmaq qərarına gəldim.Əslində bu gənclə tanışlığım yox idi.Onun barəsində ilk dəfə mənə gənc xanəndə Sərxan Bünyadzadə söz açmışdı və məni onun yenicə çapdan çıxmış kitabının təqdimatına dəvət etmişdi.Təqdimata gəlməzdən öncə,təbii olaraq yaradıcılığı ilə tanış oldum.Oxucuları çox intizarda qoymayım.Bu istedadlı,gənc sənətçi,nasir Tural Həsənlidir.       
                
Tural Həsənli 1991-ci il sentyabrın 28-də Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açıb.Naxçıvan ədəbi-mədəni mühiti kiçik yaşlı Turalın taleyində təsirsiz ötüşməyib.Hələ məktəbli illərində ədəbiyyata böyük maraq göstərib.Yazdığı inşalar Turalın gələcəkdə istedadlı qələm sahibi olacağından xəbər verirdi.Lakin, orta məktəbin yuxarı siniflərində Turalın könlündən nədənsə, hüquqşünas olmaq arzusu keçdi.Bəlkə də onun hüquqşünas olmaq təşəbbüsü valideyinləri tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı.Çünki,o zaman onun filoloq olması gündəmdə idi.Bu təşəbbüs,bu istək onu Naxçıvan Dövlət Universitetinə gətirdi.Sosial İdarəetmə fakültəsinin “Hüquqşünaslıq” ixtisasına yiyələndi.O,gələcək həyatını hüquqşünaslıqda görsə də,qəlbinin dərinliyində çağlayan yazıb-yaratmaq həvəsi onu bir an belə tərk etmədi.Qaynar bulaqdan axan su kimi qələmindən biri-birindən gozəl,maraqlı söz inciləri axmağa başladı.                                                                    

Günlərin birində gördü ki,xeyli söz bazasına sahib olub. Neçə-neçə şer,roman,hekayə və s. ibarət kitabın müəllifinə çevrilib.İlk baxışdan belə görünə bilər ki,burada qeyri-adi nə var axı,yazan adamın kitabı çıxar. Lakin, bu belə deyil. Əvvəla, Turalda ilk növbədə fitri istedad var. İkincisi, oxucu qarşısında məsuliyyət, sonda hesabat. Tural yazmaq xatirinə yazmır. O, daim mövzu axtarışındadır. O, şairlik yolunda, yazıçılıq yolunda böyük şairimiz Hüseyn Cavid qədər sevdiyi romantik şair Mikayıl Müşfiqin aşağıdakı misralarını bir məşəl kimi görür:


Şairə ilhamdan maya gərəkdir,                                                                  
Anasız cocuğa, daya gərəkdir.                                                        
Şairəm söyləyir, yerindən duran                                                                 
Adamın üzündə haya gərəkdir.                               


Və ya şairin ölməz sənətkar Süleyman Rüstəmə səsləndirdiyi fikirlər:   
                                    
“Gəl, Süleyman, çıxalım bir yarışa  Mövzu üçün axtarışa”                                               

Bəli, bütün bunlar gənc Turalın həyat yoluna işıq saçdı. 27 yaşlı gənc şair, nasir Tural Həsənli bu gün 6 kitab müəllifidir. 29 yaşlı Müşfiq 11 kitab müəllifi idi. Yəqin ki, Tural da 29 yaşında 11 kitab müəllifi olacaq, sonrakı kitablara körpü atacaq. Təbii ki, əgər belə bir təşəbbüsdə bulunarsa ...                                                                                        

Turalın ilk romanı olan “Mən həyata gecikmişəm” ailə-məişət mövzusunda yazılmaqla, Nihad adlı obrazın yaşadığı ailə dramından bəhs edir. Oxucunu düşündürür, onda güclü emosional təsir bağışlayır.                                                                                             

Növbəti “Psixodrama” (özünü axtarış) romanı isə Cəlil və Cəlal əkiz qardaşlarının həyatından bəhs etməklə, Azərbaycanda baş vermiş real bir hadisəni əks etdirir. Bu əsərin ərsəyə gəlməsində Turaldan həm bir sənətkarlıq, həm də cəsarət tələb olunurdu.                              
“İgid ölər, igidlik ölməz” sənədli əsəri – roman özündə real hadisəni ehtiva edir. Rzaqulu adlı Nehrəmli bir komandirin  Şahbuzda və Sədərəkdəki döyüşlərdə Naxçıvanı qoruması, əsgərləri ilə bərabər illərlə səngərlərdə qalaraq vətən torpaqlarını düşmənlərdən qoruması əsərin əsas leytmotivini təşkil edir. Bu əsər, gənc nəslin hərbi –vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynayır.                                                                                 

