18 yanvar 2019, Cümə
Ana Səhifə - MƏDƏNİYYƏT - Cənnət və cəhənnəm müxtəlif  İNANCLARDA
Cənnət və cəhənnəm müxtəlif  İNANCLARDA
26.12.2017, 09:56

Axirət dünyasına, haqq-hesab gününə inam bütün səmavi dinlərdə vacib əməllərdən biri hesab olunur. İnanclara görə, insanlar Allahın istədiyi vaxt öldükdən sonra yenə diriləcək. Və o gün qiyamət qopacaq, insanlar əməlləri ilə Allahın qarşısında cavab  verəcəklər. Yaxşı əməlləri daha çox olan insanlar cənnətə, günahları çox olanlar atəşə-cəhənnəmə gedəcəklər.

 

Haqqında dəfələrlə eşitdiyimiz cənnət və cəhənnəm haqqında anlayışlar hələ səmavi dinlərdən əvvəl meydana çıxmışdı. Cənnət və cəhənnəm anlayışlarının, Səmavi dinlərdən əvvəl cəmiyyətlərdə fərqli inanc və adlarda təsvirləri mövcuddur. Məsələn, qədim yunan inancında, ölənlər ilk növbədə Hədə Evinə göndərilir, oranın gözətçisi olan üç başlı it Kerberosun yanına aparılırdı.

Ölən  onun hökmü nəticəsində günahkar olsa,  Tartaros adlanan yerə atılır, günahsız olarsa Elisium Bağına göndərilirdi. Onlar inanırdılar ki, bura rəngarəng çiçəklərlə, çaylarla dolu, insanların əmin-amanlıq içərisində sonsuz həyat sürdüyü bir bağdır. Digər tərəfdən, Tartaros çuxuruna atılanlar cəza mələkləri tərəfindən cəzalandırılır və sonsuz əzab çəkirdilər.

 

Eyni şəkildə german mifologiyasında ölüm sonrası həyat və cənnət-cəhənnəm təsvirləri mövcud idi. Ölülər ilahəsi Hell tərəfindən sorğu-sual olunan ölülər, günahkar olsalar Niflheimr deyilən əzab məkanına göndərilirdi. Onların inancında cəmiyyətdə döyüşçü olmağın əhəmiyyəti böyük idi. Müharibə zamanı ölməyən günahsız insanlar Hellin bölgəsində dəfn olunurdular,  ancaq müharibə zamanı ölənlər cənnət təsviri olan Valhallaya aparılırdı. Valhallada yaralarının miqdarına görə cavanlaşır və eyni səviyyədə də səfa sürürdülər.

 

Kelt inancında dünyəvi bir cənnət fikri hakim idi. Keltlər okeanın dərinliklərində, ya da çox uzaq olan bir adanı cənnət kimi təsvir edir və ölülərinin ruhlarının orada əbədi əyləndiyinə inanardı. Kelt inancında hər hansı bir cəhənnəm təsviri olmurdu. Bunun əvəzinə sadəcə yaxşı ruhların o adaya gedəcəyinə, pis ruhların o adanı əsla tapa bilməyəcəyinə inanılırdı.

 

Səmavi dinlərə keçməzdən əvvəl axirət dünyası inancına sahib olan hinduizm və buddizmdən də danışaq.

 

Ölümdən sonra  sonsuzluq olması ilə bağlı  inancların hakim olduğu inanc sistemlərindən biri də hinduizmdir. Bu inanca görə cənnət və cəhənnəm təsvirləri üç alternativ olaraq qarşımıza çıxır. Hinduizm inancına görə, ölən adamın oddan ibarət bir çevrədən keçəcəyinə, günahkardırsa Naralokaya, yəni "alt dünyaya" gedəcəyinə inanırlar. İnsan günahkar deyilsə, bu çevrəni keçəndən sonra qarşısına iki yol çıxır. Bu yollardan biri Brahmaya, digəri Nandanaya çıxan yoldur. Yaxşı insanların Nandanada dünyadakı yaxşılıqlarının əvəzini alana qədər müəyyən bir müddət qalacaqlarına inanırlar.

