24 mart 2019, Bazar
Ana Səhifə - ƏDƏBİYYAT - Yaddaşlara köçən ömür yolu
Yaddaşlara köçən ömür yolu
12.03.2015, 11:06

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,
Publisist, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Ölmək! O geniş körpüdən  hər kəs keçəcəkdir.
Bir badə ki, ondan bütün aləm içəcəkdir.
Cəfər  Cabbarlı
 

«Dünya bir  pəncərədir. Hər gələn baxıb keçər” deyib aqillər.Bəli, bu  həyat pəncərəsindən  çoxu  baxıb  keçdi…

Xalq şairi  Zəlimxan  Yaqub  bu  həyat  pəncərəsindən  keçən  biri  haqqında  belə   deyib:

« Zaman-zaman dəyişməyən tarixi bir qanun var. Ev başçısıyla, el ağsaqqalıyla,  dövlət  müdrik və ağıllı rəhbəri ilə, xalq öz tarixi şəxsiyyətləriylə öyünür, qürur hissi keçirir. Şəxsiyyət kimi formalaşan bütün insanları özünə arxa,dayaq bilir.Bu da  olduqca  doğma bir hissdir. Bu mənada Borçalı ədəbi-elmi, ictimai-siyasi fikir tarixinin elə şəxsiyyətləri var ki, onlar bu gün təkcə Borçalının yox, Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixi üçün çox lazımlı və gərəkli şəxsiyyətlər sırasında dayanırlar’’.

Belə şəxsiyyətlərdən biri xatirəsi bizim üçün həmişə doğma və əziz olan Əmircan  Əmircanovdur.

Yaşasaydı  77  yaşı  olacaqdı  Əmircan  müəllimin.Lakin, alın yazısı,tale qisməti,  bu  günü  ona  görməyə  aman  vermədi.Bu işıqlı dünyaya əlvida deyib, xeyirxahlıq boxçasını  bizə miras qoydu.

Hər il martın 12-də  bütün  əmircansevərlər, onun xatirəsini əziz tutanlar,  qohumlar, dostlar, tanışlar  Əmircan  müəllimin  ocağına  yığışacaq, əmircanlı günlərə qayıdacaqlar. Xatirələr, yaddaqalan maraqlı hadisələr, epizodlar çözələnəcək. Beləcə,bir  müddət  Əmircan  müəllimin  nigaran  ruhu anılacaq, hətta  mirvari  kimi şəffaf, ürəyin  ənginliyindən  gələn  göz  yaşları  da  doğmaları kədərləndirəcəkdir. Lakin, insanlarla  daim  sıx ünsiyyətdə olmağı sevən,əl tutan,  başqalarını  daim  sevindirmək  kimi ən nəcib,ən ülvi hisslər sahibi olan Əmircan müəllimin  keçdiyi şərəfli ömür  yolu, onun vətən üçün, xalq üçün gördüyü  şərəfli işlər sadalanaraq  hamıya  təsəlli olacaq. Bəli, zamanından  asılı  olmayaraq  Əmircan müəllim yad edilir. Öz xeyirxah əməlləri ilə seçilən insanlar daim yad edilir. Bu bir  reallıqdır,həqiqətdir.

Həyat  çox qəribədir, insan dünyaya gəlir, çox enişli-yoxuşlu, keşməkeşli ömür yaşayır, sonra isə dünyadan  köç edir. Kimi xeyirxah, kimisi bəd əməlləri ilə. Bu, insanın silinməz  alın yazısıdır.Xeyirxahlığı, humanistliyi daim özünün həyat amalına  çevirən  Əmircan müəllim kimi bir  insanın, simanın fiziki  yoxluğu isə çox ağrılı-acılıdır. Çünki, bu insanın  qəlbi  daim sevgi  ilə, məhəbbətlə, həyat eşqi ilə, qurub-yaratmaq  həvəsi  ilə alovlanıb  yanırdı. Hələ çox arzu-istəkləri, həyata keçirmək  istədikləri işləri özü  ilə birlikdə  getdi. O, bu hissləri özgələri  ilə  bölüşməyi  də bacarırdı. Heç zaman  qəlb qırmazdı. İşlədiyi  bütün  mövqelərdə  insanlara  yalnız  yaxşılıq edib əl tutardı. Əmircan  müəllim  üçün  həyatda  bir  məqsəd  vardı-xalqa  təmənnasız xidmət. O, səhhəti bahasına, ona etimad  göstərilən  işlərə bütün  həyatını yorulmaq bilmədən, respublikanın, xalqın  rifahı  naminə  xidmətə  sərf  edib.