“Dünyadakı dünyam”, “İki sıfır bir dörd” adlı şeirlər kitabında gənc şairin poetik ürək döyüntüləri daxili aləminin duyduğu sevinc, sevgi, müqəddəs vətən torpağının ucsuz-bucaqsız, min bir rəngli təbiətinin füsunkarlığı və s. tərənnüm olunur. İllərlə beynində cövlan eyləyən, vərəqlərə süzülmüş qəlb pıçıltıları, könül duyğuları, daxili aləmində yandırdığı şam işığı, söz-söz, sətir-sətir, misra-misra, bənd-bənd ürəyində göyərdib, ərsəyə gətirdiyi sənət inciləri bu kitabların çəkisini həm artırır, həm də şairə şöhrət gətirir. Bu kitablarda əsasən fəlsəfi şeirlər daha çox yer almışdır.                                        

Təqdimatında məmnuniyyətlə iştirak etdiyim “Təşəbbüs” roman kitabı haqqında söz açmaq istəyirəm. “Təşəbbüs” romanı adından göründüyü kimi, Azərbaycanda yeni bir təşəbbüsün irəli sürülməsi, insanları birlik üçün səsləmə istəyindən bəhs edir. Əslində hər şey təşəbbüsdən doğur. Əgər təşəbbüsdə bulunursansa, buna nail olmaq yolunda səylər göstərir, ciddi-cəhdlə çalışaraq sonuna çatmaq istəyirsən. Bu, əsərin əsas leytmotivini təşkil edir. Müəllifin öz təxəyyülünün məhsulu olan bu əsər, fəlsəfi-psixoloji, həyati-dedektiv istiqamətdə olan bir romandır. Romanda, zənnimcə, ən yadda qalan hadisə Elvin adlı bir müəllimin Rahim adlı bir şəxslə dostluğu, ailə qayğısı, onların timsalında baş vermiş bir cinayətin açılmasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının peşəkar fəaliyyətindən danışılır. Əslində “Təşəbbüs” romanında təşəbbüslərdən söz açılsa da, təbii olaraq, sonda Azərbaycan reallığında, qanunvericiliyində, Azərbaycan ədəbiyyatında yeni-yeni bir təşəbbüsün irəli sürülməsindən bəhs edir. Ümumi fikir isə insanları bir səsə, bir təşəbbüsə, yeniliyə, bir olmağa çağırır. Kitabın amalı, məqsədi məhz, bunun üzərində qurulub. Kitabın mövzusu heç bir yerdən götürülməyib, heç bir yerdən təsirlənməyib. Amma, ümumən baş verən hadisə qeyd etdiyim kimi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının peşəkar fəaliyyətindən bəhs edir. Bu, əsərin hekayə hissəsində cərəyan edir. Amma, əsərdə basqa bir hadisə də diqqət çəkir. Burada Universitetdə müəllim işləyən Elvinin həyatından, onun keçdiyi dərslərdən, tələbələrə aşılamaq istədiyi sevgidən, qayğıdan, ailə, vətən sevgisindən və s. bəhs olunur. Ümumi fikir də məhz, bununla səsləşir. Təbii ki, məqsəd sondakı təşəbbüsdür. Kitabda əks olunan digər hekayələr və hadisələr oxucuda maraq doğurur. Bu yazılış tərzi gənclərimizin zövqünü oxşamaqla, onların düzgün formalaşmalarına güclü estetik təsir göstərir. Çox haqlı olaraq, Tural öz  yazıçı qələmi ilə əsərdə oxucunu xəyalən bəhs olunan hadisələrin içinə salır, onları hadisələrə ayıq nəzərlərlə, sağlam düşüncə ilə baxmağa sövq edir. Tural Həsənli əsərdə qoyduğu aktual problemləri özünün yazıçı məharətilə çözmək iqtidarında olduğunu göstərməyə müvəffəq olmuşdur. Bütövlükdə, müəllif əsərdə yazıçı mövqeyini ortaya qoyaraq, gənc nəslin əxlaqının, mənəviyyatının, əqidəsinin, tərbiyəsinin korlanmaması üçün  öz münasibətini bildirmiş və bu təşəbbüsdə bulunmuşdur.                                                                                   