 

Buddizmdə isə təkamül anlayışının varlığından dolayı, uzunmüddətli bir cənnət, ya da cəhənnəm anlayışı mövcud deyil. Tavatimsa deyilən bir müvəqqəti yaşamaq üçün məkan var. Ölənlər burada dərəcələrinə əsasən müvəqqəti olaraq yaşayırlar. Ancaq əbədi yox. Oradakı müddətini başa vurduqdan sonra fərqli bir kimlik və xüsusiyyət ilə yenidən dünyaya qayıdırlar. Buddizmdə, ayrı bir cəhənnəm anlayışı yoxdur.

Səmavi dinlərdə cənnət və cəhənnəm haqqında ətraflı məlumatlara rast gəlirik.

Yəhudi qaynaqlarının hamısında  axirət inancı zamana, məkana və mədəni mühitə görə "yeni formalar” alaraq dəyişikliklərə uğrayıb. Ancaq bütün qaynaqlarda ortaq şəkildə  "öldükdən sonra həyatın davam etdiyi” fikri  mövcud olub.

 

Tövratda cənnət anlayışına açıq yer verilmir. Çünki yəhudilikdə cənnətlə bağlı inanclar zamanla inkişaf edib. Məsələn Tövratda cənnət təsvirləri yoxdur, amma Hezekieldə var. Yəhudilər, xüsusilə, e.ə. 586-cı ildən etibarən Babildən sürgün ediləndən sonra və Babil ətrafında zərdüşt dininə sitayiş edənlərlə tanışlıqdan sonra  cənnət-cəhənnəm məfhumlarını tanımağa başlayıblar. Belə ki, yəhudilərin ölüm sonrasında həyata dair fikirləri çox az idi.

 

Tövrat eynilə İncildəki kimi əbədi olan cənnətə dair sadə izahatlar verir. Ancaq yəhudilərin kitablarından Hezekiel və Enoh kitablarında izahatlar genişdir.  Bu kitablarda yazılanlara görə cənnətdə Sion dağının ətəklərindən çaylar axacaq, burada böyük bir xurma ağacı olacaq.

Ancaq xurma ağacı barədə məlumat verilmir. Cənnətin qapıları digər dinlərə sitayiş edənlərə də açıqdır. Belə ki, bu inanca görə başqa dindən olan yaxşı insanlar da cənnətə daxil ola bilər. Yaxşı insan olub –olmamağı qaydalarla müəyyən edirlər. Nuhun Yeddi Qanunu adlanan bu qaydalar, Talmudda toplanır. Bu qaydalara tək Allaha sitayiş etmək, oğurluq etməmək, donuz yeməmək və sair aiddir.Yəhudilər cənnətə "olam-haba" deyir. Yəhudiliyin cənnətində heç vaxt gecə olmur, həmişə işıq olur.

 

Hətta Günəş dünyamızdakından 49 dəfə daha parlaq olur və bütün xəstələri sağaldır. Hər yerdə 90 min növ bitki qoxusu duyulur, "olam-haba" sakinlərini sərxoş edir. 70 min nökər mələk, bülbül səsləri ilə davamlı mahnı oxuyur. Hər kəsin ətrafından süd, bal və şərab axan bir taxtı var. Təntənəli mərasimlər də öz yerində. Cənnətdə yenə də eyş-işrətdən bəhs edilmir.

 

Tövratın Əyyub bölümündə cəhənnəmdən bəhs olunur. Cəhənnəmdə dərin bir çuxur və zülmət qaranlıq bir yer olduğu, hərc-mərclik və xaosun yaşandığı, cəsədləri yeyən canavarların olduğu deyilir.

 

Talmudda və digər mənbələrdə cənnəti əldə edə bilmiş insanlar haqqında məlumat belə verilir: "Nəzakətli və təvazökar olan,  mütəmadi şəkildə Tövratı tədris edən və heç bir zaman özünü öyməyən adamlar" (Babilistan, Talmudu, megilla, 28b). Cəhənnəm haqqında belə bir fikrə rast gəlirik: "Bu dünyadakı od, cəhənnəm odunun altıda biridir".

 

Xristianlıqda cənnət cəhənnəm necədir?