 Kövrək  qəlbli, həssas, mübariz , vətənpərvər,mərd  bir  insan olan  Əmircan müəllim  Ermənistanın  Azərbaycan  torpaqlarının  20 faizini işğal etməsinə, Qarabağ  dərdinə, Azərbaycan  dövlətçiliyinə  qarşı  uzanan  mənfur  əllərə dözə bilmirdi.  Xalqın  bu  faciəsi  onu  rahat  buraxmırdı. Vətən  torpağının  tezliklə  azad olunmasını, onun çiçəklənən, iqtisadi  cəhətdən  inkişaf  etmiş bir  ölkəyə  çevrilməsini  səbirsizliklə  gözləyir, bu  işdə var-qüvvəsini  əsirgəmirdi. Respublikamızın  dünya birliyində  özünü  təsdiq etməsi, qüdrətli  bir  ölkə kimi inkişaf  etməsi  Əmircan  müəllimin  ülvi arzuları idi.Bəli, bu gün Əmircan müəllimin  görmək istədiyi arzular  çin olub həyata keçib.Həqiqətən,respublikamız günü-gündən inkişaf edir, şəhərlərimiz, bölgələrimiz  abadlaşır, paytaxtımız dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən  birinə çevrilib və s.

 Əmircan müəllim əsl türkçü idi. Çünki, onun damarlarında türk qanı axırdı. O, əsl azərbaycanlı  idi,vətənpərvər idi. İstənilən el məclisində dahi Üzeyir Hacıbəylinin «Koroğlu” üvertürasını  səsləndirərdi  və bundan qürur hissi duyardı.

 Əmircan  müəllimin  vaxtilə  yaşadığı  mənzilindəki  portretinə  baxanda  o nigaran gözləri  sezməmək  olmur. Sanki  Əmircan  müəllim pəncərədən  içərini,  baş  verən hadisələri  seyr  edir. Bu  nigaran  gözlərdə  həm  vətən dərdi, həm də övladlarından  bir  nigarançılıq  hiss olunur. Zənnimcə, Əmircan  müəllimin keçdiyi həyat  yoluna  nəzər  salmaq  yerinə  düşər. Çünki, bu  ömür  yolu  gələcək  nəsil üçün  bir  örnəkdir .

 Əmircan  Yunis oğlu  Əmircanov 1938-ci il  may ayının  31-də  Borçalı mahalının  Qaçağan  kəndində  ziyalı ailəsində dünyaya  göz  açıb. Uşaqlıq və  məktəb  illəri həmin kənddə keçib.1956-cı  ildə orta məktəbi bitirən gənc Əmircan  1957-60-cı  illərdə əsgəri xidmətə  getmiş, Qara dəniz donanmasında  hərbi qulluqda  olmuşdur. Hərbi xidmətdən  tərxis olunduqdan  sonra 1960-cı ildə  Bakıya  gələrək  Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  iqtisad fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1966-cı  ildə universiteti müvəffəqiyyətlə  bitirən  Əmircan  bir müddət  Bakı Ali Partiya Məktəbində  müəllim, sonradan  isə İqtisadiyyat Nazirliyinin  Plan İqtisad Elmi-Tədqiqat  İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində  çalışmışdır. 1977-ci  ildən 1994-cü  ilə qədər  Dövlət  Plan Komitəsində İqtisadiyyat  şöbəsinin müdiri, 1994-cü ildən 1996-cı  ilə qədər  isə iqtisadiyyat  nazirinin  müavini  vəzifəsində  işləmişdir.

1981-ci  ildə əlaçı iqtisadçı və bacarıqlı mütəxəssis kimi o, Azərbaycan  SSR Ali Sovetinin  Fəxri  Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Əməyinə verilən yüksək qiymətdən  ruhlanan  Əmircan müəllim  öz  bilik  və bacarığını  keçmiş  SSRİ  Xalq Təsərrüfatı  Akademiyasında  sınamağa da vaxt tapıb. O, 1987-ci  ildə həmin akademiyanı  bitirərək  yüksək  diploma  layiq görülüb.