Tural Həsənlinin yeni bir təşəbbüsünü təqdir etmək istəyirəm. Bu təşəbbüs onun “Təşəbbüs” adlı kitabının Bakıda, “Kitab evi”ndə təqdimatının keçirilməsi ilə bağlıdır. Çünki, hazırda oxucu qıtlığı olduğu bir vaxtda, Naxçıvan həyatı və insanı haqqında paytaxt oxucusunda təəssurat yaratmaq onu bu mövzuda əsərlərlə tanış etmək alqışlanmalıdır. Turalın bu yeni təşəbbüsünü də yüksək dəyərləndirirəm. Təqdimat mərasiminə daxil olanda, gəncləri orada gördüyümdə çox sevindim. Mən və bir nəfərdən başqa gənc nəslin fəal nümayəndələri tədbirdə iştirak edirdilər. Yeni nəsillərin, gənc ədəbiyyatsevərlərin ədəbiyyata, ədəbi yaradıcılığa meyl etmələri və daha çox istedadlı ədəbi bir gəncliyin formalaşması günümüzün ən vacib, diqqət çəkən ümdə məsələlərdən biridir. Naxçıvan ədəbi-mühitini poeziya və bədii nəsr sahəsində ləyaqətlə təmsil edən gənc yazar Tural Həsənli bu gəncləri öz işığına yığa bilibsə, deməli, o, doğru yoldadır və onun parlaq gələcəyi vardır. Bu arada bir paralel aparmaq yerinə düşər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Naxçıvan Yazıçılar Birliyində Gənclər təşkilatının sədri, Prezident təqaüdçüsü olan Tural Həsənli hazırda Naxçıvan MR Dövlət Kömrük Komitəsində İstintaq şöbəsinin müstəntiqi vəzifəsində işləyir. Gömrük xidməti leytenantıdır. Bu şərəfli peşə ilə yanaşı, istedadlı qələm sahibi, söz sərrafı kimi əsərlər yazaraq, kitablar dərc etdirərək, geniş oxucu kütləsinin sevgisini, rəğbətini qazanıb. Onun həmyerlisi olmuş, ixtisasca mühəndis-geoloq, eyni zamanda jurnalist-yazıçı kimi də fəaliyyət göstərmiş, “Sahil əməliyyatı”, “Brilyant məsələsi”, “Qara volqa”, “Şəhər yatarkən” və s. kitabların müəllifi olmuş Cəmşid Əmirov da oxucuların rəğbətini qazanmış, kitabları əldən-ələ gəzmişdir. İstəyim, arzum Tural Həsənlini də Cəmşid Əmirov kimi sevilən yazıçı görməkdir. Mən təqdimat mərasimində bu sevgini, bu münasibəti gördüm, onun şahidi oldum. Turalda həmçinin, yüksək intellekt, səmimilik, sadəlik, bilik, estetik mədəniyyət və tərbiyə müşahidə etdim. Onun parlaq gələcəyinə, ədəbiyyat tarixində öz izini qoya biləcəyinə inanıram. Ona bu yolda uğurlar arzulayıram. Yazımı görkəmli alim, Milli Məclisin Komitə sədri, AMEA həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru İsa Həbibbəylinin sözləri ilə bitirirəm: “Tural Həsənlinin əsərləri müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrinin yeni nəslinin cəlbedici ədəbi hadisəsidir! İndikindən artıq yaradıcılıq zəhmətinə qatlaşarsa, bu, ədəbiyyata orijinal bir nasirin zühuruna və ya regionda böyük ədəbiyyatın doğuluşu hadisəsinə çevrilə bilər”.