 

 

Xristianlığın müqəddəs kitabı İncildə cənnət insanın Tanrı ilə  əbədi birliyi kimi təqdim edilir. Yəni cənnətə getmiş şəxs Allahı görəcək. Daim sevincli olacaq, xəstəlik üzü görməyəcək. Xristian inancına görə Tanrı öz  lütfü sayəsində bəndələrinin gördüyü yaxşı işləri mükafatlandıracaq. Amma hər kəs eyni dərəcədə mükafatlandırılmayacaq. Xoşbəxtliyin dərəcəsi yaxşı əməllərin nə qədər olmasından asılıdır.

 

Xristian teologiyasına görə iki Cənnət var: yer üzü cənnəti və səmavi padşahlıq.

 

Səmavi Padşahlıq imanlıların vətənidir.

 

Xristianların inanclarına görə, insanın Allahla olan birliyini tamamilə sona çatdıran, həddindən artıq böyük günahlar var. İnsan həyat ilə ölüm arasında qərar vermək məcburiyyətindədir. Tanrı insanın azadlığına sonuna qədər hörmət göstərir. Kilsə, cəhənnəm haqqındakı təlimi gerçək bir ehtimal olaraq çatdırır. Bununla hər bir insana etdiyi şeylərin çatacağı nöqtəni göstərmək və onu qurtuluşa istiqamətləndirmək istəyir. Sonunda, həqiqətən, əbədi lənətlənmiş bir insan olub olmayacağı haqqında müqəddəs kitab bir şey demir. Ancaq əbədi həyatımızın mənbəyi olan Tanrıdan uzaq qalmaq - həqiqi cəhənnəm budur.

 

Xristian teologiyasına görə cəhənnəm Allahdan ayrı düşən insanın bədəninin və ruhunun  əbədi olaraq iztirab çəkməsidir.  Cəhənnəm əhli əbədi atəçş gölündə əzab çəkəcək.

 

Xristianlığa görə, Allahın qarşısında tamamilə təmiz və qüsursuz olmaq demək olar,imkansızdır.Ümumilikdə qeyd edə bilərik ki,xristianlıqda Cənnət əbədi yanında qala bilmə hüququ qazanılmış Tanrıdır. Cəhənnəm isə Tanrıdan uzaq qalmaqdır.Bundan başqa Əraf  adlı yer var ki, bu da həyəcanla Allahın bəndələrini bağışlayacağını gözlədiyi yerdir.

 

İslam dinində cənnət yeddi qat göylərin xaricində, ağ bir səmanın altındadır. Səkkiz cənnət, yeddi Cəhənnəm qapısı vardır. Cənnət, günəş sisteminin sahəsindən və hətta ulduzların içində olduğu kosmosdan daha böyükdür.

 

Cəhənnəm isə Günəşdən böyükdür. Qiyamət günü haqq-hesab başa çatdıqdan sonra savabı günahından  daha çox olanlar Cənnətə, “günahı ağır”  gələnlər Cəhənnəmə gedəcək.

 

Cənnət - ağla gələn və ya gəlməyən hər cür gözəlliklərin toplandığı yerdir. Dünyadakı zövq və ləzzətlərin Cənnətdəkilərin yanında heç bir qiyməti yoxdur. Cənnət sakinləri üçün istədikləri hər cür yemək və içki təmin edilir.

 

Orada  zəhmət çəkmək yoxdur. Müxtəlif ləl-cəvahiratdan hazırlanmış köşklər, hər biri ayrı ləzzətdə çaylar, ləzzətli meyvələrlə dolu ağaclar, gözəl bağlar, quşlar və daha ağla,xəyala gəlməyəcək nə qədər nemət varsa istədikləri qədər istifadə edirlər. Hürrlər- Cənnət qızları ilə birlikdə olub, zövq və ləzzət içində əbədi olaraq yaşayırlar.İstədikləri yerə saniyə içində gedə bilirlər.

İnsanlar, dünyada neçə yaşında vəfat etmiş olsalar da, cənnətdə 30 yaşında olacaqlar.  Cənnətə daxil olan bir daha oradan çıxarılmaz.

 

Cənnətdəki dərəcələr və mükafatlar, hər kəsin elminə və ibadətinə görə olacaq. Cənnətdə möminlər Allahı cümə günləri görəcəklər.

 

Cəhənnəm, hər şeyin altında yerləşir. Cəhənnəmdəki əzablar müxtəlifdir. Cəhənnəmdə od ilə bərabər, "Zəmhərir" deyilən yerdə çox şiddətli soyuqlar da olacaq. Bəzi adamlar  həm oda,həm də soyuğa aparılaraq əzab görəcəklər.