Əmircan Əmircanov  respublika  iqtisadiyyatının  müxtəlif  sahələrində  işlədiyi müddətdə  dəfələrlə  Elmi-Tədqiqat  İnstitutunun və İqtisadiyyat  Nazirliyinin  fəxri  diplomları, müxtəlif  mükafatları  ilə təltif olunub. O, uzun müddət  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Plan  Komitəsi kollegiyasının üzvü olmuşdur. Peşəkar  iqtisadçı  əməkdə  qazandığı  nailiyyətlərə  görə  “Əmək  şücaəti” ordeni, “Əmək veteranı” medalı ilə təltif edilmişdir.

1991-ci ildə  o, “Azərbaycan SSR-in  əməkdar  iqtisadçısı” kimi  yüksək  fəxri ada  layiq  görülmüşdür.

Əmircan  Əmircanov  1996-cı ildə martın 12-də uzun  sürən  ağır  xəstəlikdən  sonra əbədiyyətə  qovuşmuşdur .

Bunlar  Əmircan  müəllimin  coşğun  həyatının bəzi cizgiləridir.  Onun  həyatını, gördüyü  işləri qələmə  almaq isə tədqiqatçıların  işidir. Torpağına, xalqına, milli-mənəvi  dəyərlərimizə  bağlı  olan  Əmircan müəllimin adının əbədiləşdirilməsi  məqsədəuyğun  olardı. Belə ki, onun qarşıdan gələn 80 illik yubileyi  ilə bağlı elmi-praktik  konfrans  keçirilməsi, o  milli  televiziyada  haqqında  veriliş hazırlanması, vaxtilə yaşadığı  binanın  önünə  xatirə  lövhəsi  vurulması  Əmircan müəllimin  ruhuna  verilən yüksək qiymət sayılardı.

Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadənin xatirələrindən:»…Əmircan bir çox məclisdə azərbaycanlıya xas olan ürək yanğısı ilə şerlər söyləyərdi. O, şeiri,sənəti,sazı,sözü çox sevərdi. 1967-ci ildə Şəhriyarın «Heydərbabaya salam” poeması  Azərbaycanda çox böyük rezonans  doğurmuşdur.  Əmircan həmin poemanı xüsusi natiqlik qabiliyyəti ilə, sözün əsl mənasında, qəlbindən keçirərək söyləyirdi. ...Əmircan müəllim vaxtilə Dövlət Plan Komitəsində çox dəyərli mütəxəssis, peşəkar,həm də səmimi bir insan kimi çalışıb,tanınıb, hörmət qazanıb. O dövr  yetişən iqtisadçılar nəsli Əmircan müəllimi daim  xatırlayırlar. Tanrıdan Əmircan müəllimə rəhmətlər diləyirəm. Onun xatirəsi həmişə əziz tutulub və əziz də tutulacaqdır’’.

Bacısı Naimə Əmircanovanın ürək sözləri:

Əzizim, gülüm qardaş,                    Əzizim,harayçı mən,
A uzun dilim qardaş,                       Hayçı mən, harayçı mən.
Sən çıxıb gedəli,                              Qardaş çıxıb gedəli,
İstərəm ölüm, qardaş.                       Olmuşam harayçı mən.

Əzizinəm, tutardın,                             Layla,qardaşım, layla,
Məni uca tutardın.                               Könül sirdaşım, layla.
Sən çıxıb gedəli,                                 Adı dildən düşməyən,
Ucalığım qurtardı.                              Anam, qardaşım, layla!

Bu  gün  də  Əmircan  müəllim  onu  tanıyanlar  tərəfindən  daim  ehtiramla  yad  edilir,  məzarı  üstünü  tər  çiçəklər  bəzəyir. Bəli,vətən üçün, xalq üçün yaşayan,bütün ömrünü  təmənnasız  olaraq  onlara  həsr  edən bir  insan əbədi ehtirama layiqdir.  Bu  baxımdan  Əmircan  müəllim  kimi  şəxsiyyətlər  daim  xatırlanacaq, yad ediləcək. Bu yerdə ölməz şairimiz Mikayıl Müşfiqin bu misraları yerinə düşür:

Xəlqilə titrəyən, xəlqilə gülən,
Vətənçin yaşayan, vətənçin ölən,
Səmimi bir insan nə bəxtiyardır.