 

Qafar Əsgərzadə
Əməkdar jurnalist, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 
“Tərəqqi” medalçısı


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Cəmil Həsənli sərbəst buraxıldı
18.11.2018, 00:49

Cəmil Həsənli sərbəst buraxıldı

“Azərbaycanın səfərdə Kosovonu məğlub etməsi  çətin olacaq” – Rəqib baş məşqçi
18.11.2018, 00:38

“Azərbaycanın səfərdə Kosovonu məğlub etməsi  çətin olacaq” – Rəqib baş məşqçi

İŞİD-in son istehkamı da ələ keçirildi
18.11.2018, 00:23

İŞİD-in son istehkamı da ələ keçirildi

“Kosovo ilə oyunda məğlubiyyət haqqında düşünmürəm” - Qurban Qurbanov
18.11.2018, 00:10

“Kosovo ilə oyunda məğlubiyyət haqqında düşünmürəm” - Qurban Qurbanov

Fransadakı etirazlarda 220 nəfər xəsarət aldı
17.11.2018, 23:56

Fransadakı etirazlarda 220 nəfər xəsarət aldı

Çıxarışsız mənzillərin vergi problemi - VİDEO
17.11.2018, 23:31

Çıxarışsız mənzillərin vergi problemi - VİDEO

FİFA Türkiyə klubunu cəzalandırdı
17.11.2018, 23:09

FİFA Türkiyə klubunu cəzalandırdı

Azərbaycan Farer Adalarını məğlub etdi - YENİLƏNİB
17.11.2018, 22:51

Azərbaycan Farer Adalarını məğlub etdi - YENİLƏNİB

Talanan vəsait Bakıya qaytarılmalıdır - VİDEO
17.11.2018, 22:43

Talanan vəsait Bakıya qaytarılmalıdır - VİDEO

Kamran Ağayev zədələndi
17.11.2018, 22:23

Kamran Ağayev zədələndi

"İcazəsiz aksiya keçirməkdə məqsəd təxribat törətmək və ara qarışdırmaqdır"- Siyavuş Novruzov
17.11.2018, 22:13

"İcazəsiz aksiya keçirməkdə məqsəd təxribat törətmək və ara qarışdırmaqdır"- Siyavuş Novruzov

Azərbaycandan ABŞ-a qəti etiraz - RƏSMİ
17.11.2018, 22:00

Azərbaycandan ABŞ-a qəti etiraz - RƏSMİ

Pəis qızına cərimə yazan polisi mükafatlandırdı
17.11.2018, 21:43

Pəis qızına cərimə yazan polisi mükafatlandırdı

Piyada yol qəzasının qurbanı oldu
17.11.2018, 21:10

Piyada yol qəzasının qurbanı oldu

Azərbaycanda idmanın inkişafına böyük diqqət ayırılır
17.11.2018, 20:56

Azərbaycanda idmanın inkişafına böyük diqqət ayırılır

Direktor olmaq istəyənlər üçün İMTAHAN başlayır
17.11.2018, 20:42

Direktor olmaq istəyənlər üçün İMTAHAN başlayır

Üç gündə respublika üzrə 120 minədək ağac tingi paylanılıb - FOTOLAR
17.11.2018, 20:25

Üç gündə respublika üzrə 120 minədək ağac tingi paylanılıb - FOTOLAR

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanılıb
17.11.2018, 20:17

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanılıb

Azərbaycan - Farer adaları oyununun heyətləri açıqlandı
17.11.2018, 20:09

Azərbaycan - Farer adaları oyununun heyətləri açıqlandı

Çeçenistanda qadın kamikadze özünü partlatdı
17.11.2018, 20:02

Çeçenistanda qadın kamikadze özünü partlatdı

Tramp Fətullah Gülənin Türkiyəyə ekstradisiyasından DANIŞDI   
17.11.2018, 19:54

Tramp Fətullah Gülənin Türkiyəyə ekstradisiyasından DANIŞDI  

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanıldı
17.11.2018, 19:51

Cəlilabadda axtarışda olan narkotacir saxlanıldı

“BMT Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq cinayətkarlarla bağlı təsirli addımlar ata bilər”
17.11.2018, 19:23

“BMT Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq cinayətkarlarla bağlı təsirli addımlar ata bilər”

Fazil Məmmədovun müalicədən sonra ilk FOTOSU 
17.11.2018, 19:09

Fazil Məmmədovun müalicədən sonra ilk FOTOSU 

Əli Kərimli və Cəmil Həsənli saxlanıldı
17.11.2018, 18:39

Əli Kərimli və Cəmil Həsənli saxlanıldı

Yasamalda oğurluq edən şəxs tutulub
17.11.2018, 17:55

Yasamalda oğurluq edən şəxs tutulub

“9531 şəhid vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə veriləcək”
17.11.2018, 17:37

“9531 şəhid vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə veriləcək”