 

Cəhənnəmin əzabı əbədidir, sonsuzdur. Bu barədə Qurani-Kərimdə və hədislərdə məlumat verilir.

 

Kafirlər  cəhənnəmə gedəcək, cəhənnəmdə sonsuz əzabda qalacaqlar. Günahı savabından çox olan möminlər cəhənnəmə girib, günahlarına qarşılıq bir müddət əzab görsələr də, cəhənnəmdə sonsuz qalmayacaq. Qəlbində zərrə qədər iman olan kimsə, cəhənnəmdə sonsuz qalmaz, Allah-təalanın rəhmətinə nail olacaq, sonradan Cənnətə gedəcək. Bu haqda hədislərdə bildirilir.

 

Cəhənnəm yeddi təbəqədir. Birinci təbəqə ən yüngüldür. Lakin, dünya atəşindən yetmiş qat daha şiddətlidir. Adı "Cəhənnəm" dir. Burada müsəlmanlardan bir hissəsi yanıb, günahlarının kəffarəsini ödəyəcək. Cəhənnəmin ikinci təbəqəsi daha şiddətlidir. Adı "Sair" dir. Burada Tövratı dəyişdirənlər yanacaq. Üçüncü təbəqəsi daha şiddətli olub adı "Yöndəmsiz"dir. Burada İncili dəyişdirənlər əzab görəcək.

 

Dördüncü təbəqənin adı  "Cahim" dir. Burada, günəşə, ulduzlara sitayiş edənlər əzab görər. "Hütəmə" adlanan beşinci təbəqə oda, öküzə sitayiş edənlər üçündür.

Buddistlər, Brahmanlar burada yanacaqdır. Altıncı təbəqəsinin adı "Ləzi" olub, burada, heç dini olmayanlar, müşriklər, kommunistlər, masonlar əzab görüb yanacaqlar. Cəhənnəmin yeddinci təbəqəsi əzabı ən şiddətli təbəqədir,adı, "Haviyə" dir. Burada, inanmadıqları halda inanmış görünənlər və oslam dinindən ayrılıb, kafir olanlar yanacaq.

 

Bütün bunlar din xadimlərinin Quran ayələri əsasında verdiyi şərhlərdir. Halbuki Quranda nə kommunistlərdən, nə də masonlardan bəhs edilir.

 

Cəhənnəmdə Zəqqum ağacı və həmim suyundan bəhs edilir. Hədislərə görə, cəhənnəmdə olanlar o qədər ac olar ki, ondan yeməyə razı olar. Zəqqum meyvəsi günahı sevənlərin yeməyidir, qurğuşun və ya mis kimidir, insanın qarnında qaynayan su kimi səs çıxardar.

 

Həmim suyu isə yardan axan qaynar irin kimi təsvir olunur. Cəhənnəmdəkilər ondan içməyə məcbur olarlar.

 

Əbülfəz KƏRİMOV

 

 


xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Bu gün hava necə olacaq? - Nazirlikdən AÇIQLAMA: “Xəbərdarlıq öz qüvvəsindədir!”   
18.01.2019, 09:10

Bu gün hava necə olacaq? - Nazirlikdən AÇIQLAMA: “Xəbərdarlıq öz qüvvəsindədir!”  

Külək Bakıda məktəbə ciddi ziyan vurdu - FOTOLAR   
18.01.2019, 09:02

Külək Bakıda məktəbə ciddi ziyan vurdu - FOTOLAR  

Manat və dolların məzənnəsi dəyişdi?
18.01.2019, 08:54

Manat və dolların məzənnəsi dəyişdi?

İrandan ABŞ-a tələb: Jurnalisti təcili azad edin
18.01.2019, 01:00

İrandan ABŞ-a tələb: Jurnalisti təcili azad edin

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi
18.01.2019, 00:41

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi

Bölgələrdə  14 dərəcəyədək şaxta müşahidə olunur
18.01.2019, 00:22

Bölgələrdə  14 dərəcəyədək şaxta müşahidə olunur

Son 10 ilin ən güclü partlayışı törədildi
18.01.2019, 00:15

Son 10 ilin ən güclü partlayışı törədildi

İŞİD-lə savaş bitməyib
17.01.2019, 23:48

İŞİD-lə savaş bitməyib

“20 Yanvar faciəsini törədənlər cəzalandırılmalıdır” - Gürcü politoloq
17.01.2019, 23:33