Ruhun şad olsun, Əmircan müəllim! 

xeber, parlament, ölkə, qarabağ, müsahibə, müəlliflər, təhsil, iqtisadiyyat, reportaj, gündəm, mədəniyyət, dünya, media, ədəbiyyat, fotosöhbət, Azərbaycan, xəbərlər, Russia, Turkey, Azerbaijan, Bakı, Baku

Şərh yaz

Bu kateqoriyadan olan xəbərlər
SON XƏBƏR
Londonda 1 milyon insan
24.03.2019, 00:16

Londonda 1 milyon insan "Brexit"ə qarşı toplandı - FOTO

Daha bir ölkə paytaxtın adını dəyişir
24.03.2019, 00:01

Daha bir ölkə paytaxtın adını dəyişir

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı
23.03.2019, 23:36

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Ticarət mərkəzindən 800 nəfər xilas edildi
23.03.2019, 23:14

Ticarət mərkəzindən 800 nəfər xilas edildi

72 uşaq xəstəxanalıq oldu
23.03.2019, 22:47

72 uşaq xəstəxanalıq oldu

Norveçdə qəza təhlükəsi: 1300 sərnişin təxliyyə edildi
23.03.2019, 22:27

Norveçdə qəza təhlükəsi: 1300 sərnişin təxliyyə edildi

Almaniyadakı azərbaycanlılarla bağlı qalmaqala Koordinasiya Şurası AYDINLIQ GƏTİRDİ
23.03.2019, 22:11

Almaniyadakı azərbaycanlılarla bağlı qalmaqala Koordinasiya Şurası AYDINLIQ GƏTİRDİ

Amerikada yaşayan Yəhudi Azərbaycan dilində muğam oxudu - VİDEO
23.03.2019, 21:46

Amerikada yaşayan Yəhudi Azərbaycan dilində muğam oxudu - VİDEO

Türkiyədə əmlak alan azərbaycanlıların sayı artıb
23.03.2019, 21:19

Türkiyədə əmlak alan azərbaycanlıların sayı artıb

Sumqayıtda 11 yaşlı uşağı maşın vurdu
23.03.2019, 21:00

Sumqayıtda 11 yaşlı uşağı maşın vurdu

Meyxana ustası Aydın Xırdalanlı dünyasını dəyişdi
23.03.2019, 20:43

Meyxana ustası Aydın Xırdalanlı dünyasını dəyişdi

Prezident sarayında yanğın
23.03.2019, 20:17

Prezident sarayında yanğın

Bərdədə DƏHŞƏT: Məcburi köçkün həyat yoldaşını baltaladı
23.03.2019, 20:01

Bərdədə DƏHŞƏT: Məcburi köçkün həyat yoldaşını baltaladı

Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən qadının cəzasını azaldıb
23.03.2019, 17:48

Məhkəmə qətldə təqsirləndirilən qadının cəzasını azaldıb

Elmar Məmmədyarov Uruqvay parlamentində müzakirələr apardı
23.03.2019, 17:00

Elmar Məmmədyarov Uruqvay parlamentində müzakirələr apardı

Azərbaycanın U-19 millisi irlandiyalı həmyaşıdları ilə qarşılaşıb
23.03.2019, 16:50

Azərbaycanın U-19 millisi irlandiyalı həmyaşıdları ilə qarşılaşıb

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda hərbi paradda - FOTOLAR
23.03.2019, 16:30

Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda hərbi paradda - FOTOLAR

Son 2 gündə Azərbaycan yollarında 4 nəfər öldü
23.03.2019, 16:26

Son 2 gündə Azərbaycan yollarında 4 nəfər öldü

Ermənistanda hərbi ÜSYAN
23.03.2019, 15:43

Ermənistanda hərbi ÜSYAN

316 nəfər peşə təlimini başa vurdu
23.03.2019, 15:20

316 nəfər peşə təlimini başa vurdu

İlham Əliyev iraqlı həmkarına başsağlığı verdi
23.03.2019, 15:17

İlham Əliyev iraqlı həmkarına başsağlığı verdi

Bilgə Nursultan Nazarbayev!!!   
23.03.2019, 15:14

Bilgə Nursultan Nazarbayev!!!  