Samuxda yarımstansiyada baş verən qəzada yaralanan montyor öldü
17.11.2018, 17:30

Samuxda yarımstansiyada baş verən qəzada yaralanan montyor öldü

Türkiyə ABŞ-dan YPG ilə əlaqəni kəsməsini tələb edir
17.11.2018, 17:13

Türkiyə ABŞ-dan YPG ilə əlaqəni kəsməsini tələb edir

Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 450 milyon dollar təşkil edib
17.11.2018, 17:00

Azərbaycanla Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 450 milyon dollar təşkil edib

Suriyada daha 40 dinc sakin həlak oldu
17.11.2018, 16:46

Suriyada daha 40 dinc sakin həlak oldu

Prezident Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının yeni tərkibini təsdiq edib
17.11.2018, 16:34

Prezident Dövlət Gömrük Komitəsi kollegiyasının yeni tərkibini təsdiq edib

Deputat: “Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılması müzakirə oluna bilər”
17.11.2018, 16:07

Deputat: “Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılması müzakirə oluna bilər”

Ermənistan ordusunun zabitləri cəzalandırılıb
17.11.2018, 15:38

Ermənistan ordusunun zabitləri cəzalandırılıb

Gömrükdə Ermənistanda istehsal edilən məhsullar ələ keçirildi - FOTOLAR
17.11.2018, 15:22

Gömrükdə Ermənistanda istehsal edilən məhsullar ələ keçirildi - FOTOLAR

Azərbaycan Fransaya etiraz notası verib
17.11.2018, 15:14

Azərbaycan Fransaya etiraz notası verib

“Böyük siyasət sənə küçə deyil!” - Belarus XİN-i Paşinyana sərt cavab verdi
17.11.2018, 14:59

“Böyük siyasət sənə küçə deyil!” - Belarus XİN-i Paşinyana sərt cavab verdi

İsrailin Müdafiə Nazirliyinə Netanyahu rəhbərlik edəcək
17.11.2018, 14:56

İsrailin Müdafiə Nazirliyinə Netanyahu rəhbərlik edəcək

Təbriz-Zəncan magistralında 7 nəfər öldü
17.11.2018, 14:47

Təbriz-Zəncan magistralında 7 nəfər öldü

Gömrükdə sıxlığın aradan qaldırılması üçün növbə sistemi yaradılacaq
17.11.2018, 14:35

Gömrükdə sıxlığın aradan qaldırılması üçün növbə sistemi yaradılacaq

Kürdəxanıda yolu keçən piyadanı maşın vurdu
17.11.2018, 14:33

Kürdəxanıda yolu keçən piyadanı maşın vurdu

Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu gəncləri yüksək məvacibli işə dəvət edir
17.11.2018, 14:26

Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu gəncləri yüksək məvacibli işə dəvət edir

Naxçıvanda “Xüsusi təyinatlı İBAD-2” filminin təqdimatı oldu   
17.11.2018, 14:20

Naxçıvanda “Xüsusi təyinatlı İBAD-2” filminin təqdimatı oldu  

Rəsmi Bakı Fransadan narazılıq etdi: “Bunun qarşısı alınmalıdır”
17.11.2018, 13:50

Rəsmi Bakı Fransadan narazılıq etdi: “Bunun qarşısı alınmalıdır”

Bakının bu rayonu susuz qalacaq
17.11.2018, 13:44

Bakının bu rayonu susuz qalacaq

İlham Əliyev Belarusa səfər edəcək
17.11.2018, 13:33

İlham Əliyev Belarusa səfər edəcək

Heydər Əliyev Fondunun daha bir layihəsi –“Yeddi gözəl” sərgisi Moskvada açılır
17.11.2018, 13:28

Heydər Əliyev Fondunun daha bir layihəsi –“Yeddi gözəl” sərgisi Moskvada açılır

“Makers’ Day 2018” gənclər üçün təcrübə və iş imkanı yaradıb
17.11.2018, 13:23

“Makers’ Day 2018” gənclər üçün təcrübə və iş imkanı yaradıb

Oqtay Əsədov İzmirdə TÜRKPA-nın konfransına qatılacaq
17.11.2018, 13:20

Oqtay Əsədov İzmirdə TÜRKPA-nın konfransına qatılacaq

Rəsmi Paris: “Fransa Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tanımır”
17.11.2018, 13:17

Rəsmi Paris: “Fransa Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tanımır”

ARXİV