“20 Yanvar faciəsini törədənlər cəzalandırılmalıdır” - Gürcü politoloq

Bakıda külək gücləndi:  Pirallahıda 43 m/s
17.01.2019, 23:17

Bakıda külək gücləndi:  Pirallahıda 43 m/s

Güclü külək Bakıda fəsadlar törətdi - FOTO
17.01.2019, 22:57

Güclü külək Bakıda fəsadlar törətdi - FOTO

İtkin düşən kapitanın axtarışı dayandırıldı
17.01.2019, 22:45

İtkin düşən kapitanın axtarışı dayandırıldı

Bakı-Sumqayıt qatarında sürət həddi endirildi
17.01.2019, 22:30

Bakı-Sumqayıt qatarında sürət həddi endirildi

Temperaturunun 10 dərəcə aşağı düşməsi fəsadlarla nəticələnə bilər
17.01.2019, 22:14

Temperaturunun 10 dərəcə aşağı düşməsi fəsadlarla nəticələnə bilər

Həmsədrdən sərt AÇIQLAMA: “Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salmaq istəyirlər”
17.01.2019, 21:59

Həmsədrdən sərt AÇIQLAMA: “Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salmaq istəyirlər”

Süni intellekt texnologiyaları bazarının həcmi 52,5 milyard dollar olacaq
17.01.2019, 21:25

Süni intellekt texnologiyaları bazarının həcmi 52,5 milyard dollar olacaq

Qərargah son durumu AÇIQLADI: “Dalğanın maksimal hündürlüyü açıq dənizdə 9,3 metr olub”
17.01.2019, 21:08

Qərargah son durumu AÇIQLADI: “Dalğanın maksimal hündürlüyü açıq dənizdə 9,3 metr olub”

Benqal körfəzində güclü zəlzələ
17.01.2019, 20:57

Benqal körfəzində güclü zəlzələ

Azərbaycanda gündəlik hasilat 20 min barel azalacaq
17.01.2019, 20:44

Azərbaycanda gündəlik hasilat 20 min barel azalacaq

Bu sahələrdə e-qaimə-fakturaların tətbiqi 5 faizdən də aşağıdır
17.01.2019, 20:30

Bu sahələrdə e-qaimə-fakturaların tətbiqi 5 faizdən də aşağıdır

Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 8.9 metrə çatıb
17.01.2019, 20:16

Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 8.9 metrə çatıb

Ramil Usubov Yasamal və Səbailə rəis təyin etdi
17.01.2019, 20:04

Ramil Usubov Yasamal və Səbailə rəis təyin etdi

Üstünə reklam lövhəsi aşan şəxsin həyati təhlükəsi yoxdur - Səhiyyə Nazirliyi
17.01.2019, 20:02

Üstünə reklam lövhəsi aşan şəxsin həyati təhlükəsi yoxdur - Səhiyyə Nazirliyi

“Qarabağ münaqişəsinin həllinə dəstək artıb”
17.01.2019, 19:57

“Qarabağ münaqişəsinin həllinə dəstək artıb”

Sumqayıtda güclü külək binanın damını apardı
17.01.2019, 19:52

Sumqayıtda güclü külək binanın damını apardı

Finlandiyada erməni təxribatının qarşısı alınıb
17.01.2019, 19:21

Finlandiyada erməni təxribatının qarşısı alınıb

Ağstafada 2018-ci ilin hesabatı verildi
17.01.2019, 18:55

Ağstafada 2018-ci ilin hesabatı verildi

Prezident bu qurumları ləğv etdi - SİYAHI
17.01.2019, 18:52

Prezident bu qurumları ləğv etdi - SİYAHI

Bakıda elektrik dirəyi yük maşınının üzərinə aşıb - FOTO
17.01.2019, 18:45

Bakıda elektrik dirəyi yük maşınının üzərinə aşıb - FOTO

Prezident MTRŞ-ya 3 milyon manat ayırdı
17.01.2019, 18:27

Prezident MTRŞ-ya 3 milyon manat ayırdı

İlham Əliyevdən Cəlil Məmmədquluzadənin yubileyi ilə bağlı SƏRƏNCAM
17.01.2019, 18:10