Sabahın havası - külək, yağış, qar
23.03.2019, 14:00

Sabahın havası - külək, yağış, qar

Ağcabədidə narkotik satan mütəşəkkil dəstə tutuldu
23.03.2019, 13:48

Ağcabədidə narkotik satan mütəşəkkil dəstə tutuldu

Rusiya Ukraynadakı prezident seçkilərinə HAZIRLAŞIR
23.03.2019, 13:41

Rusiya Ukraynadakı prezident seçkilərinə HAZIRLAŞIR

Bakıda vətəndaşa qarşı 1800 manatlıq dələduzluq edilib
23.03.2019, 13:30

Bakıda vətəndaşa qarşı 1800 manatlıq dələduzluq edilib

Binəqədidə yol bağlandı
23.03.2019, 13:25

Binəqədidə yol bağlandı

Evlərə qənim kəsilən 4 oğru tutuldu
23.03.2019, 12:36

Evlərə qənim kəsilən 4 oğru tutuldu

Moskva xatirələri - III HİSSƏ  
23.03.2019, 12:33

Moskva xatirələri - III HİSSƏ  

Səfir: “Pakistandan Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb”
23.03.2019, 12:24

Səfir: “Pakistandan Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıb”

Əfqanıstanda terror - 7 nəfər öldü
23.03.2019, 12:06

Əfqanıstanda terror - 7 nəfər öldü

Əməyinin nəticəsi hər gün hamı tərəfindən görünən ən nadir peşə
23.03.2019, 12:00

Əməyinin nəticəsi hər gün hamı tərəfindən görünən ən nadir peşə

Astananın adı dəyişdi - Nur-Sultan oldu
23.03.2019, 11:40

Astananın adı dəyişdi - Nur-Sultan oldu

Dünyanı qorxudan raketlər poliqonlara yeridildi - Amerika bu silahlardan qoruna bilməyəcək 
23.03.2019, 11:28

Dünyanı qorxudan raketlər poliqonlara yeridildi - Amerika bu silahlardan qoruna bilməyəcək 

Araq, serroz və son rol - Səməndər Rzayevin ÖMÜR YOLU
23.03.2019, 11:18

Araq, serroz və son rol - Səməndər Rzayevin ÖMÜR YOLU

Gəncə-Bakı reysinə dəyişiklik
23.03.2019, 11:04

Gəncə-Bakı reysinə dəyişiklik

Amerikanın azərbaycanlı müəllimi
23.03.2019, 10:54

Amerikanın azərbaycanlı müəllimi

Azərbaycanlı əsir, girov və itkinlər... - Mart ayının rəsmi STATİSTİKASI   
23.03.2019, 10:40

Azərbaycanlı əsir, girov və itkinlər... - Mart ayının rəsmi STATİSTİKASI  

Azərbaycan deputatları ABŞ-a getdilər
23.03.2019, 10:22

Azərbaycan deputatları ABŞ-a getdilər

Merkellə Tramp telefonda müzakirə apardı
23.03.2019, 09:56

Merkellə Tramp telefonda müzakirə apardı

Bu gün Avro-2020-nin seçmə mərhələsində I tur yekunlaşacaq - TƏQVİM   
23.03.2019, 09:52

Bu gün Avro-2020-nin seçmə mərhələsində I tur yekunlaşacaq - TƏQVİM  

Məktəblilər “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasında qərb bölgəsinə getdilər
23.03.2019, 09:51

Məktəblilər “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasında qərb bölgəsinə getdilər

Cəbhədə erməni təxribatı...
23.03.2019, 09:49

Cəbhədə erməni təxribatı...

Quran niyə hər yerdə ərəbcə oxunur...   
23.03.2019, 09:44

Quran niyə hər yerdə ərəbcə oxunur...  

Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində daha 7 oyun - NƏTİCƏLƏR   
23.03.2019, 09:38

Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində daha 7 oyun - NƏTİCƏLƏR  

İsrail hərbçiləri ilə fələstinlilər arasında qarşıdurma: 2 nəfər öldü
23.03.2019, 00:12

İsrail hərbçiləri ilə fələstinlilər arasında qarşıdurma: 2 nəfər öldü

Zaqatalada canavarlar 40-dan çox  heyvanı parçaladı
22.03.2019, 23:57

Zaqatalada canavarlar 40-dan çox  heyvanı parçaladı

Avropadakı aksiyada Quranı yandırdılar - VİDEO
22.03.2019, 23:41

Avropadakı aksiyada Quranı yandırdılar - VİDEO

Türkiyədə ABŞ dolları kəskin bahalaşdı
22.03.2019, 23:23

Türkiyədə ABŞ dolları kəskin bahalaşdı

Şəkidə tütün əkini sahələri 153 hektar artırılacaq
22.03.2019, 23:11

Şəkidə tütün əkini sahələri 153 hektar artırılacaq

ARXİV