İlham Əliyevdən Cəlil Məmmədquluzadənin yubileyi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Fərəh Əliyevadan TƏKLİF: “Dissertasiyaların müdafiəsi prosesi sadələşdirilməlidir”
17.01.2019, 18:01

Fərəh Əliyevadan TƏKLİF: Dissertasiyaların müdafiəsi prosesi sadələşdirilməlidir

“Böyük İpək Yolu” 20 yanvar faciəsini andı -  FOTOLAR
17.01.2019, 17:55

Böyük İpək Yolu 20 yanvar faciəsini andı -  FOTOLAR

Ekologiya Nazirliyi: Bakıda külək 40 m/s-dək şiddətlənib   
17.01.2019, 17:50

Ekologiya Nazirliyi: Bakıda külək 40 m/s-dək şiddətlənib  

Azərbaycan alimlərinin II Qurultayının vaxtı dəqiqləşdi
17.01.2019, 17:43

Azərbaycan alimlərinin II Qurultayının vaxtı dəqiqləşdi

Tarix İnstitutunda AMEA-nın yaranması tarixi araşdırılır
17.01.2019, 17:40

Tarix İnstitutunda AMEA-nın yaranması tarixi araşdırılır

Bakı Metropoliteni güclü qar və şaxtaya hazır olduğunu bəyan etdi
17.01.2019, 17:35

Bakı Metropoliteni güclü qar və şaxtaya hazır olduğunu bəyan etdi

Berluskoni siyasətə qayıdır
17.01.2019, 16:57

Berluskoni siyasətə qayıdır

Ramil Usubov əməliyyat müşavirəsində tələb irəli sürdü   
17.01.2019, 16:56

Ramil Usubov əməliyyat müşavirəsində tələb irəli sürdü  

Rəsulzadənin barelyefini oğurlayanlar tutuldu - Modern.az-ın ictimailəşdirdiyi HADİSƏ - FOTO
17.01.2019, 16:53

Rəsulzadənin barelyefini oğurlayanlar tutuldu - Modern.az-ın ictimailəşdirdiyi HADİSƏ - FOTO

Əhalinin sülhə hazırlanması nə deməkdir? - Xarici İşlər Nazirliyindən Qarabağ AÇIQLAMASI   
17.01.2019, 16:45

Əhalinin sülhə hazırlanması nə deməkdir? - Xarici İşlər Nazirliyindən Qarabağ AÇIQLAMASI  

Azərbaycanlı rejissorun iki filmi 72-ci Kann film festivalında iştirak edəcək
17.01.2019, 16:25

Azərbaycanlı rejissorun iki filmi 72-ci Kann film festivalında iştirak edəcək

Huner Group-dan əla fürsət!
17.01.2019, 16:06

Huner Group-dan əla fürsət!

Məşhur idmançını öldürənlərə hökm oxundu
17.01.2019, 16:01

Məşhur idmançını öldürənlərə hökm oxundu

Tarixçi-deputat: “Nəsiminin məzarının Hələbdə qalmasının tərəfdarıyam”
17.01.2019, 15:40

Tarixçi-deputat: “Nəsiminin məzarının Hələbdə qalmasının tərəfdarıyam”

Azercell ilə rominqdə onlayn ol
17.01.2019, 15:34

Azercell ilə rominqdə onlayn ol

Ekologiya Nazirliyi: Bakıda küləyin sürəti 30 m/s, Sumqayıtda 40 m/s-ə çatır
17.01.2019, 15:32

Ekologiya Nazirliyi: Bakıda küləyin sürəti 30 m/s, Sumqayıtda 40 m/s-ə çatır

Avropa İttifaqı Nümayəndəliyinin müvəqqəti işlər vəkili Gəncədədir
17.01.2019, 15:30

Avropa İttifaqı Nümayəndəliyinin müvəqqəti işlər vəkili Gəncədədir

Yaqub Zurufçu ABŞ və Kanada turnesindən qayıdıb
17.01.2019, 15:28

Yaqub Zurufçu ABŞ və Kanada turnesindən qayıdıb

4700,3 mln. manat profisit yaranıb – Maliyyə Nazirliyi
17.01.2019, 15:22

4700,3 mln. manat profisit yaranıb – Maliyyə Nazirliyi

ARXİV